Odisee vacatures - Docent voor klas

2020-CO-13 - ICTO medewerker - Expert in de educatieve technologie

Odisee vacatures - Call to action afbeelding

Iets voor jou?

Solliciteer

Wij Odisee, geloven in de kracht van mensen

We beschouwen verschillen als een verrijking. We vormen hoogopgeleide professionals. Onze focus logt op mensen hun talenten en ontwikkeling.

Lees onze missie

Solliciteren voor deze job kan tot uiterlijk 8 juni 2020

Als expert in de educatieve technologie, maak je deel uit van het ICTO-team.  ICTO staat voor “ICT in Onderwijs” en vormt de brug tussen het Onderwijs- en het ICT-beleid van de hogeschool. Als ICTO medewerker ben je in staat om onderwijskundige vragen om te zetten naar doeltreffende technologische toepassingen. 

Jouw taakinhoud

Je ondersteunt studenten, docenten en medewerkers van diverse diensten bij de opmaak en het gebruik van educatieve technologieën. Je volgt de recente ICTO-ontwikkelingen op de voet op en tracht deze te implementeren – in samenspraak met de betrokken opleiding(en) - ter ondersteuning van het onderwijsleerproces. Om de implementatie te faciliteren hanteer je een projectmatige manier van werken en sta je in voor de ondersteuning en professionalisering van en de communicatie naar alle stakeholders.
• Je analyseert ICTO-behoeften, adviesverzoeken en projectaanvragen en anticipeert op probleemstellingen zodat concrete acties of projecten aansluiten bij de gestelde behoeften.
• Je volgt vernieuwingen en recente ontwikkelingen relevant voor het ICTO-vakgebied op de voet op, om zo de eigen expertise verder uit te bouwen.
• Je zoekt naar opportuniteiten en formuleert beleidsadviezen op het vlak van ICT in Onderwijs.
• Je staat in voor de opvolging en evaluatie van ICTO-projecten. Je inventariseert knelpunten en formuleert (bijkomende) adviezen; je past nieuwe regelgeving toe in dossiers of projecten; je analyseert en verwerkt nieuwe of bijkomende informatie of inzichten; je bewaakt deadlines; je overlegt en toetst meningen met collega’s, bewaakt en zorgt voor bijsturing.
• Je staat in voor advies, opleiding en coaching van studenten, docenten en dienstmedewerkers om een optimale instellingsbrede implementatie en gebruik van ICTO-toepassingen te bewerkstelligen.
• Je werkt de nodige handleidingen of het nodige opleidingsmateriaal uit met het oog op het versterken van de zelfredzaamheid van de student in de onderwijsleersituatie of van docenten/dienstmedewerkers in het correcte gebruik van bestaande ICTO-toepassingen.

Jouw profiel

• Je beschikt over een masterdiploma of gelijkwaardig door ervaring.
• Ervaring in de onderwijssector en/of lerarenopleiding vormen een belangrijk pluspunt.
• Je hebt een aantoonbare interesse in en affiniteit met technologie. Indien je reeds ervaring hebt met onderwijstechnologie en digitale onderwijsplatformen vormt dit zeker een pluspunt.
• Je kan projectmatig werken. Je hebt oog voor alle fasen van je project; van opstart en analyse tot borging van je project.
• Je kan zelfstandig werken en neemt eigenaarschap op. Tegelijk kan je vlot in teamverband werken en heb je oog voor diverse stakeholders.
• Je bent een echte ‘problemsolver’. Je maakt een juiste analyse van de behoeften en geeft hier het juiste gevolg aan.
• Je bent stressbestendig en kan een hoog werktempo aan.
• Je bent Nederlandstalig met een zeer goede kennis van Engels. Je kan in beide talen vlot mondeling en schriftelijk communiceren. Je schriftelijke vaardigheden zet je in bij de opmaak van beleidsteksten en bij het opstellen van handleidingen of instructies. Je mondelinge vaardigheden komen goed van pas indien je een presentatie dient te geven voor een groep.
• Je bent bereid je blijvend te professionaliseren in specifieke thema’s van onderwijsontwikkeling en (educatieve) technologieën.

Ons aanbod

• Samenwerking in een dynamische en stimulerende onderwijsomgeving.
• Een boeiende, gevarieerde job vol interessante contacten, projecten en mogelijkheden om je competenties aan te scherpen, ook via vorming.
• Een contract van onbepaalde duur als bediende. Overstap naar een statutaire aanstelling is mogelijk.
• Verloning overeenkomstig graad A (weddeschaal A11 of A21) naargelang de voorgelegde relevante ervaring.
• Nuttige beroepservaring opgedaan buiten het onderwijs kan worden opgenomen in de geldelijke anciënniteit, voor zover ze relevant is voor de uit te oefenen functie en ze schriftelijk wordt bewezen.
• Een voltijdse tewerkstelling komt overeen met 38 uur per week. Een deeltijdse tewerkstelling is bespreekbaar.
• De opdracht wordt bij aanvang uitgeoefend op campus Brussel, Aalst of Gent (afhankelijk van je woonplaats), maar verplaatsingen naar andere campussen behoren tot de opdracht.
• Volledige terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of een fietsvergoeding.
• Wij bieden je een aantal bijkomende voordelen, zoals voordelen en kortingen via de Samenaankoopdienst en de Lerarenkaart, gunstige aansluitingsvoorwaarden hospitalisatieverzekering, interessante verlofregeling, ....

Bijkomende inlichtingen

Inhoudelijke informatie kan je via e-mail verkrijgen bij Frederik De Schrijver  , teamcoördinator ICTO , via e-mail frederik.deschrijver@odisee.be

Overige inlichtingen zijn te verkrijgen op de Personeelsdienst, tel. 02-210 13 26   of via e-mail greet.dhaese@odisee.be

 

Selectieprocedure

Kandidaten worden gescreend op basis van cv en motivatiebrief. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een competentiegericht interview en een praktijkrelevante proef. 

 

Diversiteit? Ja!

Odisee voert een actief diversiteitsbeleid. Verschillen tussen mensen op het vlak van afkomst, leeftijd, gender, cultuur, religie, geaardheid of fysieke uitdaging beschouwen we als een verrijking. We zijn steeds op zoek naar collega's met ervaringen en competenties die dit ondersteunen.