Maatschappelijke meerwaarde creëren via sociaal-innovatieve technologie ‘Sociaal succesmeter’

Looptijd
/
Onderzoeksproject

Maatschappelijke meerwaarde creëren via sociaal-innovatieve technologie ‘Sociaal succesmeter’

‘Harde’ informatietechnologie en ‘zachte’ sociale wetenschappen met elkaar kruisen, dat is waar dit opstartproject in essentie om gaat. Of, geconcretiseerd, via datamining de duurzaamheid bewerkstelligen van sociaal-innovatieve growfunding.

growfunding

Achtergrond

Growfunding is een recente methodiek die een kleurrijk palet aan inspirerende stadsprojecten faciliteert. Onder de slagzin 'Growfunding als hefboom voor stedelijke creativiteit' verbindt het projecthouders en donateurs via www.growfunding.be/bxl in een (op dit moment) Brusselse context. Via een uitgekiende wisselwerking draagt een veelheid aan donateurs financieel bij tot het welslagen van een project naar keuze. Op zijn beurt ‘bedankt’ de projecthouder hen met zogeheten attenties, waarbij hij vaak ook zijn donateurs actief betrekt bij het project. Dat de crowd een project financiert, is meer dan meegenomen. Maar, meer nog, beoogt growfunding het sociale draagvlak te versterken door diezelfde crowd te connecteren met projecten die een tastbare impact hebben op het stadsweefsel.

Onderzoeksvragen

Een duurzame ontwikkeling roept de onderzoeksvraag op of we growfunding kunnen beschouwen als een digitale gemeenschapsinfrastructuur? Zo ja, welk overheidsechelon faciliteert deze vernieuwende infrastructuur dan best?

Datamining is het onderzoeksinstrument dat ons meer inzicht kan verschaffen: het staat in essentie voor gericht onderzoek naar (statistische) verbanden in omvangrijke digitale gegevensverzamelingen. Terwijl de profit de verwerking van die ‘big data’ volop inzet om de productiviteit te verhogen, laat de non-profit de potentie van social ‘big data’ vooralsnog onderbenut. De uitdaging luidt of we, los van financieel succes (e.g. productiviteit), ook sociaal succes kunnen voorspellen?

Het uitdiepen van de onderzoeksvraagstelling roept als vanzelf een rits andere vragen op. Hoe gaan we individueel en collectief sociaal gedrag voldoende accuraat voorspellen, in eerste instantie voor growfunding en bij uitbreiding voor gelijksoortige initiatieven? Is het mogelijk sociaal succes zodanig te begrijpen dat we het ook gericht kunnen bijsturen? En, tenslotte, hoe ontstaat en beweegt zo’n sociaal succesvol netwerk (community) als een soort zwerm, een typerend kenmerk dat gekend staat als emergentie of het plotseling ontstaan van ‘iets’ zonder enige centrale besturing?

Resultaten

Als belangrijke output ambieert dit project een ‘sociaal succesmeter’, een web-applicatie die sociale data snel, efficiënt en dynamisch in kaart brengt. Tegelijk zijn ‘hard’ en ‘zacht’ meer dan bekommerd over het danig onder druk staande middenveld. Vanuit dat welbewuste helikopterperspectief reiken we het sociale werkveld doorwrochte ammunitie aan voor de barre tijden die het te wachten staat.

Een eindverslag vind je hier.

Wil je meer weten over dit project?