Revalidatie multidisciplinair

De ‘revalidatieverpleegkundige’ vervult een sleutelrol binnen het multidisciplinair team van de zorginstelling.

Een gedegen inzicht in zowel medische aspecten, diverse behandelingswijzen, concrete verpleegkundige zorg als psychosociale begeleiding van de revaliderende persoon met verhoogde afhankelijkheid is dan ook noodzakelijk. Zowel revalidatie van locomotorische als neurologische stoornissen komen uitgebreid aan bod.

Revalidatie multidisciplinair

Iets voor jou?

Deze gespecialiseerde vorming is geschikt voor verpleegkundigen en paramedici die zich wensen te verdiepen in locomotorische en neuro-logische revalidatie.

Docenten

Docenten van hogeschool Odisee en experten van RevArte en andere revalidatiecentra.

Onze docenten zijn artsen, verpleegkundigen, psychologen of anderen met een professionele activiteit in de revalidatie en met ervaring in het lesgeven aan volwassenen.

Inhoud

Theorie

 • Visie op revalidatie
 • Wetgevend kader / nomenclatuur / financiering / sociale voorzieningen  
 • Multidisciplinair werken binnen de revalidatie
 • CVA - cerebrale circulatiestoornissen - spasticiteit na CVA  
 • Decubitus en vochtletsels
 • Continentiezorg in de revalidatie
 • Revalidatie van patiënten met gehoor-, spraak-, taal- en slikstoornissen
 • Hersenen en gedrag: inzicht in en leren omgaan met cognitieve en gedragsmatige stoornissen - transfer, positionering, manutentie 
 • Trends en controverses in kniechirurgie
 • Revalidatie na heupaandoeningen
 • Psychologische en etische aspecten: coping gedrag van patiënt en familie
 • Pathologie van de schouder
 • Amputatiezorg  

Daarnaast worden praktijkvaardigheden grondig ingeoefend: zwachtelen - verbanden - protheses.

De vorming wordt afgesloten met een paperpresentatie.

Evaluatie en getuigschrift

De evaluatie bestaat uit het maken en presenteren van een paper over praktijkrelevant verbeterproject. De paper wordt voorgesteld aan een deskundige jury en medecursisten.

Wie slaagt voor deze opdracht verwerft het getuigschrift met vermelding van het gevolgde programma en de behaalde graad op de evaluatieopdracht. U kan het getuigschrift als EVC/ EVK toevoegen aan uw persoonlijke portfolio. 

Praktische info op een rijtje

Hier vind je alle praktische informatie m.b.t. de opleiding.

 • Waar?

  Deze vorming vindt plaats in het Revalidatieziekenhuis RevArte te Edegem (Drie Eikenstraat 659 te 2650 Edegem).

 • Wanneer?

  De navorming vindt plaats op donderdag 7, 21 en 28 oktober, 2 en 16 december 2021 en 13 januari 2022, telkens van 9 uur tot 16.45 uur.

  Deze opleiding is helaas VOLZET! Je kan enkel nog inschrijven op de wachtlijst voor het geval er nog annulaties zijn. 

 • Studiegeld

  Het studiegeld voor deze navorming bedraagt
  € 480, inclusief digitale syllabi en gebruik van een leerplatform.

 • Vlaams opleidingsverlof

  Deze navorming geeft recht op 43 uren Vlaams opleidingsverlof.

  Deelname aan het examen is verplicht.

 • Betaald educatief verlof

  De erkenning voor Betaald educatief verlof werd aangevraagd voor 50 uren.

  Indien je afwezig bent, dien je een attest te kunnen voorleggen om als gewettigd afwezig beschouwd te kunnen worden.

Overtuigd? Of toch nog iets meer informatie nodig?

Jongen - Gele muts