Chef Gastro-engineering: Vervolgmodules in kader van NECTAR-project

Volgde je eerder al enkele modules binnen de opleiding Chef Gastro-Engineering? Dan kan je dit academiejaar eenmalig dankzij het ERASMUS+ project NECTAR kosteloos enkele bijkomende modules volgen die een uitbreiding zijn op de bestaande opleiding. Ontdek hieronder meer! 

Deze opleiding voor volwassenen maakt deel uit van Odisee Continue, hét aanbod voor iedereen die wil bijblijven, zich persoonlijk ontwikkelen of omscholen.

Ouderenzorg

Chef Gastro-engineering

Active and Healthy Aging

Voeding is een speerpunt voor Active and Healthy Ageing (AHA) als input voor levenslange zorg. Het aanpakken van ondervoeding in heel Europa is dan ook urgent en komt voort uit de volgende zaken:

 • De meeste koks en chef-koks zijn niet gespecialiseerd in Primary Food Care (PFC) en vertonen een lacune in functie specifieke vaardigheden (zoals voedingsfysiologie, ICT en engineering toegepast op voedsel).
 • Bestaande curricula voor de specialisatie van chef-koks in PFC worden ontworpen en geleverd onder lokale initiatieven en verwijzen niet naar een geformaliseerd EU-beroepsprofiel op basis van WHO- en EU-beleidsaanbevelingen.
 • Beleidsmakers, institutionele belanghebbenden, particuliere en openbare zorgaanbieders, aanbieders van beroepsopleidingen en certificeringsinstanties hebben begeleiding, tijd en financiering nodig om te investeren in de geïntegreerde culinaire/klinische benadering.

De opleiding Chef Gastro-engineering 

Binnen Vlaanderen en Nederland wordt onder impuls van het Center for Gastrology al ruim 15 jaar de opleiding tot Chef Gastro-engineering ingericht. Ze richt zich specifiek op chefs werkzaam in  ziekenhuizen, gezondheidsinrichtingen en –diensten voor gezins- en bejaardenzorg, opvoedingsinrichtingen in het kader van gehandicaptenzorg en bijzondere jeugdzorg, maatwerkbedrijven (de vroegere beschutte en sociale werkplaatsen), de socioculturele sector, het onderwijs, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg en de sociale sector. Met deze opleiding draagt het Center for Gastrology bij tot het aanreiken van deze specifieke vaardigheden voor chefs werkzaam binnen deze specifieke voorzieningen.

Deze opleiding is een praktische opleiding gestoeld op kennis en onderzoek. Werkplekleren vormt een belangrijk onderdeel van deze opleiding waarbij de theoretische inzichten aangereikt in de opleiding voortdurend worden getoetst aan de praktijk in de werkcontext.

Overzicht van de modules

Om de titel Chef Gastro-engineering Kort traject te dragen dien je te slagen in alle modules van het kort traject en een stage van 3 maanden in de eigen instelling.

Programma Kort traject (5 modules + stage)

 • Historiek van smaak in het westen (18 uur)
 • Smaak en sensoriek (36 uur)
 • Smaak en gezondheid (18 uur)
 • Smaak en voedselveiligheid (24 uur)
 • Technologie van kook- en distributieprocessen (24 uur)

Om de titel Chef Gastro-engineering Lang traject te dragen dien je te slagen in alle modules van het korte én het lange traject  en een stage van 3 maanden in de eigen instelling. De stage dient slechts eenmaal afgelegd te worden.

Programma Lang traject (kort + onderstaande modules)

 • Kennis van ingrediënten (18 uur)
 • Menu-engineering (18 uur)
 • Kook- en distrubutieprocessystemen + kwaliteitsborging (18 uur)
 • Inrichting en uitrusting van kook- en distributieruimten (18 uur)

Beroepsvereniging voor Chefs Gastro-engineering en zorg

Sinds dit jaar kunnen onze chefs Gastro-engineering ook terecht bij de beroepsvereniging  BVC! Ontdek hier alles over via onderstaande link. 

Voeding en wondfysiologie
AN EU CURRICULUM FOR CHEF GASTRO-ENGINEERING IN PRIMARY FOOD CARE (NECTAR)

Iets voor jou?

Deze opleidingsmodules zijn specifiek bedoeld voor mensen die eerder al enkele modules van de opleiding Chef Gastro-engineering hebben gevolgd en succesvol hebben afgewerkt. 

