Odisee vacatures - Docent voor klas

2020-CO-11 - Onderzoeker digitale zorginnovatie – studiegebied Gezondheidszorg

Odisee vacatures - Call to action afbeelding

Iets voor jou?

Solliciteer

Wij Odisee, geloven in de kracht van mensen

We beschouwen verschillen als een verrijking. We vormen hoogopgeleide professionals. Onze focus logt op mensen hun talenten en ontwikkeling.

Lees onze missie

Solliciteren voor deze job kan tot uiterlijk 15 juni 2020

Odisee is dé co-hogeschool van Vlaanderen en Brussel, omdat ze 100% wil inzetten op co-creatie. Bij Odisee denken en doen we zoveel mogelijk ‘in co’.

Studenten, docenten, onderzoekers, bedrijven én de maatschappij werken samen aan een boeiend onderwijsproject. We bundelen onze krachten om de complexe uitdagingen van vandaag aan te pakken – binnen de hogeschool én op de werkvloer van onze bedrijfspartners. Op die manier stomen we jongeren én volwassenen klaar voor een steeds sneller veranderende maatschappij.

 

Onze hogeschool omarmt verschillen en diversiteit. Ze wil samen met studenten, bedrijven en andere partners experimenteren en ondernemen. Ze is gericht op levenslang leren en duurzaam praktijkgericht onderzoek, waar de maatschappij ook echt iets mee is.

Binnen het studiegebied gezondheidszorg worden de opleidingen verpleegkunde, vroedkunde, voedings- en dieetkunde, biomedische laboratoriumtechnieken, medische beeldvorming en radiotherapie, ergotherapie en oogzorg georganiseerd. Daarnaast wordt er praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd.

Rond het thema digitale zorginnovatie en meer bepaald rond de implementatie van deze innovaties willen we een nieuwe onderzoekslijn uitbouwen.

 

Om deze nieuwe onderzoekslijn uit te bouwen, zoeken we een onderzoeker die thuis is in digitale innovatie en/of zorg. Een eerste taak zal zijn om een onderzoeksvoorstel hierrond uit te schrijven, in nauw overleg met de opleidingen en dit ook uit te voeren.

Deze functie voor 1 jaar, verlengbaar mits goedkeuring van externe financiering, kan gecombineerd worden met een onderwijsopdracht binnen de hogeschool of met de functie als ‘blikopener’, maar dit is geen absolute voorwaarde.

Deze medewerker zal operationeel worden aangestuurd door de verantwoordelijke Onderzoek Gezondheidszorg en de studiegebieddirecteur Gezondheidszorg.

Jouw taakinhoud

 • Je werkt een nieuw praktijkgericht wetenschappelijk onderzoeksvoorstel uit over digitale zorginnovatie dat aansluit bij de lopende onderzoeksprojecten van Odisee, Gezondheidszorg; d.w.z. dat je zelf van begin (literatuurstudie, keuze van de methodologie ,..) tot eind (disseminatie, valorisatie) het project uitschrijft i.f.v. een aanvraag voor externe financiering;
 • Je voert zelfstandig praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek uit m.b.t. de implementatie van digitale zorginnovatie;
 • Je werkt samen met de ankerpersoon e-health;
 • Je zorgt voor co-creatie en dit zowel binnen Odisee als met externen. Om dit te realiseren bouw je sowieso aan een sterk netwerk met de betrokkenen uit de opleidingen, je collega onderzoekers, permanente vorming en het werkveld.

Jouw profiel

 • Je beschikt bij voorkeur over een bachelordiploma gelinkt aan gezondheidszorg en/of ICT aangevuld met een masterdiploma.
 • Je hebt ervaring met uitschrijven van een onderzoeksvoorstel.
 • Je bent een overtuigende communicatieve teamspeler, denkt probleemoplossend, houdt van netwerken en van nieuwe uitdagingen.
 • Je bezit een onderzoekende houding binnen het vakgebied en werkt nauwkeurig.
 • Je spreekt en schrijft goed Engels.
 • Je hebt ervaring met en interesse in digitale zorginnovatie.
 • Je neemt initiatief en ziet noden en speelt erop in.
 • Je bent resultaatgericht en hanteert overleg om te komen tot oplossingen.
 • Je bent kwaliteitsbewust en durft dingen in vraag stellen.
 • Je streeft voortdurend naar verbetering.
 • Je werkt graag zelfstandig én ook in team.
 • Je hebt aandacht voor eigen professionalisering.
 • Je bent een actieve netwerker en onderhoudt een structurele interactie met het werkveld.
 • Je kan zeer vlot ICT-toepassingen gebruiken in de uitvoering van het werk.

Ons aanbod

 • Samenwerking in een dynamische en stimulerende onderwijsomgeving.
 • Een boeiende, gevarieerde job vol interessante contacten, projecten en mogelijkheden om je competenties aan te scherpen, ook via vorming.
 • Contractuele aanstelling van bepaalde duur voor één jaar vanaf 01/09/2020 als onderzoeker ten belope van 80% of 100%; verlengbaar mits goedkeuring van externe financiering.
 • Inschaling in weddeschaal 502.
 • Meer informatie over de weddeschalen is terug te vinden op de website van het Departement Onderwijs: http://onderwijs.vlaanderen.be/salaris
 • Nuttige beroepservaring opgedaan buiten het onderwijs kan worden opgenomen in de geldelijke anciënniteit, voor zover ze relevant is voor de functie in de hogeschool en ze schriftelijk bewezen wordt.
 • Volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fietsvergoeding.
 • De officiële werkplek is campus Brussel, maar in realiteit zijn de campussen in Aalst, Gent en Sint-Niklaas ook mogelijke werkplekken.

Bijkomende inlichtingen

Inhoudelijke informatie kan je via e-mail verkrijgen bij Marijke Van Moorhem, verantwoordelijke onderzoek gezondheidszorg, via e-mail marijke.vanmoorhem@odisee.be.

Bijkomende inlichtingen zijn te verkrijgen op de personeelsdienst: tel. 09 331 65 15 of via e-mail caroline.verdoodt@odisee.be.  

Selectieprocedure

Kandidaten worden gescreend op basis van CV en motivatiebrief. De kandidaten die op basis van deze screening het meest aan het beschreven profiel beantwoorden worden uitgenodigd voor een praktische proef en een interview op maandag 22 juni 2020 of dinsdag 23 juni 2020.

Diversiteit? Ja!

Odisee voert een actief diversiteitsbeleid. Verschillen tussen mensen op het vlak van afkomst, leeftijd, gender, cultuur, religie, geaardheid of fysieke uitdaging beschouwen we als een verrijking. We zijn steeds op zoek naar collega's met ervaringen en competenties die dit ondersteunen.