Adventure education

Adventure education zet avontuurlijke buitenactiviteiten in om een impuls te geven aan persoonlijke groei en groepsontwikkeling.

Authentieke ervaring en het samenspel van outdoor-activiteiten, een natuurlijke omgeving en het groepsproces zijn de kernelementen.

Outdoor-activiteiten bieden een bijzonder platform voor ervaringsleren. De effectiviteit ervan is in diverse agogische werkvelden aangetoond en het begeleiden van ervaringsleren vergt een specifieke begeleidershouding.

De postgraduaten Experiential Education en Adventure Education leiden je op om deze activiteiten zo te hanteren dat ze leer- en ontwikkelkansen creëren voor mensen en groepen met verschillende achtergronden.
 

Opgelet: voorlopig kan enkel worden ingeschreven voor het postgraduaat Experiential Education!

PG Adventure education
Adventure education

Iets voor jou?

De postgraduaten zijn bestemd voor professionals met een minimum van een tweetal jaar ervaring in een breed (ped)agogisch kader: vorming en opleiding, socio-culturele sector, onderwijs, hulpverlening, orthopedagogische setting, bijzondere jeugdzorg, gezondheidswerk, politionele of justitiële wereld... of Adventure Education.

We richten ons tot mensen die hun opleidings- of begeleidingspraktijk verder willen professionaliseren of een impuls willen geven in de richting van ervaringsleren. De opleiding richt zich niet op het verwerven van sporttechnische vaardigheden.

Programma

Vanaf academiejaar 2021-2022 bieden wij binnen dit thema twee postgraduaten aan:

  • Postgraduaat ‘Experiential education' - Beklijvend leren in groep’ - start najaar 2021
  • Postgraduaat ‘Adventure education' - Organiseren en begeleiden van ervaringsleren in buitenactiviteiten’ - start najaar 2022

In het Postgraduaat Experiential education ervaar je vanop de eerste rij hoe ervaringsleren in groep beklijft en hoe het bijdraagt tot jouw persoonlijke ontwikkeling. Je vormt samen met de deelnemers en de vaste begeleider een duidelijk kader om persoonlijke en groepsontwikkeling te begeleiden.

In het Postgraduaat Adventure education bouw je verder op deze (of vergelijkbare) persoonlijke ervaring om je begeleiders- en organisatievaardigheden verder te ontwikkelen. Een rijk palet aan ervaren procesbegeleiders wijden je doorheen verschillende outdoor werkvormen in de kunst van het faciliteren en organiseren van outdoor-ervaringsleren.

Postgraduaat Experiential education

Tijdens dit postgraduaat krijg je inzicht in leer- en ontwikkelingsdynamiek, je leert deze processen en dynamieken mee vormgeven en gericht ondersteunen. We starten met een vijfdaagse ervaringsweek om vervolgens de persoonlijke ervaring te combineren met relevante begrippenkaders.

Tijdens de ervaringsweek maak je kennis met Adventure education als middel tot persoonlijke en relationele ontwikkeling.  Je wordt je bewust van processen die zich in een groep afspelen, welke rol je daarin zelf speelt en op welke manier je ze kan beïnvloeden.

De ervaringsweek heeft tevens tot doel een leergroep te vormen, waarin deelnemers elkaar ondersteunen in het realiseren van een persoonlijke leeragenda. Je komt tot een persoonlijke leeragenda op basis van individuele leervragen die zich concentreren rondom drie, onderling verweven, onderwerpen:

  1. Hoe ontwikkelen groepen?
  2. Hoe verloopt ervaringsleren en wat is de link met groepsprocessen?
  3. Wat zijn mijn persoonlijke sterktes en ontwikkelthema’s als begeleider? Hoe ga ik hier verder mee aan de slag?

 

Postgraduaat Adventure education

Dit postgraduaat bouwt verder op het postgraduaat Experiential education of een vergelijkbare opleiding in het ervaringsleren. We zoomen vooral in op het begeleiden van outdoor-ervaringsleren in groepen en de (rand)voorwaarden die daarbij te pas komen, zoals veiligheid en ecologie.

Tijdens meerdaagse outdoor-programma’s leer je verschillende activiteiten of elementen hanteren vanuit een experientieel perspectief. Aan de hand van water- en rotsactiviteiten gaan we actief op zoek naar werkvormen en begeleidingsinterventies die het ervaringsleren en de groepsontwikkeling faciliteren.

Begeleid door verschillende ervaren procesbegeleiders ontdek je een ruim arsenaal aan methodische en concrete invalshoeken, waarmee je in een project en de eigen professionele context aan de slag gaat. We reiken technieken en kaders aan die je helpen om activiteiten te kiezen, te ontwerpen en te begeleiden, en we polijsten vooral verder aan het meest wezenlijke instrument: jezelf als begeleider.

Het sluitstuk van het postgraduaat is het organiseren en begeleiden van een meerdaags project, waarin we je door regelmatige intervisie ondersteunen. Je integreert op die manier je persoonlijke ervaringen en inzichten in een eigen praktijk.

PG AE

Partners en docenten

Het postgraduaat is een partnership tussen Odisee, Outward Bound BelgiëNature en Johan Hovelynck.

Philip De Zommers is Gegradueerde in de Orthopedagogie (IPSOC Kortrijk), Gegradueerde in agogische bijscholing orthopedagogie (VSPW, Kortrijk) en behaalde het Postgraduaat Adventure Education (KHLim).

Hij is praktijklector aan Odisee, studiegebied Sociaal-agogisch werk en hij is zelfstanding coach/counselor (www.movingon.be). Hij werkte van 2006 tot 2014 bij Nature als procesbegeleider in Adventure education-programma’s voor bijzondere doelgroepen. Hij heeft jarenlange ervaring met de doelgroep Bijzondere Jeugdbijstand.

 

Benjamin Gérard is licentiaat Lichamelijke Opvoeding (KU Leuven) en behaalde het Certificaat Postacademische Vorming Consultancy in Groepen en Organisaties (CIGO). Hij is medestichter van Nature (www.nature.be) en van Rising You (www.risingyou.be). Daarnaast is hij zelfstandige procesbegeleider en trainer in verschillende professionele settings.

Saskia Nauwelaerts is sinds 2000 professioneel bezig met ervaringsleren binnen het jeugdwerk. Die ervaring breidt ze sinds 2015 dagelijks uit binnen zeer uiteenlopende professionele contexten als trainer en opleider bij Outward Bound (www.outwardbound.be). Saskia studeerde Pedagogische Wetenschappen (UGent), volgde een coachopleiding (Academie voor Coaching en Counseling), was zelf student aan het postgraduaat Adventure Education (KHLim) en volgt momenteel een Gestaltopleiding (IVC).

 

 

Johan Hovelynck is organisatiepsycholoog (KU Leuven) en agoog (VUB). Hij is zelfstandig trainer-consultant (www.triagram.be), deeltijds docent aan de Universiteit van Leuven en staflid van de opleiding Consultancy in Groepen en Organisaties (CIGO).

Johan is in het domein van ervaringsleren en procesbegeleiding actief als begeleider en onderzoeker, en op het ‘outdoor’-terrein tevens een erkend opleider (www.exponent-cts.com; www.wmaeurope.com) en veiligheidsauditor.

 

Overtuigd? Of toch nog iets meer info nodig?

Jongen - Gele muts