Odisee vacatures - Docent voor klas

2020-CO-27 - Deeltijdse co-onderzoeker Man’Aige project (20%)

Odisee vacatures - Call to action afbeelding

Iets voor jou?

Solliciteer

Wij Odisee, geloven in de kracht van mensen

We beschouwen verschillen als een verrijking. We vormen hoogopgeleide professionals. Onze focus logt op mensen hun talenten en ontwikkeling.

Lees onze missie

Solliciteren voor deze job kan tot uiterlijk 16 september 2020

Odisee is dé co-hogeschool van Vlaanderen en Brussel, omdat ze 100% wil inzetten op co-creatie. Bij Odisee denken en doen we zoveel mogelijk ‘in co’.

Studenten, docenten, onderzoekers, bedrijven én de maatschappij werken samen aan een boeiend onderwijsproject. We bundelen onze krachten om de complexe uitdagingen van vandaag aan te pakken – binnen de hogeschool én op de werkvloer van onze bedrijfspartners. Op die manier stomen we jongeren én volwassenen klaar voor een steeds sneller veranderende maatschappij.

Onze hogeschool omarmt verschillen en diversiteit. Ze wil samen met studenten, bedrijven en andere partners experimenteren en ondernemen. Ze is gericht op levenslang leren en duurzaam praktijkgericht onderzoek, waar de maatschappij ook echt iets mee is.

Jouw taakinhoud

Van 2017 tot 2019 liepen er 2 voorbereidende projecten (samenwerking van LD³, VUB, Kenniscentrum, Maison Médicale Enseignement) om een ondersteunende wijk te creëren in de Martelaarswijk en de OLV Ter Sneeuw wijk. Deze mondden uit in een goedkeuring voor een Innoviris co-create project van 3 jaren: Man’Aige. In november 2019 ging het project van start. De centrale onderzoeksvraag luidt: Hoe bouw je een zorgzame wijk waar iedereen goed kan leven en succesvol ouder kan worden?

MaN'aige wil een zorgzame, ondersteunende en vriendelijke buurt creëren, gebouwd door de bewoners, winkeliers, arbeiders, bedrijven, enz. van de buurt. Dit door alle actoren die de wijken gebruiken, bewonen of regelmatig bezoeken (bewoners, pendelaars en voorbijgangers) bij elkaar te brengen om in het dagelijks leven samen met "Living Labs" te experimenteren.

Voor dit project zijn wij op zoek naar één of meerdere co-onderzoekers.

 • Als co-onderzoeker neem je deel aan dit participatief onderzoeksproject.
 • Je creëert samen met het onderzoeksteam een zorgzame buurt in de Martelaarswijk en de OLV ter Sneeuw wijk. 
 • Samen met minstens één opleiding uit het studiegebied gezondheidszorg en/of opleidingsoverschrijdend neem je initiatieven om Odisee duurzaam en co-creatief te integreren in de buurt waarin onze school zich bevindt. Dit kan bijvoorbeeld via maatschappelijke dienstverlening, stages, projecten, afstudeerwerken...
 • Je wordt lid van “comité des cochercheurs”, een overlegorgaan tussen trekkers van living labs.

Jouw profiel

 • Je hebt ervaring met of interesse in participatieve onderzoeksmethodologie.
 • Je beschikt over een bachelor of een master met brede interesse voor gezondheidszorg, Sociaal werk, Orthopedagogie,… .
 • je begrijpt en leest vlot Frans en je hebt geen problemen om je mondeling uit te drukken.
 • Je hebt een affiniteit met Brussel en de grootstedelijke context.

Ons aanbod

 • Samenwerking in een dynamische en stimulerende onderwijsomgeving.
 • Een boeiende, gevarieerde job vol interessante contacten, projecten en mogelijkheden om je competenties aan te scherpen, ook via vorming.
 • Een aanstelling als bediende met ingang van 1 oktober 2020 tot en met 30 september 2021 (eventueel verlengbaar met 1 jaar mits gunstige evaluatie).
 • Afhankelijk van de opdracht bieden we een aanstelling aan als (praktijk)lector (barema 316 of 502)
 • Nuttige beroepservaring opgedaan buiten het onderwijs kan worden opgenomen in de geldelijke anciënniteit, voor zover ze relevant is voor de functie in de hogeschool en ze schriftelijk bewezen wordt.
 • Deeltijdse tewerkstelling van 20% (1 dag per week).
 • De opdracht wordt bij aanvang uitgeoefend op campus Brussel Terranova maar je zal vooral op het terrein actief zijn.

Bijkomende inlichtingen

Inhoudelijke inlichtingen zijn te verkrijgen bij Marijke Van Moorhem, onderzoeksverantwoordelijke gezondheidszorg, marijke.vanmoorhem@odisee.be.

Overige inlichtingen zijn te verkrijgen op de Personeelsdienst via e-mail caroline.verdoodt@odisee.be.

Selectieprocedure

 

Kandidaten worden gescreend op basis van CV en motivatiebrief. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een praktijkrelevante opdracht en een interview .

 

Diversiteit? Ja!

Odisee voert een actief diversiteitsbeleid. Verschillen tussen mensen op het vlak van afkomst, leeftijd, gender, cultuur, religie, geaardheid of fysieke uitdaging beschouwen we als een verrijking. We zijn steeds op zoek naar collega's met ervaringen en competenties die dit ondersteunen.