Privacyverklaring

Welke rechten heb je met betrekking tot je persoonsgegevens?

Je hebt verschillende rechten met betrekking tot je persoonsgegevens. Meer specifiek heb je het recht om:

  • ons te vragen inzage te krijgen in de persoonsgegevens die we van jou verwerken en een kopie te vragen van de persoonsgegevens die we van jou hebben;

  • ons te vragen je persoonsgegevens te updaten of te corrigeren;
  • ons te vragen om je persoonsgegevens te wissen;
  • je toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens in te trekken (op voorwaarde dat de verwerking gebaseerd is op toestemming).

Indien je graag een van deze rechten wil uitoefenen kan je daarvoor een e –mail sturen naar info@odisee.be.

Indien je niet tevreden bent over de manier waarop je jouw persoonsgegevens verwerken, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Neem contact op

Verdere vragen of opmerkingen over je persoonsgegevens?

Gegevensbescherming Odisee

Aanpassingen aan de privacy

Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd aangepast worden. Door regelmatig de website te raadplegen kan je op de hoogte blijven van wijzigingen.