Odisee vacatures - Docent voor klas

2020-STAT-13 - Deeltijdse praktijklector verkorte educatieve bachelor en educatieve graduaatsopleiding Secundair Onderwijs (55%)

Odisee vacatures - Call to action afbeelding

Iets voor jou?

Solliciteer

Wij Odisee, geloven in de kracht van mensen

We beschouwen verschillen als een verrijking. We vormen hoogopgeleide professionals. Onze focus logt op mensen hun talenten en ontwikkeling.

Lees onze missie

Solliciteren voor deze job kan tot uiterlijk 9 juni 2020

Odisee is dé co-hogeschool van Vlaanderen en Brussel, omdat ze 100% wil inzetten op co-creatie. Bij Odisee denken en doen we zoveel mogelijk ‘in co’.

Studenten, docenten, onderzoekers, bedrijven én de maatschappij: we werken samen aan een boeiend onderwijsproject. We bundelen onze krachten om de complexe uitdagingen van vandaag aan te pakken – binnen de hogeschool én op de werkvloer van onze bedrijfspartners. Op die manier stomen we jongeren én volwassenen klaar voor een steeds sneller veranderende maatschappij.

 

Onze hogeschool omarmt verschillen en diversiteit. Ze wil samen met studenten, bedrijven en andere partners experimenteren en ondernemen. Ze is gericht op levenslang leren en duurzaam praktijkgericht onderzoek, waar de maatschappij ook echt iets mee is.

Voor de educatieve graduaatsopleiding en de verkorte educatieve bacheloropleiding Secundair Onderwijs zijn wij op zoek naar enthousiaste lectoren met relevante praktijkervaring in onderwijs.

Jouw taakinhoud

Als praktijklector

 • sta je in voor het realiseren en uitvoeren van praktijklessen binnen de educatieve graduaat en de verkorte educatieve bachelor Secundair Onderwijs.  Je draagt verantwoordelijkheid voor de praktijklessen zoals ‘leren in diversiteit’, vakdidactiek STEM, van beroep naar leraar en van leraar naar beroep, ….
 • begeleid je studenten bij opdrachten en projecten in het kader van stages en werkplekleren.
 • neem je mee de stagecoördinatie en trajectbegeleiding op binnen de educatieve graduaat en verkorte educatieve bachelor Secundair Onderwijs.
 • word je zowel in dag- als avondonderwijs voor beide opleidingen ingeschakeld (je moet rekening houden met minstens twee avonden per week waarop je les zal geven).

 

 

Jouw profiel

 • Je beschikt over een bachelordiploma, bij voorkeur met een achtergrond in STEM/techniek.
 • Je hebt ervaring in het secundair onderwijs. Ervaring in de lerarenopleiding is een troef.
 • Je bent een aantal avonden per week beschikbaar.
 • Je kunt je makkelijk verplaatsen in kader van stagebezoeken.
 • Je hebt affiniteit met volwassenenonderwijs en kan vlot omgaan met volwassenen.
 • Je beschikt over goede didactische kwaliteiten en je kunt studentgericht denken en handelen dankzij een groot inlevingsvermogen in de leefwereld van studenten met verscheidene profielen.
 • Je bent organisatorisch sterk aangelegd en legt vlot  contacten met externe organisaties.
 • Je bent probleemoplossend ingesteld.
 • Je bent kritisch ingesteld t.o.v. het eigen functioneren en werkt graag samen met anderen.

 

Ons aanbod

 • Een boeiende, gevarieerde job vol interessante contacten, projecten en mogelijkheden om je competenties aan te scherpen, ook via vorming. 
 • We bieden jou een aanstelling als praktijklector (barema 316) van onbepaalde duur.
 • Nuttige beroepservaring opgedaan buiten het onderwijs kan worden opgenomen in de geldelijke anciënniteit, voor zover ze relevant is voor de uit te oefenen functie en ze schriftelijk wordt bewezen.
 • Avondwerk behoort tot de opdracht.
 • De opdracht wordt bij aanvang uitgeoefend op campus Brussel.
 • Een voltijdse tewerkstelling komt overeen met 38u per week.
 • Wij bieden je een aantal bijkomende voordelen, zoals de terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, voordelen en kortingen via de Samenaankoopdienst en de Lerarenkaart, gunstige aansluitingsvoorwaarden hospitalisatieverzekering, interessante verlofregeling, ....

Bijkomende inlichtingen

Inhoudelijke informatie kan je via e-mail verkrijgen bij Hilde Van der Haegen, opleidingscoördinator, via e-mail hilde.vanderhaegen2@odisee.be.

Overige inlichtingen zijn te verkrijgen op de Personeelsdienst, of via e-mail annmarie.magnus@odisee.be .

Selectieprocedure

Kandidaten worden gescreend op basis van CV en motivatiebrief. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een didactische proef en een interview op 12 juni 2020

 

Diversiteit? Ja!

Odisee voert een actief diversiteitsbeleid. Verschillen tussen mensen op het vlak van afkomst, leeftijd, gender, cultuur, religie, geaardheid of fysieke uitdaging beschouwen we als een verrijking. We zijn steeds op zoek naar collega's met ervaringen en competenties die dit ondersteunen.