Belevingsgerichte teamsessies in de zorg

In ons belevingscentrum SiTCA word je als (toekomstige) zorgverlener uitgedaagd om de impact van de omgeving op een goede zorg en persoonsgerichte zorg te beleven. Tijdens de sessies bootsen we verschillende zorgcontexten na (vb. de oudere in de thuissituatie of in een woonzorgcentrum). Je krijgt de kans als zorgverlener  in de huid van je gebruiker te kruipen en zo te komen tot ‘dignity in care’ en na te denken over de functies van de materialen en van de ruimte waarin je zorg verleent. Op die manier kan je je eigen werk en veronderstellingen toetsen en bijsturen.

SiTCA belevingsgericht ouderencentrum

Op maat van jouw behoefte

Deze trainingssessies stellen we open voor teams van max. 6 personen. Na een intakegesprek ontwikkelen we een aantal scenario's op maat van jullie groep. Het is een unieke ervaring om dit samen als team te kunnen ervaren en bespreken! Samen en onder begeleiding gaan jullie intensief aan de slag van 10-15u.

Kostprijs

De forfaitaire totaalprijs voor één trainingssessie voor een groep van maximum 6 deelnemers bedraagt  € 1.750, excl. BTW.

In deze prijs zijn inbegrepen:
- intake ter voorbereiding van de scenario’s   
- trainingssessie met scenario’s op maat met twee begeleiders
- catering (koffiepauzes en broodjeslunch)
- verzekering en attestering van deelnemers

Campus Aalst

De belevingssessies gaan door in ons goed uitgerust trainings- en simulatiecentrum Aalst ( SiTCA).