Verbindend communiceren rond intimiteit en seksualiteit bij ouderen

Jaarlijks organiseren we een aantal studiedagen in functie van het behoud van hun beroepsbekwaamheid of -titel (BBT).

We richten ons in eerste instantie tot verpleegkundigen in de ouderenzorg. Maar ook andere zorgprofessionals die zich wensen bij te scholen in de ouderenzorg zijn welkom!

Dit academiejaar richten we nog 1 studiedag in m.b.t. Verbindend communiceren rond intimiteit en seksualiteit in de ouderenzorg.

Behoudsdagen ouderenzorg
Verbindend communiceren rond intimiteit en seksualiteit bij ouderen

Iets voor jou?

Deze vorming is geschikt voor verpleegkundigen, ergotherapeuten, animatoren, pastoraal werkers en andere zorgverleners in de ouderenzorg en palliatieve zorg.

Programma

Intimiteit en seksualiteit maken een leven lang deel uit van de levenskwaliteit van mensen. Toch berust op vandaag nog steeds een taboe op dit thema. Er is vaak schroom en onwennigheid om dit thema met onze cliënten/patiënten/bewoners in alle openheid te bespreken.

Het doel van deze studiedag is voorbij de taboes te gaan en te leren om op een positieve en verbindende manier erover te communiceren, dit niet alleen naar de zorgvrager maar ook naar familie en collega’s toe.

Aanpak en methodiek

We gaan heel interactief te werk en maken gebruik van de door Els Messelis ontwikkelde sekskoffer en toolkit. Daarnaast gaan we aan de slag met het EX-PLISSIT model om zonder rode kaken en oren op een positieve en verbindende manier in communicatie te treden. Aan de hand van concrete casussen verkennen we tot slot de eigen grenzen en gaan we na hoe we seksueel grensoverschrijdend gedrag kunnen aanpakken.

Docent

Els Messelis is maatschappelijk werker, gerontoloog, schrijfster en docent aan Odisee Advanced Education te Brussel. Ze verrichtte wetenschappelijk onderzoek en verzorgde voor diverse doelgroepen vorming en training rond het thema intimiteit en seksualiteit op oudere leeftijd.

Verbindend communiceren

Overtuigd? Of toch nog iets meer informatie nodig?

Meisje - nadenkend