Van CV-technicus tot warmtepomptechnicus

Zowel vanuit de wetgever als vanuit warmtepompfabricanten worden steeds strengere eisen gesteld aan het specifieke opleidingsniveau van koeltechnici die warmtepompinstallaties plaatsen en/of werken uitvoeren aan warmtepompinstallaties. Verschillende handelingen aan warmtepompinstallaties mogen enkel worden uitgevoerd door gecertificeerde koeltechnici.

Deze opleiding biedt jou de kans om het certificaat van bekwaamheid in de koeltechniek te bekomen en bereidt je voor op het examen dat leidt tot het certificaat van koeltechnicus. Daarnaast wordt aandacht besteed aan zowel theoretische als praktijkgerichte vorming specifiek betreffende werken aan warmtepompinstallaties.

Man met helm werkt aan koelinstallatie
Van CV-technicus tot warmtepomptechnicus

Voor wie?

Wil je leren werken aan warmtepompen?  Dan bereid je je voor op de toekomst, waarbij op termijn de fossiele brandstoffen worden verbannen.

Ook wie werkzaam is binnen de sector HVAC en de nodige competenties wil verwerven om zelfstandig warmtepompinstallaties te kunnen installeren, in dienst nemen, onderhouden en herstellen, zijn op hun plaats in deze opleiding. Dit zijn bijvoorbeeld:

 • Installateurs CV-installaties met een basiskennis elektriciteit
 • Elektriciens met een basiskennis warmte
 • Service engineers
 • Koeltechniekers die hun kennis over warmtepompen willen bijschaven
 • Projectverantwoordelijken HVAC

Ook afgestudeerden met enige basiskennis van koeltechniek komen in aanmerking voor de opleiding.

Wat leer je in de theorie?

 • Werkingsprincipe van de warmtepomp​
 • Onderdelen van een warmtepomp
 • De warmtepomp in het log p. h-diagram (+oefeningen)
 • Begrippen: onderkoeling, oververhitting, COP
 • Rendement van een warmtepomp (Coefficient of Performance, Seasonal Performance, Primary Energy Ratio)
 • Types warmtepompen
 • Bijzonderheden aan een warmtepompinstallatie
 • De koelmachine/warmtepomp en het negatief kringproces
 • Onderdelen van een warmtepompinstallatie (koelmiddelen, types compressoren, condensors, verdampers, expansieventielen, andere onderdelen)
 • Bespreking van verschillende opstellingen
 • Integratie van de bereiding van sanitair warm water
 • De wetgeving omtrent koelmiddelen.

Wat leer je in de praktijk?

 • Hardsolderen en koeltechnische vaardigheden
 • Plooien van koperen buizen, maken van flareverbindingen
 • Vacumeren van een warmtepomp(koel)installatie
 • Invullen van een vacumeercertificaat
 • Vullen en recupereren van koelmiddel in een koelinstallatie
 • Koudemiddelenregistratie in het logboek
 • Procedure van de manifolds
 • Lekdichtheid controleren met elektronische detector (sniffer)
 • Invullen van attest voor hergebruik, terugwinning en vernietiging van koelmiddel
 • Instellen en afregelen van regelapparatuur
 • Storingen zoeken in een installatie en oplossen
 • Bespreken van het koeltechnisch circuit, hydraulisch circuit en het elektrisch circuit
 • Metingen op de installatie
 • Tips en tricks

Erkenning

Iedereen in het Vlaams Gewest die werkt aan koelinstallaties/warmtepompen gevuld met gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen moet een Vlaamse erkenning als koeltechnicus bezitten.
Om de Vlaamse erkenning als koeltechnicus te behalen moet je slagen in een specifiek examen over koeltechniek in een erkend opleidingscentrum. De erkenning wordt verleend voor onbepaalde duur maar de erkende koeltechnicus moet wel 5-jaarlijks slagen voor een actualisatie-examen om de Vlaamse erkenning als koeltechnicus te behouden. Door te slagen behaal je wel een Europees certificaat in de koeltechniek dat onbeperkt geldig is.

Als de koeltechnicus slaagt voor het initiële examen maar niet erkend wil worden in het Vlaams Gewest, reikt het opleidingscentrum enkel een Europees certificaat uit. Met dit Europees certificaat alleen is het niet toegelaten om in het Vlaams Gewest te werken. Gelieve expliciet te vermelden bij inschrijving indien je geen Vlaamse erkenning wenst! 

Om administratief in orde te zijn voor Vlaanderen zal de bevoegde Vlaamse overheidsdienst (OMG) jaarlijks een retributie aanrekenen. Wie geslaagd is in het examen krijgt dan een overschrijvingsformulier toegestuurd. Na betaling ben je in orde met de wetgeving.

Warmtepompen

Praktische info op een rijtje

Waar, wanneer, hoeveel kost het, wie moet ik contacteren? Je vindt alle praktische informatie hieronder. 

 • Waar?

  De opleiding heeft plaats op Campus Aalst, Kwalestraat 154 te 9320 Aalst.

 • Studiegeld

  Het studiegeld voor deze opleiding bedraagt 2.000 euro. De opleiding komt in aanmerking voor subsidiëring door kmo-portefeuille, (30%).
  Lees meer over de KMO-portefeuille bij 'studeren als zelfstandige'.

 • Vlaams opleidingsverlof

  NIEUW! De opleiding is erkend in het kader van Vlaams Opleidingsverlof (VOV). Startattesten voor Vlaams opleidingsverlof worden verstrekt vanaf 2 weken voor de eerste lesdag.

 • Wanneer?

  De eerstvolgende lessenreeks is VOLZET.

  U kan zich registreren op de wachtlijst.

 • Erkenningen en premies

  Erkenning door Volta

  De opleiding is erkend door Volta. Bedrijven en organisaties die vallen onder het PSC149.01 (RSZ prefix 067 of 467) hebben recht op een opleidingspremie voor iedere medewerker die deze opleiding volgt. Per medewerker bedraagt het premiebedrag maximum 15,5 euro/uur. Vraag de premie online aan, ten minste drie werkdagen voor de start van de opleiding. Meer info: www.volta-org.be

  Erkenning door Constructiv

  De opleiding is erkend door Constructiv. Arbeiders tewerkgesteld in PC124 hebben recht op premies voor opleidingen en tussenkomst in de opleidingskost.
  Voor opleidingen gevolgd tijdens de uren (weekdagopleidingen) is er een tussenkomst van 25 euro/u/arbeider (max 140 u/academiejaar). In dit document vind je het schema met de verschillende stelsels + het digitaal aanvraagformulier. Alle details vind je ook op de website van Constructiv.

Overtuigd? Of toch nog iets meer informatie nodig?

Deze opleiding is echt iets voor mij!

Ben je ervan overtuigd dat dit de opleiding is die je zoekt? 

Dan kun je meteen inschrijven.

Toch nog bijkomende vragen of twijfels?

Heb je nog een grote of kleine vraag? Contacteer ons! Wij zullen je graag een antwoord geven. 

Jongen - Gele muts