Het NECTAR-project

Dankzij dit project willen we nog een stap verder gaan. We willen deze problemen verder aanpakken door de vaardigheidskloof te verminderen die momenteel wordt ervaren door de koks en chef-koks die werken in ziekenhuizen en verzorgingshuizen en de vaardigheden die daadwerkelijk worden gevraagd door zorginstellingen, particuliere dienstverleners en eindgebruikers.

Het doel van dit ERASMUS+ project is om een uitgebreider Chef Gastro-Engineering curriculum te ontwikkelen en op te zetten op HBO5 niveau. In Vlaanderen werkt Odisee Hogeschool hiervoor samen met het Center for Gastrology.

Het NECTAR-project is ontstaan in Rome in december 2019 n.a.v. een experiment van chefs gastro-engineering met ouderen uit de volkswijk van Trastevere. De chefs waren er op uitnodiging van het Center for Gastrology Leuven binnen de Reference Site Three Rivers Food Delta in het kader van een thematische workshop “Implementing a comprehensive approach to integrated care”.

De workshop werd georganiseerd door de “Reference Site Campania" samen met de "European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP on AHA)" en de "A3 Action Group on Lifespan Health Promotion & Prevention of age related frailty and disease.” Deze partners vertegenwoordigen verschillende Europese partners die al expertise opbouwden over manieren om ondervoeding aan te pakken bv. bij ouderen, cliënten met dysfagie of patiënten die chemotherapie hebben ondervonden.

 

Verpleegkunde na Vroedkunde

Module 1: Communicatie

Deze module wordt gedoceerd door mevr. Lieve Blondeel. 
Volgende leerinhouden komen aan bod in deze module: 

 • Communicatietheorie
 • Communicatietools
 • Taalregisters
 • Communicatieplan
 • Tekststructuur
 • Zinsbouw
 • Publieksvriendelijk schrijven
 • E-mailetiquette
 • Bronnen

Een monitoraatsessie is voorzien op: dinsdag 21 maart 2023 en dinsdag 9 mei 2023, telkens van 18.00 tot 20.00 uur. 
Voor deze module wordt een schriftelijk examen ingericht. Datum volgt. 

Module 2: Proces- en projectmanagement

Deze module wordt gedoceerd door mevr. Veerle De Smedt. 
Volgende leerinhouden komen aan bod in deze module: 

 • Proces Management: Intro processen, KPI's,
  PDCA, efficiëntie en effectiviteit, lean, e.a.
 • Project Management: Intro projecten,
  structuur van een project, plan van aanpak,
  projectplanning (o.a. Gantt), e.a.
 • Team Management: Werken met individuen
  (motivatie, persoonlijkheid, enz.) en
  werken met groepen (teams, conflict, enz.)

Een monitoraatsessie is voorzien op: woensdag 10 mei 2023 van 18.00 tot 20.00 uur. Ook de opname van de monitoraatsessie eerste semester is beschikbaar. 
Voor deze module wordt een schriftelijk online examen voorzien. Datum volgt. 

Module 3: Human rescources management

Deze module wordt gedoceerd door mevr. Tilly Baute. 
Volgende leerinhouden komen aan bod in deze module: 

 • Gesprekstechnieken & conflicthantering,
 • Basismodellen van Human Rescources Management
 • Rekrutering, selectie
 • Onthaal, en introductie van nieuwe medewerker
 • Beoordelen
 • Belonen
 • Ontwikkelen
 • Uitstroom

Volgende monitoraatsessies zijn voorzien: woensdag 15 maart 2023 en maandag 8 mei 2023, telkens van 18.00 tot 20.00 uur
Het examen bestaat uit een schriftelijk examen dat zal worden afgelegd in juni 2023. De exacte datum volgt

Module 4: Finance & Procurement 1

Deze module wordt gedoceerd door mevr. Evelyn Bosschaert. 
Volgende leerinhouden komen aan bod in deze module:

Deel 1: Inleiding in Finance & Procurement
Betekenis van de bedrijfseconomie
Ondernemingsvormen
Ondernemingsplan

Deel 2: Besturing vanuit een kosten- en opbrengstenperspectief
Kosten en kostensoorten
Kostprijsberekening
Integrale kostprijsmethode en variabele kostencalculatie

Een monitoraatsessie voor deze module is voorzien op: donderdag 2 maart 2023 en dinsdag 28 maart 2023, telkens van 18.00 tot 20.00 uur. 
Het examen bestaat uit een schriftelijk examen dat zal worden afgelegd in juni 2023. Datum volgt. 

