Odisee vacatures - Docent voor klas

2020-STAT-31 - Lector chemische en farmaceutische analyse voor de opleiding Biomedische Laboratoriumtechnologie

Odisee vacatures - Call to action afbeelding

Iets voor jou?

Solliciteer

Wij Odisee, geloven in de kracht van mensen

We beschouwen verschillen als een verrijking. We vormen hoogopgeleide professionals. Onze focus logt op mensen hun talenten en ontwikkeling.

Lees onze missie

Solliciteren voor deze job kan tot uiterlijk 19 augustus 2020

Odisee is dé co-hogeschool van Vlaanderen en Brussel, omdat ze 100% wil inzetten op co-creatie. Bij Odisee denken en doen we zoveel mogelijk ‘in co’.

Studenten, docenten, onderzoekers, bedrijven én de maatschappij werken samen aan een boeiend onderwijsproject. We bundelen onze krachten om de complexe uitdagingen van vandaag aan te pakken – binnen de hogeschool én op de werkvloer van onze bedrijfspartners. Op die manier stomen we jongeren én volwassenen klaar voor een steeds sneller veranderende maatschappij.

Onze hogeschool omarmt verschillen en diversiteit. Ze wil samen met studenten, bedrijven en andere partners experimenteren en ondernemen. Ze is gericht op levenslang leren en duurzaam praktijkgericht onderzoek, waar de maatschappij ook echt iets mee is.

Jouw taakinhoud

 • Als lector sta je in voor het realiseren en uitvoeren van labolessen binnen de leerlijn chemische en farmaceutische analyse.
 • Je draagt de verantwoordelijkheid voor het opleidingsonderdeel labo chemische analyse.
 • Je begeleidt studenten binnen de leerlijn onderzoeksvaardigheden en bij stages en bachelorproeven.
 • Je werkt mee aan maatschappelijke dienstverlening en/of onderzoeksprojecten.
 • Je participeert aan inhoudelijke overlegmomenten met het onderwijsteam Biomedische Laboratoriumtechnologie.

Jouw profiel

 • Je beschikt over een masterdiploma.
 • Je hebt een grote expertise in analytische technieken.
 • Je hebt professionele ervaring binnen een analytisch-instrumenteel laboratorium.
 • Je hebt praktijkervaring met HPLC en GLC.
 • Leservaring in het hoger onderwijs is een meerwaarde.
 • Je onderschrijft de missie van onze co-hogeschool. Je beschikt over goede didactische kwaliteiten en je kunt studentgericht denken en handelen dankzij een groot inlevingsvermogen in de leefwereld van studenten met verscheidene profielen.
 • Je bent in staat om gestructureerd en met veel enthousiasme studenten te begeleiden in hun leren.
 • Je bent organisatievaardig.
 • Je neemt initiatief, ziet noden en speelt erop in.
 • Je bent resultaatgericht en je hanteert overleg om te komen tot oplossingen.
 • Je bent kwaliteitsbewust, je durft dingen in vraag stellen en je streeft voortdurend naar verbetering.
 • Je bent communicatief vaardig en een teamplayer.
 • Je staat open voor onderwijs- en vakgerichte bijscholingen.

Ons aanbod

 • Samenwerking in een dynamische en stimulerende onderwijsomgeving.
 • Een boeiende, gevarieerde job vol interessante contacten.
 • Een opdracht van 80% als lector met ingang van 16/09/2020, waarvan 20% a.i. voor één academiejaar.
 • Inschaling in weddeschaal 502. Meer informatie over de weddeschalen is terug te vinden op de website van het Departement Onderwijs: http://onderwijs.vlaanderen.be/salaris.
 • Nuttige beroepservaring opgedaan buiten het onderwijs kan worden opgenomen in de geldelijke
  anciënniteit, voor zover ze relevant is voor de uit te oefenen functie en ze schriftelijk wordt
  bewezen.
 • Een voltijdse tewerkstelling komt overeen met 38u per week.
 • Zaterdag- en of avondwerk zijn mogelijk.
 • De opdracht wordt bij aanvang uitgeoefend op campus Gent. Verplaatsingen naar andere campussen behoren tot de opdracht.
 • Wij bieden je een aantal bijkomende voordelen, zoals de terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, voordelen en kortingen via de Samenaankoopdienst van KULeuven en de Lerarenkaart, gunstige aansluitingsvoorwaarden hospitalisatieverzekering, interessante verlofregeling, ....

Bijkomende inlichtingen

Inhoudelijke informatie kan je via e-mail verkrijgen bij Jos Parmentier, opleidingshoofd Biomedische Laboratoriumtechnologie: jos.parmentier@odisee.be.

Overige inlichtingen zijn te verkrijgen op de Personeelsdienst, tel. 09 331 65 15 of via e-mail caroline.verdoodt@odisee.be.

De diensten van de hogeschool zijn gesloten tijdens de zomervakantie van 11 juli 2020 t.e.m. 15 augustus 2020.

Selectieprocedure

Geïnteresseerde kandidaten dienen uiterlijk woensdag 19 augustus 2020 online te solliciteren.

Kandidaten worden gescreend op basis van CV en motivatiebrief. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een didactische proef en een interview op woensdag 26 augustus 2020.

Diversiteit? Ja!

Odisee voert een actief diversiteitsbeleid. Verschillen tussen mensen op het vlak van afkomst, leeftijd, gender, cultuur, religie, geaardheid of fysieke uitdaging beschouwen we als een verrijking. We zijn steeds op zoek naar collega's met ervaringen en competenties die dit ondersteunen.