Odisee vacatures - Docent voor klas

2020-STAT-14 - Lector wiskunde bachelor Lager Onderwijs

Odisee vacatures - Call to action afbeelding

Iets voor jou?

Solliciteer

Wij Odisee, geloven in de kracht van mensen

We beschouwen verschillen als een verrijking. We vormen hoogopgeleide professionals. Onze focus logt op mensen hun talenten en ontwikkeling.

Lees onze missie

Solliciteren voor deze job kan tot uiterlijk 9 juni 2020

Odisee is dé co-hogeschool van Vlaanderen en Brussel, omdat ze 100% wil inzetten op co-creatie. Bij Odisee denken en doen we zoveel mogelijk ‘in co’.

Studenten, docenten, onderzoekers, bedrijven én de maatschappij: we werken samen aan een boeiend onderwijsproject. We bundelen onze krachten om de complexe uitdagingen van vandaag aan te pakken – binnen de hogeschool én op de werkvloer van onze bedrijfspartners. Op die manier stomen we jongeren én volwassenen klaar voor een steeds sneller veranderende maatschappij.

Onze hogeschool omarmt verschillen en diversiteit. Ze wil samen met studenten, bedrijven en andere partners experimenteren en ondernemen. Ze is gericht op levenslang leren en duurzaam praktijkgericht onderzoek, waar de maatschappij ook echt iets mee is.

Jouw taakinhoud

 Als lector

 • verzorg je lesactiviteiten binnen de leerlijn wiskunde (vakinhouden en vakdidactiek), alsook lessen binnen het domein van praktijkonderzoek (goede onderzoeksvragen formuleren, kleine onderzoeken opzetten, …) binnen de opleiding Lager Onderwijs.
 • begeleid je studenten bij bachelorproeven, stage (incluis leergroepen en tijdens afstudeerdagen).
 • werk je mee aan allerlei projecten en vakoverschrijdende opleidingsonderdelen in de verschillende opleidingsfasen.

Jouw profiel

 • Je beschikt over een masterdiploma in een exacte wetenschap met voldoende basiskennis wiskunde.
 • Je hebt ervaring in de lerarenopleiding. Ervaring in lager onderwijs is een troef.
 • Je kunt je makkelijk verplaatsen in kader van stagebezoeken.
 • Je hebt affiniteit met hoger onderwijs en kan vlot omgaan met jonge mensen.
 • Je beschikt over goede didactische kwaliteiten en je kunt studentgericht denken en handelen dankzij een groot inlevingsvermogen in de leefwereld van studenten met verscheidene profielen.
 • Je bent organisatorisch sterk aangelegd en vlot in het contacten leggen met externe organisaties.
 • Je bent probleemoplossend ingesteld.
 • Je bent kritisch ingesteld t.o.v. het eigen functioneren en werkt graag samen met anderen.

Ons aanbod

 • Een boeiende, gevarieerde job vol interessante contacten, projecten en mogelijkheden om je competenties aan te scherpen, ook via vorming.
 • We bieden jou een aanstelling (deeltijdse tewerkstelling van 80%) als lector (barema 502) van onbepaalde duur.
 • Nuttige beroepservaring opgedaan buiten het onderwijs kan worden opgenomen in de geldelijke anciënniteit, voor zover ze relevant is voor de uit te oefenen functie en ze schriftelijk wordt bewezen.
 • De opdracht wordt bij aanvang uitgeoefend op campus Brussel.
 • Een voltijdse tewerkstelling komt overeen met 38u per week.
 • Wij bieden je een aantal bijkomende voordelen, zoals de terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, voordelen en kortingen via de Samenaankoopdienst en de Lerarenkaart, gunstige aansluitingsvoorwaarden hospitalisatieverzekering, interessante verlofregeling, ....

Bijkomende inlichtingen

Inhoudelijke informatie kan je via e-mail verkrijgen bij Els Mertens en Ria De Sadeleer, opleidingshoofden  , via e-mail els.mertens@odisee.be en ria.desadeleer@odisee.be.

Overige inlichtingen zijn te verkrijgen op de Personeelsdienst, via e-mail annmarie.magnus@odisee.be

Selectieprocedure

Kandidaten worden gescreend op basis van CV en motivatiebrief. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een didactische proef en een interview op 15 juni 2020.

 

Diversiteit? Ja!

Odisee voert een actief diversiteitsbeleid. Verschillen tussen mensen op het vlak van afkomst, leeftijd, gender, cultuur, religie, geaardheid of fysieke uitdaging beschouwen we als een verrijking. We zijn steeds op zoek naar collega's met ervaringen en competenties die dit ondersteunen.