Stilvallen geeft veerkracht

Als hulpverlener of welzijnswerker is het niet eenvoudig om telkens opnieuw met volle kracht de uitdagingen van die dag aan te gaan. Ontdek welke factoren invloed hebben op je persoonlijke veerkracht en welke acties je kan ondernemen om je eigen veerkracht te versterken.  Ontdek daarnaast ook hoe je veranderingen kan implementeren in je werkcontext en beroepspraktijk.

Veerkracht
Stilvallen geeft veerkracht

Iets voor jou?

Hulp- en zorgverleners uit de brede sociale sector.

We werken met een gesloten groep. Dit betekent dat een deelnemer het volledige traject volgt en dat wissel met een collega niet mogelijk is.

Werkwijze

In een traject van drie dagen ga je samen met andere hulp- en zorgverleners aan de slag met inzichten en theorie. Je wisselt positieve ervaringen en good practices uit met collega’s uit het werkveld en steunt elkaar in het verankeren van nieuw gedrag in je drukke werkcontext. We werken met thema’s zoals bewust kiezen, mildheid, zelfmeesterschap, afgrenzen, aandacht focussen.... Je kan een kijkje nemen op www.stilvallengeeftveerkracht.be

Inzichten en kaders worden aangeboden en besproken in combinatie met uitwisseling van good practices en ervaringen van collega’s uit het werkveld. We zetten in op concrete methodieken, reflecties en gesprekken om de omschakeling naar de eigen werkcontext en beroepspraktijk concreet te maken.

Docente

Caroline Damman is klinisch psychologe en gedragstherapeute. Ze is als docent verbonden aan Odisee Hogeschool. Daar geeft ze les, vaardigheidstraining en begeleidt ze stagiairs. Al dan niet samen met collega Bart Dewaele geeft ze vorming rond veerkracht aan hulp- en zorgverleners uit het brede werkveld. Deze vormingen zijn georganiseerd vanuit een open aanbod of worden aangeboden  op maat van een dienst of organisatie. Daarnaast begeleidt ze jongeren en volwassenen rond verschillende thema’s in haar privépraktijk.

Meer info rond veerkracht op www.stilvallengeeftveerkracht.be.

Programma

Dag 1

  • Beïnvloedende factoren op veerkracht

  • Model van veerkracht (model zie www.stilvallengeeftveerkracht.be) bespreken

  • Bespreken van uitnodiging 'stilvallen' en 'waardengericht leven en werken

  • 'Link met dagelijkse praktijk en implementatie

Dag 2

  • Bespreken van ondernomen acties 

  • Ingaan op uitnodigingen 'mildheid' en 'bewust kiezen'

  • Link met dagelijkse praktijk en implementatie

Dag 3

  • Bespreken van ondernomen acties

  • Ingaan op uitnodiging 'zelfmeesterschap' en 'verbinden'

  • Link met dagelijkse praktijk en implementatie

Stilvallen
De navorming bood mij een verruimende kijk op mijn job en leven in het algemeen. Ik ontdekte verschillende tools om bewuster om te gaan met mijn energie. Ik leerde ook hoe ik mijn collega’s beter kan respecteren in het behouden van hun energie en focus.

De navorming werd zeer levendig en helder gebracht. Een echte positieve vorming met een goed evenwicht tussen theorie en praktijk! Je krijgt voldoende tijd om dingen te bespreken in een open, niet oordelende sfeer en er zijn vele groepsmomenten om ervaringen te delen.

Gun jezelf eens een driedaagse vorming!
Neem de tijd om bij jezelf stil te staan als mens, als hulpverlener én als collega die zowel zelfstandig als in teamverband werkt.
Oud-deelnemers
Veerkracht

Overtuigd? Of toch nog iets meer informatie nodig?

Meisje - luisterend naar muziek