Verbindend communiceren rond seksualiteit en intimiteit in welzijn en zorg

Ben je actief als welzijns- of zorgprofessional en werk je met 45-plussers?
Ben je op zoek naar extra ondersteuning om seksuele gezondheid en intimiteit op een warme en verbindende manier te bespreken?
Dan is deze interactieve vorming rond verbindende communicatie echt iets voor jou!

Deze vorming in open aanbod is intussen afgelopen. Inschrijven op de wachtlijst is wel nog mogelijk. Je wordt verwittigd als er een plaatsje vrijkomt. Voor deze opleiding kan je ook een opleiding op maat van jouw team aanvragen. Info vind je hieronder.

Zwanen
Verbindend communiceren rond seksualiteit en intimiteit in welzijn en zorg

Iets voor jou?

Deze navorming is bestemd voor welzijns- of zorgprofessionals die werken met 45-plussers.

Problematiek

Het is een open deur intrappen als we stellen dat het aantal seksueel actieve ouder wordende volwassenen de laatste decennia is toegenomen. Het taboe om erover te spreken blijft echter hardnekkig!

Studies binnen en buiten Europa (vb. het thema ‘Seksuele gezondheid’ van de WHO) tonen aan dat er een algemene nood is aan meer toegankelijke begeleiding en zorg voor seksuele gezondheid voor (oudere) volwassenen. 

Daarenboven neemt het aantal seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA’s) bij 45-plussers toe, vooral dan bij diegenen die een nieuwe seksuele relatie aangaan na een periode van monogamie. Daarbij maakt men zich niet langer zorgen over ‘veilig vrijen’ gezien de kans om zwanger te worden er niet meer in zit tijdens de post-reproductieve periode. Die groep houdt echter te weinig rekening met vb. mogelijke SOA’s die op de loer liggen.

Ook kent de 45+ populatie meer negatieve invloeden van het ouder wordende lichaam op hun seksualiteit, alsook is het een populatie die vaker geteisterd wordt door chronische aandoeningen welke dan weer hun impact uitoefenen op de seksuele gezondheid en welbevinden.

Doel van de navorming

We willen met deze interactieve vorming inzetten op vier belangrijke pijlers:

 1. Het creëren van een grotere bewustwording rond de thematiek door de wijze waarop we communiceren onder de loep te nemen.
 2. Het belang aankaarten om de weg naar diensten duidelijker te maken voor alle 45-plussers en kwetsbare groepen.
 3. De kennis van de zorg- en andere professionals als van de 45-plussers rond communicatie te verhogen.
 4. Negatieve attitudes en stigma aanpakken door casussen en beelden te analyseren en verbindende communicatiemethodes toe te passen.

Aanpak

Op dag 1 werken we casussen vanuit het eigen werkveld uit en leer je de principes van verbindende communicatie (Marshall B. Rosenberg) en de inzichten vanuit het SHIFT project op een interactieve manier kennen.

Op dag 2 leer je de principes van verbindende communicatie in een oefening verder toe te passen alsook praktijkgericht aan de slag gaan met de Onder Vier Ogen methode ‘O4O’ (Sensoa) om individuele gesprekken met patiënten/cliënten te voeren.

We sluiten het geheel af met de bespreking van de psycho-educatie tool voor groepsgesprekken ‘De Sekskoffer’ (E. Messelis), dit om de communicatie rond intimiteit en seksualiteit op een ludieke manier verder aan te zwengelen.

SHIFT Onderzoeksproject

Deze cursus is ontwikkeld in kader van het SHIFT onderzoeksproject.

Dit project is een Europese samenwerking tussen regio’s in zuidoost Engeland, het noorden van Nederland en Vlaanderen. Het project wordt gefinancierd door Interreg 2 Zeeën.

Hart

Partners

 • Interreg 2 seas
 • East sussex
 • Kent county
 • Medway serving you
 • Metro
 • NHS Kent Community health
 • SIS Animation
 • SOAIDS
 • The health and Europe Centre
 • AP

Praktische info op een rijtje

Hier vind je alle praktische informatie m.b.t. de navorming.

 • Waar?

  Omwille van de strenge coronamaatregelen zal deze opleiding online doorgaan via MS Teams. Deelnemers ontvangen tijdig alle praktische info hierover. 

  Wanneer?

  De navorming vindt plaats op donderdag 13 en 20 januari 2022, telkens van 13.30 tot 17.30 uur.

 • Studiegeld

  Deze navorming wordt aangeboden in kader van het SHIFT project en is bijgevolg gratis.

  Als je je hebt ingeschreven voor deze navorming, betekent dat dat je een inspanningsverbintenis aangaat om ook effectief aanwezig te zijn. Kosteloos annuleren voor de navorming kan enkel schriftelijk en dit via mail aan miriam.saron@odisee.be, uiterlijk op 9 januari 2022. Dit laat ons toe om mensen op de reservelijst aan te spreken, zodat deze jouw plaats kunnen innemen.

 •  

  Indien je laattijdig annuleert of niet aanwezig bent op de vorming, dan zal een administratieve kost van € 40 aangerekend worden. Indien je onverwacht (door overmacht) niet aanwezig kan zijn, gelieve ons zo snel mogelijk per e-mail te verwittigen. Het gaat hier om onvoorziene omstandigheden zoals bv. verplichte quarantaine, ziekte, plots overlijden in de familie, enz. We vragen om deze overmacht te staven met een bewijs. In dat geval vervalt de administratieve kost.

   

Overtuigd? Of toch nog iets meer info nodig?

Meisje - luisterend naar muziek