Module 5: Finance & Procurement 2

Volgende leerinhouden komen aan bod in deze module:

Deel 2: Besturing vanuit een kosten- en opbrengstenperspectief
Dit luik gaat verder op F&P1. 
Budgettering en verschillenanalyse

Beslissingsondersteunende calculaties

Deel 3: Besturing vanuit een financieringsperspectief
Vermogensbehoefte
Vormen van eigen vermogen
Vormen van vreemd vermogen
Analyse van de financiële structuur

Deel 4: Waarde, resultaat en externe verslaggeving
Waardering en resultaatbepaling
Externe verslaggeving

Een monitoraatsessie voor deze module is voorzien op: donderdag 20 april 2023 en donderdag 4 mei 2023, telkens van 18.00 tot 20.00 uur. 
Het examen bestaat uit een schriftelijk examen dat zal worden afgelegd in juni 2023. Datum volgt. 

Hoe verwerk je deze leerinhouden?

Je verwerkt deze leerinhouden via begeleide zelfstudie.  Je volgt geen hoorcolleges of werkcolleges, maar verwerkt het studiemateriaal op zelfstandige basis en via contacten met medestudenten op afstand. Alle studiemateriaal wordt ter beschikking gesteld via een digitaal leerplatform. 

Tijdens de online monitoraatsessies heb je de gelegenheid om vragen te stellen bij de docenten.

Praktische info op een rijtje

Hier vind je alle praktische informatie m.b.t. de navorming.

 • Waar?

  Deze opleidingsmodules vinden volledig online plaats. Zowel de contactmomenten met de docenten als de monitoraatsessies worden online georganiseerd. 

  Toelatingsvoorwaarden

  Je wordt meteen toegelaten tot deze modules wanneer je al minstens 4 modules volgde van de bestaande opleiding Chef Gastro-engineering. Volgde je tot hiertoe nog geen 4 modules, dan kan je je kandidatuur stellen, en wordt deze in overweging genomen. Gelieve aan te geven of je in de toekomst nog meer modules zou willen volgen mocht dit het geval zijn. 

 • Hoe inschrijven?

  Je kan inschrijven voor één of meerdere modules van deze opleiding. Je hoeft je slechts 1 keer in te schrijven! Vermeld onderaan het inschrijvingsformulier in het veld "Opmerkingen" voor welke andere module(s) je je graag wil inschrijven. Je wordt vervolgens ingeschreven voor alle gewenste modules.

  Voor Nederlandse deelnemers: In het inschrijvingsformulier wordt gevraagd naar een (Belgisch) rijksregisternummer. Gelieve in dit veld in te vullen: 000000-000-00. Dit veld is verplicht voor alle Belgische deelnemers. De toegang tot het online leerplatform is hieraan gekoppeld.

 • Toegang tot het digitale leerplatform

  Na je inschrijving ontvang je een uitnodiging om je Odisee-account te activeren. Activeren van deze account en vervolgens de account van de Associatie KU Leuven is nodig om toegang te krijgen tot onze digitale leeromgeving Toledo.

  Gelieve heel nauwkeurig het stappenplan te volgen! Meer info hoe stap voor stap deze accounts te activeren vind je hier. Mocht het toch niet lukken om je account te activeren, gelieve contact op te nemen met mevr. Dudu Aydin (dudu.aydin@odisee.be). 

 • Studiegeld

  Deelname aan een of meerdere van de modules binnen het kader van het NECTAR-project in academiejaar 2022-2023 is kosteloos. 

  Getuigschrift

  Voor elke module die je volgt en waarvoor je geslaagd bent, ontvang je na afloop een getuigschrift.

LOGO_EUR_Commission
Logo_NECTAR

     

DAT IS LEVENSLANG LEREN

Meer opleidingen op Continue.be

Continue is het online platform voor levenslang leren van de Associatie KU Leuven, goed voor meer dan 1000 professionele en academische opleidingen. Continue is dé website voor iedereen die wil bijblijven, zich persoonlijk wil ontwikkelen of omscholen. 

 • Je kunt kiezen uit korte opleidingen zoals webinars en workshops, en langere trajecten als postgraduaten.
 • Studenten kunnen met een handige zoekfunctie een opleiding op maat vinden.
 • Je volgt de lessen online, op locatie, of gemengd.
 • Continue bundelt alle opleidingen levenslang leren van KU Leuven, LUCA School of Arts, hogescholen Odisee, Thomas More, UCLL en VIVES.
 • Bekijk het grootste aanbod vervolgopleidingen van Vlaanderen en Brussel op Continue.be!
Continue, dat is levenslang leren