GE_START | EN_AVANT: kwalificerende trajecten voor sociale professionals

Kwalificerende trajecten voor sociale professionals

Onze partners

Vlaams Welzijnsverbond, SOM, VIVO, Jes en Dbroej. Dit project gebeurt met de financiële steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF).

ESF investeert in jouw toekomst
Onderzoeksproject

GE_START | EN_AVANT: kwalificerende trajecten voor sociale professionals

Dit project beoogt om proeftuinen op te zetten die mensen die reeds aan het werk zijn op een pad brengen naar het bekomen van een (eerste of bijkomende) kwalificatie als ‘sociale professional’. Werkenden dus, die al in de sociale sector werken (in een onderhouds-, technische of administratieve functie) of een andere job hebben, maar een sociale job beogen (en daar nog geen kwalificatie of vooropleiding voor hebben).

GE-START logo

De opleiding zal aandacht hebben voor de empowering van de sociale professional als individu (en als lid van groepen/gemeenschappen), en voor de vaardigheden en attitudes die de instappende sociale professional nodig heeft en voor werkplekleren. De deelnemers worden gerekruteerd via het Odisee-netwerk van sociale ondernemingen en via een experimentele ‘vindplaatgerichte aanpak’.

Een achterliggend idee bij dit project is dat het studiegebied wil experimenteren met een studiegebiedbreed ‘schakeljaar’ of ‘vooropleiding’ voorafgaand aan onze reguliere opleidingen. Het project wil in elk geval drempels om te starten met een kwalificerende opleiding in kaart brengen en experimenteren met (deel)oplossingen.

Wil je meer weten over dit project?