Odisee vacatures - Docent voor klas

2020-STAT-21 - Praktijklector voor de opleiding Medische Beeldvorming en Radiotherapie (70%)

Odisee vacatures - Call to action afbeelding

Iets voor jou?

Solliciteer

Wij Odisee, geloven in de kracht van mensen

We beschouwen verschillen als een verrijking. We vormen hoogopgeleide professionals. Onze focus logt op mensen hun talenten en ontwikkeling.

Lees onze missie

Solliciteren voor deze job kan tot uiterlijk 2 juli 2020

Odisee is dé co-hogeschool van Vlaanderen en Brussel, omdat ze 100% wil inzetten op co-creatie. Bij Odisee denken en doen we zoveel mogelijk ‘in co’.

Studenten, docenten, onderzoekers, bedrijven én de maatschappij werken samen aan een boeiend onderwijsproject. We bundelen onze krachten om de complexe uitdagingen van vandaag aan te pakken – binnen de hogeschool én op de werkvloer van onze bedrijfspartners. Op die manier stomen we jongeren én volwassenen klaar voor een steeds sneller veranderende maatschappij.

Onze hogeschool omarmt verschillen en diversiteit. Ze wil samen met studenten, bedrijven en andere partners experimenteren en ondernemen. Ze is gericht op levenslang leren en duurzaam praktijkgericht onderzoek, waar de maatschappij ook echt iets mee is.

 

We zijn op zoek naar gemotiveerde docenten die jonge studenten willen ondersteunen, begeleiden en coachen om een startbekwame technoloog Medische Beeldvorming te worden. Streef je zelf naar het meest optimale onderzoek voor de patiënt, verdiep je je hierover in de literatuur en zet je je cliënt centraal in de praktijk, dan ben je de geknipte persoon.

 

Je zal deel uitmaken van het onderwijsteam Medische Beeldvorming en Radiotherapie met diverse expertise. Naast de expliciete expertise die elk heeft, zijn docenten ook multi-inzetbaar, daar streven we ook naar. Zo zal je naast je expertise binnen de Medische Beeldvorming ook ingezet worden in meer voorbereidende/ondersteunende vakken (kan van radio-anatomie, over klinisch redeneren tot technologie gaan). Het begeleiden van studenten bij het realiseren van hun afstudeerproject (vroegere bachelorproef) en stagebegeleiding kunnen ook deel uitmaken van je takenpakket.

De opleiding Medische Beeldvorming en Radiotherapie behoort tot het studiegebied Gezondheidszorg. De opleiding is gehuisvest op campus Brussel. De praktijklessen gaan door op campus Brussel Terranova.

 

Jouw taakinhoud

Als praktijklector

 • verzorg je praktijklessen binnen de module Musculoskeletaal, Neuro-NKO, Thorax en Abdomen (kan van radio-anatomie tot de verschillende modaliteiten binnen Medische Beeldvorming gaan);
 • kan je, afhankelijk van je expertise ingezet worden in de leerlijn Klinisch redeneren;
 • kan je, afhankelijk van je interesse, ingezet worden in de leerlijn Technologie;
 • begeleid je studenten bij de realisatie van hun afstudeerproject;
 • begeleid je studenten tijdens hun stages.

 

Jouw profiel

 • Je bezit bij voorkeur een bachelordiploma Medische Beeldvorming.
 • Je bent dynamisch, flexibel, optimistisch, verantwoordelijk en geëngageerd.
 • Je houdt er van om met (jong)volwassenen aan de slag te gaan en vindt gemakkelijk aansluiting bij diverse studentengroepen.
 • Je streeft naar kwaliteit en gaat actief aan de slag met onderwijsvernieuwingen en dit in overleg met je collega’s.
 • Je hebt een kritische ingesteldheid, je denkt steeds vanuit een evidence based kader en je hebt een ingesteldheid tot levenslang leren.
 • Een rijbewijs B is een troef in het kader van stagebegeleiding. Onze studenten doen immers stage over heel Vlaanderen.
 • Voldoende basiskennis van ook Engels, naast Nederlands, is een troef in de opleiding Medische Beeldvorming en Radiotherapie en dit omwille van de vele Angelsaksische bronnen die de inhoud van de opleiding in grote mate bepalen.

 

Ons aanbod

 • Samenwerking in een dynamische en stimulerende onderwijsomgeving.
 • Een boeiende, gevarieerde job vol interessante contacten, projecten en mogelijkheden om je competenties aan te scherpen, ook via vorming.
 • Een aanstelling als praktijklector voor 50% met onbepaalde duur.
 • Aangevuld met een vervanging als praktijklector voor 20% met ingang van 01/09/2020 tot 16/09/2021.
 • Eventueel verlengbaar na gunstige evaluatie. 
 • Inschaling in weddeschaal 316. Meer informatie over de weddeschalen is terug te vinden op de website van het Departement Onderwijs: http://onderwijs.vlaanderen.be/salaris
 • Nuttige beroepservaring opgedaan buiten het onderwijs kan worden opgenomen in de geldelijke anciënniteit, voor zover ze relevant is voor de uit te oefenen functie en ze schriftelijk wordt bewezen.
 • Een voltijdse tewerkstelling komt overeen met 38u per week.
 • Zaterdag- en of avondwerk zijn mogelijk.
 • De opdracht wordt bij aanvang uitgeoefend op campus Brussel Terranova.
 • Verplaatsingen naar andere campussen behoren tot de opdracht.
 • Wij bieden je een aantal bijkomende voordelen, zoals de terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, voordelen en kortingen via de Samenaankoopdienst van KULeuven en de Lerarenkaart, gunstige aansluitingsvoorwaarden hospitalisatieverzekering, interessante verlofregeling, ....

 

Bijkomende inlichtingen

Inhoudelijke informatie kan je via e-mail verkrijgen bij Anne Devesse, opleidingshoofd, gsm 0470 90 15 17, anne.devesse@odisee.be.

Overige inlichtingen zijn te verkrijgen op de Personeelsdienst, tel. 09 331 65 15 of via e-mail liesbeth.deryckere@odisee.be.

De diensten van de hogeschool zijn gesloten tijdens de zomervakantie van 11 juli 2020 t.e.m. 15 augustus 2020. 

Selectieprocedure

Kandidaten worden gescreend op basis van CV en motivatiebrief. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een didactische proef en een interview op vrijdag 3 juli en/of maandag 6 juli (in overleg met de kandidaten).

 

Diversiteit? Ja!

Odisee voert een actief diversiteitsbeleid. Verschillen tussen mensen op het vlak van afkomst, leeftijd, gender, cultuur, religie, geaardheid of fysieke uitdaging beschouwen we als een verrijking. We zijn steeds op zoek naar collega's met ervaringen en competenties die dit ondersteunen.