Professionalisering van de kwaliteit van (na)schoolse STEM-academies/lessen

Looptijd
/

De Vlaamse overheid streeft er naar kwaliteitsvol STEM-onderwijs te realiseren. Onze huidige maatschappij heeft nood aan jongeren die beschikken over technische basiscompetenties. STEM gaat hiervoor de strijd aan met een aantal maatschappelijk uitdagingen. Vandaag worden STEM-academies/lessen op grote schaal georganiseerd. Dit confronteert het STEM-onderwijs met een aantal centrale uitdagingen om kwaliteit na te streven: (1) inhoudelijke opbouw: doelgericht, evenwichtig en geïntegreerd werken moet beter in lager onderwijs en secundair onderwijs, (2) STEM-didactiek: nood aan afstemming, (3) Onderzoekend, probleemoplossend en creatief denken heeft nog veel groeimarge in lager onderwijs en secundair onderwijs, (4) kinderen hebben nood aan onderwerpen die betrekking hebben hun eigen leven i.f.v. hun motivatie.Vanuit de Provincie Oost-Vlaanderen wordt de concrete vraag naar ondersteuning van hun techniekacademies gesteld. Om hier een antwoord op te bieden, wordt er een navorming ‘Valkuilen bij STEM-academies/lessen’ ontwikkeld waarbij we ons verplaatsen doorheen de verschillende fasen van het technisch proces: probleem stellen, ontwerpen, realiseren, in gebruik nemen en evalueren. Tijdens de navorming is er niet enkel aandacht voor het begeleiden van de stappen op zich, maar ook hoe je ze zo aanpakt dat het probleemoplossend vermogen en onderzoekend leren, de creativiteit van de kinderen/jongeren en de motivatie wordt aangemoedigd.Via een professionele leergemeenschap bestaande uit beleidsmedewerkers, experten en (aspirant)leraren wordt een eerste versie van de navorming ontworpen. Verdere ontwikkelingscycli laten toe de navorming te testen, te evalueren en aan te passen. Kwalitatieve observaties, interviews en focusgesprekken bij deelnemers van de navorming bieden de nodige data om de navorming te finaliseren.Om in een laatste fase de impact van de navorming ‘Valkuilen bij STEM-academies/lessen’ te kunnen inschatten, gebruiken we hiervoor pre- en posttests bij deelnemers van de navorming (leerkrachten secundair onderwijs).Na de ontwikkeling willen we de navorming integreren in het lesaanbod van de lerarenopleiding lager en kleuteronderwijs. De navorming moet een inspiratie zijn voor leerkrachten die een (na)schoolse STEM-academie/les organiseren.

Partners

Thanks to our partners

  • Provincie Oost-Vlaanderen