Odisee vacatures - Docent voor klas

2020-STAT-23 - (Praktijk)lector voor de graduaatsopleiding Werforganisatie en de bacheloropleiding Bouw

Odisee vacatures - Call to action afbeelding

Iets voor jou?

Solliciteer

Wij Odisee, geloven in de kracht van mensen

We beschouwen verschillen als een verrijking. We vormen hoogopgeleide professionals. Onze focus logt op mensen hun talenten en ontwikkeling.

Lees onze missie

Solliciteren voor deze job kan tot uiterlijk 30 juni 2020

Odisee is dé co-hogeschool van Vlaanderen en Brussel, omdat ze 100% wil inzetten op co-creatie. Bij Odisee denken en doen we zoveel mogelijk ‘in co’.

Studenten, docenten, onderzoekers, bedrijven én de maatschappij werken samen aan een boeiend onderwijsproject. We bundelen onze krachten om de complexe uitdagingen van vandaag aan te pakken – binnen de hogeschool én op de werkvloer van onze bedrijfspartners. Op die manier stomen we jongeren én volwassenen klaar voor een steeds sneller veranderende maatschappij.

Onze hogeschool omarmt verschillen en diversiteit. Ze wil samen met studenten, bedrijven en andere partners experimenteren en ondernemen. Ze is gericht op levenslang leren en duurzaam praktijkgericht onderzoek, waar de maatschappij ook echt iets mee is.

 

Voor de nieuwe graduaatsopleiding Werforganisatie zijn wij op zoek naar een enthousiaste (praktijk)lector met relevante praktijkervaring in de uitvoering van bouwwerken.

Met een graduaatsopleiding behalen studenten op twee jaar tijd een diploma hoger onderwijs. De opleiding situeert zich tussen het secundair onderwijs en een bacheloropleiding en is erg praktijkgericht: het werkplekleren op de bouwwerf vormt ca. twee derde van de studieomvang.

Jouw taakinhoud

Als lector of praktijklector bij de graduaats- en de bacheloropleiding:

 • denk je na mee over vorm en inhoud van geschikte leeractiviteiten voor het realiseren van de beoogde leerdoelen, die nauw aansluiten bij de noden van het werkveld;
 • Begeleid je studenten op de werkplek in werkplekleren en/of stage en bachelorproef: je stimuleert en ondersteunt hen in het verwerven van de vereiste competenties en in het ontwikkelen van hun talenten en professionele identiteit;
 • Coach je de studenten individueel en in groep via ondersteunende leeractiviteiten en reflectieoefeningen die de uiteenlopende ervaringen van de studenten op hun werkplek koppelen aan leerinhouden en vaardigheden, bijvoorbeeld via gerichte werkveldopdrachten, intervisiegroepen en just-in-time instructie;
 • Onderhoud je nauwe contacten met het werkveld en bezoek je regelmatig de werkplekken voor de begeleiding van de werkplekmentoren en voor de opvolging en evaluatie van de studenten;
 • Werk je met de (digitale) platformen en didactische tools die voorhanden zijn binnen Odisee en breid je het aanbod aan leermiddelen verder uit met het oog op de beoogde leerdoelstellingen vanuit de hogeschool en de werkplek;
 • Neem je een deel op van de administratieve taken die horen bij de organisatie van de opleiding (bijv. planning, evaluatie-opvolging, werkplekadministratie);
 • Kan je – in functie van de noden – vlot schakelen tussen on – en off-campus leeractiviteiten, zodat de continuïteit in het  leerproces van de studenten verzekerd blijft.

 

Jouw profiel

 • Je onderschrijft de visie van Odisee en wil graag mee bouwen aan ons verhaal.
 • Je bent in het bezit van een diploma Professionele Bachelor Bouw of Master Industriële wetenschappen Bouwkunde, Ingenieurswetenschappen Bouwkunde of gelijkwaardig door ervaring.
 • Een bewijs van pedagogische bekwaamheid is een plus maar geen must. Je bent bereid tot bijscholing op onderwijskundig  vlak.
 • Je hebt een passie voor het opleiden en het doen groeien van mensen. Ervaring met coaching, bedrijfsinterne opleiding, het leiden en/of begeleiden van medewerkers is een belangrijke troef.
 • Je werkt graag in team en draagt bij tot een fijne groepsdynamiek. Je schrikt er niet voor terug om een engagement op te nemen. Je communiceert vlot mondeling en schriftelijk, bent toegankelijk voor de stakeholders (studenten, collega’s, werkplekmentoren, werkgevers, …) en bouwt makkelijk een netwerk op.
 • Ervaring met de uitvoering van bouwwerken is een sterk pluspunt.
 • Je bent flexibel en mobiel: het aansturen, opvolgen en ondersteunen van studenten op de werkplek maakt een wezenlijk deel uit van de opdracht.

 

Ons aanbod

 • Samenwerking in een dynamische en stimulerende onderwijsomgeving.
 • Een boeiende, gevarieerde job vol interessante contacten, projecten en mogelijkheden om je competenties aan te scherpen, ook via vorming.
 • De kans om naast het verzorgen van opdrachten in de bacheloropleiding, ook de uitbouw van de graduaatsopleidingen en het werkplekleren mee vorm te geven en uit te rollen in Odisee.
 • Een voltijdse aanstelling van onbepaalde duur als (praktijk)lector met ingang van 1 september 2020. Deeltijdse aanstelling is bespreekbaar.
 • Inschaling in weddeschaal 502 (master) of 316 (bachelor). Meer informatie over de weddeschalen is terug te vinden op de website van het Departement Onderwijs: http://onderwijs.vlaanderen.be/salaris. 
 • Nuttige beroepservaring opgedaan buiten het onderwijs kan worden opgenomen in de geldelijke anciënniteit, voor zover ze relevant is voor de uit te oefenen functie en ze schriftelijk wordt bewezen.
 • Een voltijdse tewerkstelling komt overeen met 38u per week.
 • Zaterdag- en of avondwerk zijn mogelijk.
 • De opdracht wordt bij aanvang uitgeoefend op campus Aalst.
 • Verplaatsingen naar andere campussen behoren tot de opdracht.
 • Wij bieden je een aantal bijkomende voordelen, zoals de terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of een fietsvergoeding, voordelen en kortingen via de Samenaankoopdienst KU Leuven en de Lerarenkaart, gunstige aansluitingsvoorwaarden hospitalisatieverzekering, interessante verlofregeling, ....

Bijkomende inlichtingen

Inhoudelijke informatie kan je via e-mail verkrijgen bij Jos Van De Wielle, jos.vandewielle@odisee.be, desgewenst aangevuld via MS Teams (je ontvangt een MS Teams-uitnodiging per e-mail). 

Overige inlichtingen zijn te verkrijgen op de Personeelsdienst, tel. 09 265 86 41  of via e-mail jacqueline.antoniopereirabravo@odisee.be.

Selectieprocedure

Geïnteresseerde kandidaten kunnen online solliciteren en worden gescreend op basis van CV en motivatiebrief. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een didactische proef en een interview.

Diversiteit? Ja!

Odisee voert een actief diversiteitsbeleid. Verschillen tussen mensen op het vlak van afkomst, leeftijd, gender, cultuur, religie, geaardheid of fysieke uitdaging beschouwen we als een verrijking. We zijn steeds op zoek naar collega's met ervaringen en competenties die dit ondersteunen.