Samen tegen corona

Minister van Onderwijs Ben Weyts maakte bekend dat het hoger onderwijs in code rood blijft. Odisee zal dus ook na de Paasvakantie in code rood blijven.  Vanaf maandag 19 april geldt afstandsonderwijs voor alle lessen, behalve voor praktijklessen, praktijkevaluaties, labo-oefeningen en examens. Deze regeling geldt óók voor de eerstejaars. Op deze manier kan elke student twee halve dagen op de campus aanwezig zijn.  De rustige studieplekken blijven wel toegankelijk, ook de eerste week van de paasvakantie, mits reservatie en met aanmelding. 

We doen dat met pijn in het hart, want uiteraard zien we onze studenten veel liever live op de campus, als de omstandigheden dat zouden toelaten. Tegelijkertijd kunnen we niet om de realiteit heen dat het virus nog lang niet bedwongen is en dat we er samen alles aan moeten doen om een heropflakkering te voorkomen, nu een vaccin in zicht is.

corona1

Enkel praktijklessen mogelijk

De praktijklessen van de studiegebieden Gezondheidszorg en Industriële Wetenschappen en Technologie, die normaliter in praktijklokalen of labo’s plaatsvinden, gaan weer zoals gewoonlijk door. Voor de studiegebieden Bedrijfskunde, Sociaal-Agogisch werk en Onderwijs starten de praktijklessen ook opnieuw op, maar voorzien we in ongeveer een halve dag praktijk per week, per opleidingsfase. 

corona 5
corona4
corona3
corona2
corona 1
corona1

Odisee kiest voor contactrijk onderwijs en organiseert zoveel mogelijk lessen op de campussen. Jammer genoeg moesten we overschakelen naar code rood op al onze campussen. Concreet wil dat zeggen dat alle lessen vanop afstand zullen plaatsvinden, behalve praktijklessen, praktijkexamens en labo-oefeningen. Deze regeling geldt ook voor onze eerstejaars. Studenten checken best dagelijks hun persoonlijke lesrooster.

Onze campussen zijn prima uitgerust om de veiligheid te garanderen. Social distancing blijft maatregel nummer één: we houden steeds 1,5 meter afstand. Zo blijft het aantal studenten in een ruimte beperkt en dragen we overal mondmaskers op de campus. Verder zorgen wij voor optimale hygiëne (ventilatie, ontsmetting lokalen en materialen, extra poetsbeurten) en rekenen we op jouw hulp (handen wassen, neus- en hoesthygiëne, thuisblijven bij symptomen). We werken ook actief mee aan de contact tracing van de overheid.

Wat de theorielessen betreft, zullen deze zeker in afstandsonderwijs blijven plaatsvinden, voor alle studenten, ook voor de eerstejaars. Odisee volgt de situatie op de voet én zal zodra dit mogelijk is opnieuw lessen op de campussen organiseren. Voor de meest actuele informatie verwijzen we onze studenten naar het studentenportaal. 

Voel je je niet goed? Blijf dan thuis

  • Volg enkel de lessen van je eigen lessenrooster. Sluit niet aan bij een parellelle les.
  • Op de campus draag je ALTIJD een mondneusmasker: in de klas, tijdens de pauze, ...
  • Wees galant en hou steeds 1,5 meter afstand.
  • Pas strikte handhygiëne toe: was regelmatig de handen, nies in je elleboog en snuit je neus met een papieren zakdoekje.
  • Volg steeds de aanwijzingen en circulatieplannen.