Buiten de lijnen kleuren, warme zorg als middel tegen grensoverschrijdend gedrag

STEL...

... Je werkt met personen met dementie die door hun ziekte seksueel ‘ongepast’ gedrag vertonen.
... Op jouw afdeling wordt er constant negatief geroddeld.

... Je wordt als bewoner geconfronteerd met pestgedrag van andere bewoners.

Deze studiedag ontrafelt het web van grensoverschrijdend gedrag in de ouderenzorg en stelt warme zorg voor als middel om een antwoord te bieden.

Buiten de lijnen kleuren 1
Buiten de lijnen kleuren, warme zorg als middel tegen grensoverschrijdend gedrag

Iets voor jou?

Professionals in welzijn en zorg voor ouderen en geïnteresseerden.

Programma

We zijn als mens geneigd om conflicten uit de weg te gaan en om (te) veel te accepteren. We willen geen poeha, we zijn loyaal, we hebben mededogen, we leven mee,…

Daardoor accepteren we vaak gedrag dat we normaal gezien niet zouden accepteren.

Er is echter een verschil tussen over je grenzen gaan en over je grenzen laten gaan: het eerste betekent dat je meer doet dan dat je zelf wilt en/of kunt, het tweede betekent dat je het gedrag van de ander accepteert terwijl je dit eigenlijk niet wilt.

 

Warme zorg impliceert het stellen van grenzen, niet alleen voor onszelf maar ook voor de andere.

Maar hoe bepalen we grenzen? Wanneer overschrijden we zelf grenzen? En wat met seksueel grensoverschrijdend gedrag?

Deze studiedag biedt tips en oefeningen rond het stellen van grenzen om zo op zoek te gaan naar de perfecte balans tussen afstand en nabijheid.

Dagindeling

9u30-9u35: Verwelkoming en introductie

9u35-10u15: Warme zorg en gedragscodes/huisregels gaan hand in hand

10u15-10u30: Manifest Warme zorg

10u30-10u45: Koffiepauze

10u45-11u15: Laat je soms over je heen lopen? Heb je het soms moeilijk om grenzen te stellen? Of heb je de neiging over je grenzen te (laten) gaan? Heb je het gevoel dat je in coronatijden de balans kwijt raakt tussen betrokkenheid en afstand bewaren bij het zorgen voor kwetsbare oudere volwassenen? We presenteren een kader om de moeilijke balans te houden en om niet over je heen te laten lopen.

11u15-12u30: Interactieve oefeningen en tips rond betrokkenheid-afstand en grenzen stellen in de ouderenzorg.

12u30-13u30: Middagpauze

13u30-16u00: DEBAT: Seksueel grensoverschrijdend gedrag in de ouderenzorg: we gaan het debat vanuit verschillende invalshoeken aan.
Casussen uit ons boek worden besproken door Sofie Verdonck, Erika Frans en Jan Van Velthoven. Moderator: Els Messelis

16u00-16u30: Vragen, bedenkingen, evaluatie en afronding studiedag.

Doel

Deze studiedag wil taboes doorbreken, bewustzijn verhogen, mentaliteit wijzigen, een open en veilige communicatiecultuur creëren om hete hangijzers te bespreken.

Docenten

  • Jan Van Velthoven, gerontoloog en zaakvoerder Q in Zorg
  • Els Messelis, gerontoloog en docent Odisee Advanced Education
  • Meester Sofie Verdonck, advocaat voor de BV Van Heeschvelde – Verdonck – Van den Broeck
  • Erika Frans, expert seksueel grensoverschrijdend gedrag Sensoa
Buiten de lijnen kleuren

Overtuigd? Of toch nog iets meer informatie nodig?

Deze navorming is echt iets voor mij!

Ben je ervan overtuigd dat dit de opleiding is die je zoekt? Schrijf je dan vlug in via onderstaande link.

Jongen - Gele muts