Odisee vacatures - Docent voor klas

2020-CO-19 - Onderzoeksmedewerker 'Inclusieve arbeidsmarkt' (50%)

Odisee vacatures - Call to action afbeelding

Iets voor jou?

Solliciteer

Wij Odisee, geloven in de kracht van mensen

We beschouwen verschillen als een verrijking. We vormen hoogopgeleide professionals. Onze focus logt op mensen hun talenten en ontwikkeling.

Lees onze missie

Solliciteren voor deze job kan tot uiterlijk 10 augustus 2020

Odisee is dé co-hogeschool van Vlaanderen en Brussel, omdat ze 100% wil inzetten op co-creatie. Bij Odisee denken en doen we zoveel mogelijk ‘in co’.
Studenten, docenten, onderzoekers, bedrijven én de maatschappij werken samen aan een boeiend onderwijsproject. We bundelen onze krachten om de complexe uitdagingen van vandaag aan te pakken – binnen de hogeschool én op de werkvloer van onze bedrijfspartners. Op die manier stomen we jongeren én volwassenen klaar voor een steeds sneller veranderende maatschappij.
Onze hogeschool omarmt verschillen en diversiteit. Ze wil samen met studenten, bedrijven en andere partners experimenteren en ondernemen. Ze is gericht op levenslang leren en duurzaam praktijkgericht onderzoek, waar de maatschappij ook echt iets mee is.

Werk is belangrijk in het leven van veel mensen. Helaas blijkt werk vinden en/of behouden voor een grote groep mensen niet evident, ook in tijden van arbeidskrapte. Alleen een inclusieve arbeidsmarkt kan hierin verandering brengen.

Binnen de Onderzoeksgroep Sociaal-Agogisch Werk zetten we actief in op praktijkgericht onderzoek rond bovenstaande uitdaging. We onderzoeken wat er nodig is om de arbeidsmarkt inclusiever te maken, zowel aan werknemers- als werkgeverskant.

Momenteel werken we aan volgende projecten:

 • De ontwikkeling van een nieuwe dienstverlening die mensen met een beperking toelaat om met job crafting aan de slag te gaan.
 • Het in beeld brengen van de financiële kosten en baten van het tewerkstellen van mensen met een beperking.
 • Onderzoek naar datgene wat werkgevers die ‘ja’ zeggen tegen inclusief werkgeversgedrag maar hier niet naar handelen, nodig hebben om hun intentie om te zetten in daadwerkelijk gedrag.

Voor de uitwerking van deze projecten zijn we op zoek naar een halftijdse onderzoekmedewerker om ons team te versterken.

Jouw taakinhoud

Als onderzoekmedewerk(st)er maak je deel uit van het onderzoeksteam en

 • sta je in voor het uitvoeren van de projecten in samenwerking met de projectcoördinatoren en de externe projectpartners;
 • rapporteer je samen met de projectcoördinatoren over de projectvoortgang naar alle betrokken partijen;
 • heb je een actieve rol bij de disseminatie van de projectresultaten;
 • netwerk en communiceer je actief met alle stakeholders binnen dit onderzoek.

Jouw profiel

 • Je bezit een professionele bachelor of master.
 • Je hebt een eerste ervaring achter de rug en dit als HR-professional of arbeidsbemiddelaar.
 • Ervaring met praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek is een pluspunt.
 • Je hebt ervaring met projectmatig werken.
 • Je hebt kennis van methodieken en tools om aan vernieuwing te werken en deze vernieuwing om te zetten in nieuwe praktijken of bent bereid je hierin in te werken.
 • Het toepassen van ICT-technieken schrikt je niet af.
 • Je kan vlot en helder communiceren, zowel schriftelijk als mondeling en dit met verschillende belanghebbenden.
 • Je bent dynamisch, ondernemend en kan zowel zelfstandig als in team werken.
 • Je bent sterk in het organiseren, plannen en coördineren.
 • Je hebt een collegiale, kritische houding met zin voor initiatief.

Ons aanbod

 • Samenwerking in een dynamische en stimulerende onderwijs-en onderzoeksomgeving.
 • Een boeiende, gevarieerde job vol interessante contacten, projecten en mogelijkheden om je competenties aan te scherpen, ook via vorming.
 • Contractuele aanstelling van bepaalde duur voor zes maanden vanaf 1 september 2020 als deeltijds (50%) onderzoeker. De aanstelling wordt verlengd bij gunstige evaluatie en na goedkeuring externe financiering. Op termijn is uitbreiding mogelijk naar een voltijdse tewerkstelling.
 • Inschaling in weddenschaal 316 (bachelordiploma) of 502 (masterdiploma).
 • Meer informatie over de weddeschalen is terug te vinden op de website van het Departement Onderwijs: http://onderwijs.vlaanderen.be/salaris.
 • Nuttige beroepservaring opgedaan buiten het onderwijs kan worden opgenomen in de geldelijke anciënniteit, voor zover ze relevant is voor de functie in de hogeschool en ze schriftelijk bewezen wordt.
 • Een voltijdse tewerkstelling komt overeen met 38u per week.
 • Wij bieden je een aantal bijkomende voordelen, zoals de terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, voordelen en kortingen via de Samenaankoopdienst KU Leuven en de Lerarenkaart, gunstige aansluitingsvoorwaarden hospitalisatieverzekering, interessante verlofregeling, ....
 • De opdracht wordt uitgeoefend op Campus Brussel.

Bijkomende inlichtingen

Inhoudelijke informatie kunt u verkrijgen bij Bart Moens, projectcoördinator: tel. 0468 12 06 08 of via mail bart.moens@odisee.be.
Bijkomende inlichtingen zijn te verkrijgen op de personeelsdienst: tel. 02 210 13 16 of via e-mail kristien.staes@odisee.be.

De diensten van onze hogeschool zijn gesloten tijdens de zomervakantie van 11 juli 2020 t/m 15 augustus 2020.

Selectieprocedure

Kandidaten worden gescreend op basis van CV en motivatiebrief. De kandidaten die op basis van deze screening het meest aan het beschreven profiel beantwoorden worden uitgenodigd voor een (online) interview op 18 augustus 2020.

Diversiteit? Ja!

Odisee voert een actief diversiteitsbeleid. Verschillen tussen mensen op het vlak van afkomst, leeftijd, gender, cultuur, religie, geaardheid of fysieke uitdaging beschouwen we als een verrijking. We zijn steeds op zoek naar collega's met ervaringen en competenties die dit ondersteunen.