Odisee vacatures - Docent voor klas

2020-CO-22 - Deeltijds administratief medewerker studiegebied Gezondheidszorg (60%)

Odisee vacatures - Call to action afbeelding

Iets voor jou?

Solliciteer

Wij Odisee, geloven in de kracht van mensen

We beschouwen verschillen als een verrijking. We vormen hoogopgeleide professionals. Onze focus logt op mensen hun talenten en ontwikkeling.

Lees onze missie

Solliciteren voor deze job kan tot uiterlijk 23 augustus 2020

Odisee is dé co-hogeschool van Vlaanderen en Brussel, omdat ze 100% wil inzetten op co-creatie. Bij Odisee denken en doen we zoveel mogelijk ‘in co’.

Studenten, docenten, onderzoekers, bedrijven én de maatschappij werken samen aan een boeiend onderwijsproject. We bundelen onze krachten om de complexe uitdagingen van vandaag aan te pakken – binnen de hogeschool én op de werkvloer van onze bedrijfspartners. Op die manier stomen we jongeren én volwassenen klaar voor een steeds sneller veranderende maatschappij.

Onze hogeschool omarmt verschillen en diversiteit. Ze wil samen met studenten, bedrijven en andere partners experimenteren en ondernemen. Ze is gericht op levenslang leren en duurzaam praktijkgericht onderzoek, waar de maatschappij ook echt iets mee is.

 

Jouw taakinhoud

 Als administratief medewerker van het studiegebied Gezondheidszorg op campus Sint-Niklaas ondersteun je in hoofdzaak het opleidingshoofd en de coördinatoren van de bacheloropleidingen Vroedkunde en Verpleegkunde. Daarnaast bied je mogelijks ook directe ondersteuning aan de directeur van het studiegebied.

Als administratief medewerker

 • ben je de spil van het studiegebied met een heel gevarieerd takenpakket;
 • verzorg je een heldere interne en externe communicatie;
 • ken je op termijn de campus en zijn personeel door en door;
 • ken je elke dag meer details over de werking van de opleidingen Vroedkunde en Verpleegkunde;
 • houd je de medewerkers van het studiegebied op de hoogte van praktische zaken;
 • ben je voor al je collega’s, docenten, studenten en externen het directe aanspreekpunt voor het studiegebied Gezondheidszorg op campus Sint-Niklaas;
 • organiseer en/of ondersteun je evenementen in en rond de campus zoals infodagen, proclamatie, allerhande events en ben je onder meer verantwoor­delijk voor de gerelateerde reservaties, uitnodigingen, plan­ningen, draaiboeken, …;
 • beheer je de administratieve processen van de studie­gebieden, zoals het aanmaken en opvolgen van stage­con­tracten, bachelorproefovereenkomsten, enz.;
 • heb je onthaalopdrachten en allerlei administratieve basisopdrachten;

Jouw profiel

 • Je beschikt bij voorkeur over een relevant bachelordiploma of bent gelijkwaardig door ervaring.
 • Je bent leergierig en hebt een brede interesse.
 • Je neemt initiatief en je bent in staat zelfstandig aan de slag te gaan.
 • Word, Excel en Powerpoint hebben voor jou weinig geheimen.
 • Je wil levenslang leren en ontwikkelt je keer op keer in nieuwe relevante ICT tools.
 • Je bent communicatief sterk, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je bent stressbestendig en kan een veelheid van taken aan.
 • Je bent een kei in nauwkeurig en efficiënt werken.
 • Loyaliteit, luisterbereidheid en discretie gaan hand in hand met jouw klantvriendelijkheid en zorgzame ingesteldheid.

Ons aanbod

 • Samenwerking in een dynamische en stimulerende onderwijsomgeving.
 • Een boeiende, gevarieerde job vol interessante contacten, projecten en mogelijkheden om je competenties aan te scherpen, ook via vorming.
 • Een contract van onbepaalde duur als bediende. Overstap naar een statutaire aanstelling is mogelijk.
 • Verloning overeenkomstig graad B1 (weddeschaal 581 of 582) naargelang de voorgelegde relevante ervaring.
 • Nuttige beroepservaring opgedaan buiten het onderwijs kan worden opgenomen in de geldelijke anciënniteit, voor zover ze relevant is voor de functie in de hogeschool en ze schriftelijk bewezen wordt.
 • Deeltijdse tewerkstelling van 22,8u per week (60% tewerkstelling, bij voorkeur te presteren op 4 dagen, met mogelijkheid voor je vrije dag op woensdag.
 • De opdracht wordt bij aanvang uitgeoefend op campus Sint-Niklaas.
 • Wij bieden je een aantal bijkomende voordelen, zoals de terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, voordelen en kortingen via de Samenaankoopdienst KULeuven, gunstige aansluitingsvoorwaarden hospitalisatieverzekering, interessante verlofregeling, ....

Bijkomende inlichtingen

Inhoudelijke informatie kan je via e-mail verkrijgen bij Karen Van Wassenhove, studiegebiedirecteur Gezondheidszorg, karen.vanwassenhove@odisee.be.

Overige inlichtingen zijn te verkrijgen op de Personeelsdienst via e-mail personeelsdienst@odisee.be.

De diensten van de hogeschool zijn gesloten tijdens de zomervakantie van 11 juli 2020 t.e.m. 16 augustus 2020.

Selectieprocedure

Kandidaten worden gescreend op basis van cv en motivatiebrief. De geselecteerde worden uitgenodigd voor een praktijkrelevante proef en een competentiegericht interview op woensdag 2 september.

 

Diversiteit? Ja!

Odisee voert een actief diversiteitsbeleid. Verschillen tussen mensen op het vlak van afkomst, leeftijd, gender, cultuur, religie, geaardheid of fysieke uitdaging beschouwen we als een verrijking. We zijn steeds op zoek naar collega's met ervaringen en competenties die dit ondersteunen.