UCE | User Centered Electronics & ICT

UCE staat voor de ontwikkeling van praktijkgerichte, duurzame Elektronica & ICT toepassingen waarbij de eindgebruiker en diens ervaring (user experience) centraal staat. UCE is verbonden met de opleiding Elektronica-ICT. Bekijk hier de samenstelling van ons team.

Vuisten samen boven laptops teamwork

De 21ste eeuwse gebruiker is kritischer geworden ten opzichte van de aangeboden technologische oplossingen. Daarom zijn wij ervan overtuigd dat technologische oplossingen pas ten volle aanvaard en duurzaam zijn als deze de gebruikersnoden centraal plaatsen in de ontwikkeling ervan.

We zetten onze expertise in User Centered DesignData ScienceIoT en Web & Mobile Development in het teken van deze gebruikerservaring.
User Experience Design is ontstaan uit de problematiek dat gebruikers heel vaak hun noden niet goed kunnen omschrijven. 
Via het principe van UX design worden deze noden bepaald via co-creatie met de gebruiker.

  • Ons onderzoek is duurzaam
  • Ons onderzoek is geworteld in de beroepspraktijk doch niet marktverstorend
  • Ons onderzoek is interdisciplinair
  • Ons onderzoek is maatschappelijk relevant met thema’s als ●Technologische innovatie in de zorg ●Technologische innovatie bij ondernemen en bedrijven ●Technologische innovatie in onderwijs

Om dit alles te realiseren gaan we uit van een geïntegreerde aanpak van hardware, software en user centered-design waar dit vereist is.

Binnen UCE bundelen we onze expertise in het teken van een optimale gebruikerservaring.
Met een sterke focus op user experience enerzijds en de data captatie en analyse anderzijds, ontwikkelen we slimme applicaties die de noden van de gebruikers vervullen. Dit steeds met de nodige aandacht voor veiligheid en privacy van data en systemen. Onze speerpunten zijn dan ook :

  • User centered research waarin centraal ons user experience living lab (UX-lab) zie https://www.uce-odisee.be/ux-lab/)
  • Internet-of-Things
  • Data Science
  • Web & mobiele applicaties
In de kijker

Enkele van onze onderzoeken op een rijtje.

Wil je meer weten of samenwerken?

Contacteren

Neem contact op met de coördinator.

Samenwerken

Wil je meer info over de verschillende mogelijkheden om samen te werken?