Rouw en liefde. Een warme rouwcultuur op de basisschool.

Hoe kan je in de klas aandacht hebben voor kinderen met verdriet? 
Hoe vertel je aan een kind wat 'kanker' is?
Hoe kan je omgaan met moeilijke vragen van kinderen zoals 'Waar is oma nu'?
Hoe kan je als school kan omgaan met het overlijden van een ouder, een kind, een collega?...

Ben je op zoek naar didactische materialen en talloze tips over hoe om te gaan met rouw, verdrietverwerking en veerkracht bij kinderen in de basisschool?

Dan is deze vormingsdag exact wat jij zoekt!

Rouw en liefde
Rouw en liefde. Een warme rouwcultuur op de basisschool.

Iets voor jou?

Leerkrachten en directies uit het basisonderwijs.

Situering

Het lijkt misschien vreemd om op Valentijnsdag een vormingsdag aan te bieden over rouw, maar dat is het niet.

Rouw en liefde zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Verdriet is de keerzijde van liefde. Rouwen is niet ‘loslaten’. Liefde laat je niet los. Het gaat over een andere manier van verbinden.

Onderzoek

Vorig jaar deden we vanuit Odisee een praktijkgericht onderzoek over ‘rouw en veerkracht op de basisschool’.

We onderzochten welke noden en vragen er leven op de basisschool om te werken rond ‘rouw en verlies’. Uit de resultaten bleek dat de meerderheid nood heeft aan ondersteuning van collega’s, directie en externen; aan professionalisering over rouw en didactische materialen; aan tijd en ruimte om te werken rond rouw en verlies én financiële ondersteuning.

Programma

Naast een aantal theoretische kaders over kinderen maak je kennis verschillende materialen die je kan inzetten bij verschillende vormen van verlies. Je krijgt praktische handvaten aangereikt om kinderen in rouw te begeleiden. Zo verkennen we een rouwkoffer: koffer vol troost, prentenboeken, materialen, werkvormen, rituelen en symbolen, ‘Snuiters Schatkist’, … om concreet mee aan de slag te gaan in de klas en op school.

Op deze vormingsdag wordt er tijd en ruimte gecreëerd om in gesprek te gaan, een aantal good practices uit te proberen en in te gaan op moeilijke vragen van kinderen.

Snuiters Schatkist werd in samenwerking met vzw Talismanneke ontwikkeld als Rode Neuzen Project.

Docent

Mevrouw Katrien De Decker, docent Lerarenopleiding kleuter- en lager onderwijs aan Odisee Hogeschool en rouw- en verliesconsulent. 

Rouw en liefde 2
Meisje - nadenkend