Studenten nemen school over in Borgerhout

Wij schrijven ons verhaal

Lees alle verhalen

Het Instituut Maris Stella (IMS) in Borgerhout wordt deze week niet geleid door leerkrachten, maar door studenten Secundair onderwijs van hogeschool Odisee, Campus Sint-Niklaas. De studenten nemen de hele school over. De jongeren van het eerste tot het zesde middelbaar - ASO, TSO en BSO - worden verdeeld in groepjes en werken een hele week rond het thema ‘Thuis zijn in Europa’. Op 5 april wordt het project afgerond met een groot toonmoment voor de hele school.

Het IMS is de meest kleurrijke school van het land met 98 procent jongeren met een migratieachtergrond. Een school met heel wat uitdagingen: jongeren komen hier met een rugzak naar school, niet alleen gevuld met schoolboeken en een brooddoos, maar ook met zeer problematische thuissituaties, waar het meestal draait om overleven. (Lees verder onder de foto.)


Het IMS vertrouwt de school nu de hele week toe aan de Odisee-studenten van Sint-Niklaas. Het centrale thema is 'Thuis zijn in Europa'. De jongeren van het eerste tot en met zesde middelbaar worden verdeeld in gemixte groepjes van twaalf en worden toevertrouwd aan drie Odisee-studenten, die een hele week met hen in dit thema duiken. Het project eindigt op vrijdag met een gezamenlijk toonmoment voor de hele school.

Verrijkend voor iedereen

Dit project is enorm verrijkend, zowel voor de leerlingen, de studenten als de leerkrachten. Jongeren die vaak schoolmoe zijn, voelen zich juist heel betrokken en nemen zelfs leiderschap op. Ze leren over zaken die hun blik op de wereld verruimen en trekken eropuit in de buurt. Voor de studenten Secundair onderwijs is dit dan weer een van de meest leerrijke weken in hun hogeschoolcarrière. Ze moeten alles inzetten wat ze tijdens de voorbije jaren geleerd hebben.

Student Sara Van Keer uit Sint-Niklaas verwoordt het als volgt: “Ik leer hier heel snel schakelen. Wanneer ik de aandacht voel verslappen, weet ik dat ik andere wegen en werkvormen moet zoeken om de leerlingen opnieuw betrokken te krijgen. Daarnaast leer ik hier de waarde van teamwork: zonder mijn kompanen zouden we niet kunnen realiseren wat we nu doen. En ik merk dat dat in deze school ook cruciaal is: leraren ondersteunen elkaar. Leraar zijn ben je niet alleen.”

Florian Brokken uit Hamme vult aan: "Dit vraagt veel energie, maar je krijgt er ook veel van terug. Ik sta er versteld van hoe we hier rond één thema met verschillende leeftijden en verschillende opleidingen samen tot leren komen."

Leraren van de school getuigen dat deze week ook voor hen een unieke ervaring is: ze zien hun jongeren interageren op manieren die ze in klassieke klascontext niet zien. "Talenten van jongeren krijgen meer kansen tijdens deze week."

Contact: