Odisee vacatures - Docent voor klas

2020-CO-12 - Deeltijds taalondersteuner voor de Brusselse Graduaats- en Lerarenopleidingen (50%)

Odisee vacatures - Call to action afbeelding

Iets voor jou?

Solliciteer

Wij Odisee, geloven in de kracht van mensen

We beschouwen verschillen als een verrijking. We vormen hoogopgeleide professionals. Onze focus logt op mensen hun talenten en ontwikkeling.

Lees onze missie

Solliciteren voor deze job kan tot uiterlijk 29 mei 2020

Odisee is dé co-hogeschool van Vlaanderen en Brussel omdat we 100% inzetten op co-creatie. Samen met studenten, docenten en onderzoekers bundelen we onze krachten om de complexe uitdagingen van vandaag aan te pakken, zowel binnen de hogeschool als op de werkvloer van onze bedrijfspartners.

Onze hogeschool omarmt verschillen en diversiteit. Ze wil samen met studenten, bedrijven en andere partners experimenteren en ondernemen. Ze is gericht op levenslang leren en duurzaam praktijkgericht onderzoek, waar de maatschappij ook echt iets mee is.

Jouw taakinhoud

Sinds de Vlaamse Regering in september besliste de graduaatsopleidingen te integreren in het hoger onderwijs, vinden nieuwe groepen studenten daar de weg naar. Voordien kregen zij hun vorming in richtingen zoals boekhouden, horecamanagement, informatica en marketing in CVO’s. Het gaat dus om studenten met een diverse achtergrond, vooropleiding en taalkennis.  Een groot aantal van deze nieuwe studenten scoort zwak op het vlak van taalvaardigheid Nederlands, hoewel de correlatie met studiesucces significant is. Ook de kennis van Frans en Engels is veelal voor verbetering vatbaar bij deze studenten.

Minister Sven Gatz is daarom ingegaan op de vraag van Odisee en Erasmushogeschool Brussel om met een subsidie van 50.000 euro per school en per jaar die extra taalondersteuning mogelijk te maken.

Die taalondersteuning staat ook open voor de lerarenopleidingen. Ze wordt aangepast aan het curriculum, sluit aan bij de vakken in de opleiding en is op maat van de Brusselse studentenpopulatie.

Bovendien zal er aandacht worden geschonken aan het Frans en het Engels om de slaagkansen van deze graduaatsstudenten en toekomstige leerkrachten te verhogen en hen meteen ook aan te moedigen om meertalig te worden.

 Jouw taakinhoud situeert zich op verschillende domeinen:

 • Op het niveau van de studenten: dit is jouw grootste takenpakket. Je zal voor de studenten extra oefenkansen Nederlands, Frans en Engels creëren, niet alleen via een aangepast duurzaam traject binnen het curriculum maar ook in dialoog met de werkplekken volgens het model van NT2-werkplekleren (welke taalvaardigheden zijn precies nodig op de werkvloer en hoe kunnen studenten daar optimaal op voorbereid worden of begeleid worden op de werkvloer zelf); 
 • Op beleidsniveau: samen met de Talenbeleidcoördinator van Odisee en een stuurgroep denk je na over de verdere effectieve en duurzame inbedding van taalcoaching, namelijk wat werkt, wat werkt niet en wat vraagt dit van de organisatie;
 • Op het niveau van de docenten: je zorgt voor verdere professionalisering van ten eerste de huidige taalcoaches op het vlak van effectieve en efficiënte taalcoaching van studenten, ten tweede op het vlak van taalontwikkelend lesgeven voor niet-taaldocenten en ten derde via een onderzoek naar de mogelijkheden van co-teaching.

Jouw profiel

 • Je bezit een masterdiploma Taal- en Letterkunde Nederlands of Toegepaste Taalkunde.
 • Je hebt een achtergrond in taalonderwijs en/of verworven competentie in dit domein, bij voorkeur heb je ook ervaring met NT2-onderwijs en met de Brusselse context.
 • Een co-creatieve en oplossingsgerichte aanpak ligt je wel: je werkt graag samen met verschillende opleidingen en met het werkveld.
 • Je neemt graag initiatief binnen een team, je streeft naar kwaliteit en je deinst er niet voor terug om ook op beleidsniveau mee te denken.
 • Je kan enthousiasmeren en inspireren.
 • Je bent dynamisch, flexibel, optimistisch, verantwoordelijk en geëngageerd.
 • Je houdt ervan om met (jong)volwassenen aan de slag te gaan en vindt gemakkelijk aansluiting bij diverse studentengroepen.
 • Je hebt een kritische ingesteldheid, je denkt steeds vanuit een evidence based kader en hebt een ingesteldheid tot levenslang leren.

Ons aanbod

 • Samenwerking in een dynamische en stimulerende onderwijsomgeving.
 • Een boeiende en uitdagende rol als taalondersteuner van, en brugfiguur en procesfacilitator voor de graduaats- en lerarenopleidingen in Brussel.
 • Contractuele aanstelling als bediende met ingang van 1 september tot en met 31 december 2020. Eventuele verlenging is mogelijk.
 • Verloning in weddeschaal in barema 502
 • Een tewerkstellingspercentage van 50%. Dit komt overeen met 19u per week.
 • De opdracht wordt bij aanvang uitgeoefend op campus Brussel.
 • Wij bieden je een aantal bijkomende voordelen, zoals de terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, voordelen en kortingen via de Samenaankoopdienst en de Lerarenkaart, gunstige aansluitingsvoorwaarden hospitalisatieverzekering,  ....

Bijkomende inlichtingen

Inhoudelijke informatie kan je via e-mail verkrijgen bij An De Moor, Talenbeleidcoördinator, via e-mail an.demoor@odisee.be.

Overige inlichtingen zijn te verkrijgen op de Personeelsdienst, via e-mail regine.roggeman@odisee.be .

 

Selectieprocedure

Kandidaten worden gescreend op basis van CV en motivatiebrief. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een didactische proef en een interview.

Diversiteit? Ja!

Odisee voert een actief diversiteitsbeleid. Verschillen tussen mensen op het vlak van afkomst, leeftijd, gender, cultuur, religie, geaardheid of fysieke uitdaging beschouwen we als een verrijking. We zijn steeds op zoek naar collega's met ervaringen en competenties die dit ondersteunen.