SALTO | Onderzoeksgroep Agro-Bio

Salto staat voor “samen alternatieven onderzoeken”. Onze onderzoeksgroep heeft een eigen ietwat alternatief karakter. Duurzaamheid en een ethisch verantwoorde omgang met hulpbronnen vormt de rode draad doorheen ons onderzoek.

Hond
ethisch duurzaam alternatief wordcloud
wordcloud respect voor de planeet innovaties ontwikkelen
In de kijker

Enkele van onze onderzoeken op een rijtje.

Ons verhaal

Respect voor onze planeet, verbondenheid van al het leven en verantwoordelijkheid ten opzichte van onze maatschappij zijn onze uitgangspunten. We willen vanuit deze uitgangspunten gangbare praktijken bevragen of optimaliseren, duurzame alternatieven of innovaties voorstellen, nieuwe uitdagingen detecteren.

 

Onze focus

  • gedragsbiologie en dierenwelzijn: onderzoek naar dierenwelzijn en toegepast gedragsbiologisch onderzoek bij gezelschapsdieren, therapiedieren, landbouwdieren, proefdieren en in dierentuinen, onderzoek naar dierenvoeding in dierentuinen, economische en ethische vragen i.v.m. dierenwelzijn.
  • duurzame landbouw en veehouderij o.a.: duurzame technieken voor gewassen en dieren binnen landbouw en veehouderij, economische en ethische vragen hierrond.   
  • duurzaam gebruik van de open ruimte: o.a. studie van stedelijk groen en groen in half-of deels verstedelijkte gebieden; milieuzorg, ecologie, landbeheer en economie hand in hand.
  • Aqua-erf: systeembenadering met optimalisatie van een duurzaam, diervriendelijk en winstgevend productiesysteem voor vissen of ongewervelden in recirculatiesystemen in de aquacultuur. Hoe kunnen we in de voedselnoden voorzien zonder het milieu extra te belasten?

Ons netwerk

Ons onderzoek is geworteld in de beroepspraktijk. Als onderzoekpartner staan we steeds open voor multidisciplinaire samenwerking.

 

Onze realisaties

Gedragsbiologie en dierenwelzijn - enkele projectvoorbeelden: zorgbeest: mens-dier relatie in de zorgverlening: ontwikkeling van richtlijnen voor een duurzame samenwerking, beleid rond beheer van zwerfkattenpopulaties, welzijn bij mobiele slacht, inkuilen van bladeren en twijgen als wintervoeding bij browsers in dierentuinen, de optimalisatie voor het natuurlijk voedselprogramma voor de Europese bruine beer in gevangenschap, effect van aroma’s op dieren, ontwikkeling van dierentuininspecties, …..

Duurzame landbouw en veehouderij - enkele projectvoorbeelden: de inzetbaarheid van oude Vlaamse rundveerassen voor een duurzame veehouderij, gezonde opfok in de biologische melkgeitenhouderij, toepasbaarheid van roterend begrazen als instrument voor C-sekwestratie en biodiversiteittoename in Vlaanderen,  institutioneel economische analyses in de sector van de agro- en biotechnologie.

Duurzaam gebruik van de open ruimtebvb: landschapsecologische eigenschappen van semi-urban areas, opvolging van stadsbomen via ‘Internet of trees’,….

Aqua-erf: enkele projectvoorbeelden: duurzame voeders voor aquacultuurteelt van forel; technieken van rivierkreeften, teelttechnieken en voeding van zoetwaterkabeljauw, smart aquaponics, ...

Project in de kijker

Biokoe gezond droog

De Operationele groep ‘Biokoe gezond droog’ wil samen met de biologische melkveehouders van het BioBedrijfsNetwerk (BBN) melkvee de mogelijkheden in kaart brengen om de transitie naar het droogzetten van biologische melkkoeien zonder of met heel beperkt gebruik van antibiotica te vergemakkelijken.

Bio koeien

Maak kennis met onze onderzoekers

Wil je meer weten of samenwerken?

Contacteren

Neem contact op met de coördinator.

Samenwerken

Wil je meer info over de verschillende mogelijkheden om samen te werken?