Studiedagen antropometrie

Odisee organiseert, in samenwerking met deskundigen uit het werkveld, 2 praktijkgerichte studiedagen over het belang van antropometrie bij Nutritional Assessment (NA).

 Antropometrie of het meten van de lichaamsmaten is immers een belangrijk instrument in het vaststellen en beoordelen van de voedingsstoestand en -behoefte met het oog op een optimaal behandelplan.

Antropometrie

Iets voor jou?

Met deze studiedagen richten we ons heel specifiek tot diëtisten. Naast een  theoretisch luik bieden we ook ruim de mogelijkheid om zelf praktisch aan de slag te gaan en te oefenen! Het maximum aantal deelnemers per studiedag  is dan ook beperkt tot 25! Wees er dus snel bij en schrijf je nu in!

Inhoud

Beide studiedagen focussen op de meerwaarde van meten in de praktijk.
Nieuwe inzichten en theoretische kaders worden toegepast op concrete praktijkvoorbeelden. Je krijgt de kans om onder begeleiding te oefenen in kleine groep. 

Programma 2 september 2021

Thema: BI(v)A (BIO-elektrische Impedantie (vector) Analyse) met Akern toestel en  huidplooimeting.

9.00 uur - 9.30 uur: Onthaal, registratie en welkom en inleiding door Jill Verzelen en Margriet Van De Sijpe (Odisee Hogeschool)

9.30 uur - 10.30 uur: Theorie huidplooimetingen door Jolien Lewyllie (zelfstandig sportdiëtist)

10.45 uur - 11.45 uur: Theorie BI(V)A (Akern toestel) door Hilde Marinus (Equilibre 3)

13.00 uur - 14.30 uur: Groep 1: Workshop BI(V)A o.b.v. Hilde Marinus / Groep 2: Workshop huidplooimeting o.b.v. Jolien Lewyllie

14.45 uur - 16.15 uur: Groep 1: Workshop huidplooimeting o.b.v. Jolie Lewyllie / Groep 2: Workshop BI(V)A o.b.v. Hilde Marinus

16.15 uur - 16.30 uur: Afsluiting en evaluatie

Programma 16 september 2021

Thema: BI(v)A (BIO-elektrische Impedantie (vector) Analyse) met Inbody toestel en indirecte calorimetrie.

9.00 uur - 9.30 uur: Onthaal, registratie en welkom en inleiding door Jill Verzelen en Margriet Van De Sijpe (Odisee Hogeschool)

9.30 uur - 10.30 uur: Theorie indirecte calorimetrie door Sven Van Caneghem (AZ Maria Middelares)

10.45 uur - 11.45 uur: Theorie BI(V)A (InBody toestel) door Ai Lan Souw en Vera Meekens (InBody)

13.00 uur - 14.30 uur: Groep 1: Workshop Indirecte calorimetrie o.b.v. Sven Van Caneghem / Groep 2: Workshop BI(V)A (InBody toestel) o.b.v. Ai Lan Souw en Vera Meekens

14.45 uur - 16.15 uur: Groep 1: Workshop BI(V)A (InBody toestel) o.b.v. Ai Lan Souw en Vera Meekens / Groep 2: Workshop Indirecte calorimetrie o.b.v. Sven Van Caneghem 

16.15 uur - 16.30 uur: Afsluiting en evaluatie

Overtuigd? Of toch nog iets meer informatie nodig?

Meisje - nadenkend