Postgraduaat Humanresourcesmanagement

Humanresourcesmanagement is een zeer ruim vakgebied, waarbinnen een waaier aan beroepen mogelijk is. Het postgraduaat Humanresourcesmanagement - dagopleiding richt zich tot net afgestudeerden en is bijgevolg ook zeer breed van opzet, zodat je over een dito referentiekader zult beschikken om als HR medewerker of HR verantwoordelijke succesvol binnen een organisatie te functioneren. Daarbij ligt het accent op de gevarieerde praktijk van de HR-professional. Een opleiding waarin je jouw mensgerichte houding ten volle kunt ontplooien!

Deze opleiding wordt georganiseerd door  EMS (EHSAL Management School), een samenwerking tussen de Odisee Hogeschool en KU Leuven.

postgraduaat Humanresourcesmanagement