Video-feedback

Welke meerwaarde kan video brengen in de professionalisering van in-service leerkrachten? Deze vraag staat centraal in dit project. Leerkrachten zijn tijdens de les bezig met de inhoud, hun didactische aanpak, klasmanagement, ... Dat betekent dat het soms moeilijk is om bijkomend ook nog in-situ na te denken over wat beter kan de volgende les. Nadien reflecteren over de les lijkt dan de logische volgende stap. Daarin is het interessant om, op basis van video beelden, kleine nuances op te pikken en op basis hiervan keuzes te maken.  

Looptijd
/