Odisee vacatures - Docent voor klas

2020-CO-30 - Gastprofessor praktijkbegeleiding voor de opleidingen Kleuter- en Lager Onderwijs – 100%

Odisee vacatures - Call to action afbeelding

Iets voor jou?

Solliciteer

Wij Odisee, geloven in de kracht van mensen

We beschouwen verschillen als een verrijking. We vormen hoogopgeleide professionals. Onze focus logt op mensen hun talenten en ontwikkeling.

Lees onze missie

Solliciteren voor deze job kan tot uiterlijk 18 september 2020

Odisee is dé co-hogeschool van Vlaanderen en Brussel, omdat ze 100% wil inzetten op co-creatie. Bij Odisee denken en doen we zoveel mogelijk ‘in co’.

Studenten, docenten, onderzoekers, bedrijven én de maatschappij: we werken samen aan een boeiend onderwijsproject. We bundelen onze krachten om de complexe uitdagingen van vandaag aan te pakken – binnen de hogeschool én op de werkvloer van onze werkveld- en bedrijfspartners. Op die manier stomen we jongeren én volwassenen klaar voor een steeds sneller veranderende maatschappij.

Onze hogeschool omarmt verschillen en diversiteit. Ze wil samen met studenten, bedrijven en andere partners experimenteren en ondernemen. Ze is gericht op levenslang leren en duurzaam praktijkgericht onderzoek, waar de maatschappij ook echt iets mee is.

Jouw taakinhoud

Als lid van het  onderwijzend team van de bacheloropleidingen kleuter- en lager onderwijs op campus Aalst, sta je in voor het uitvoeren van volgende taken:   

 • Begeleiding van stages in het kleuter- en lager onderwijs vanuit een brede en actuele kijk op het curriculum van de basisschool.
 • Specifieke begeleiding van praktijkactiviteiten vanuit de vakdidactiek wero en wiskunde.
 • Begeleiding van studenten bij het realiseren van bachelorproeven, projecten en studiebezoeken.
 • Beperkte onderwijsopdrachten.
 • Assistentie bij lopende onderzoeksprojecten.
 • Maatschappelijke dienstverlening in het verlengde van onze projecten, o.m. Het lab van Floralie (Natuur- en milieueducatie).
 • Opleidingsondersteuning (examentoezicht, infodag,…). 

Jouw profiel

 • Educatieve Bachelor Kleuteronderwijs of Educatieve Bachelor Lager Onderwijs (praktijklector), eventueel aangevuld met een masterdiploma Pedagogische Wetenschappen (lector).
 • Positieve belangstelling voor de onderzoeks- en dienstverleningsprojecten van de opleiding, in het bijzonder op het vlak van STEM, coderen, Natuur- en milieueducatie…
 • Aantoonbare competentie en talent met betrekking tot de didactiek van het kleuter- en lager onderwijs, in het bijzonder de vakdidactiek wiskunde en wero.
 • Open en dynamische teamspeler die eveneens ook zelfstandig initiatief kan nemen en doordacht kan handelen.
 • Een onbevangen kijk hebben op de leraar in opleiding.
 • Zich mondeling en schriftelijk zeer vlot kunnen uitdrukken in Standaardnederlands.
 • Zich vlot kunnen verplaatsen voor stagebezoeken en vergaderingen.
 • Goed kunnen werken met PC-toepassingen en online-applicaties. 

 

 

 

 

 

 

Ons aanbod

 • De kans om je binnen het opleidingsteam en de hogeschool (verder) te ontwikkelen tot lerarenopleider, door deelname aan relevante vergaderingen, door talrijke werkveldcontacten, door navormingskansen, door de uitbouw van een relevant netwerk.
 • Contractuele aanstelling als gastprofessor voor bepaalde duur van 01/10/2020 tot 31/08/2021.
 • Verloning volgens weddeschaal 502 (master) of 316 (bachelor). Meer informatie over de weddeschalen is terug te vinden op de website van het Departement Onderwijs: http://onderwijs.vlaanderen.be/salaris.
 • Nuttige beroepservaring opgedaan buiten het onderwijs kan worden opgenomen in de geldelijke anciënniteit, voor zover ze relevant is voor de uit te oefenen functie en ze schriftelijk wordt bewezen.
 • De tewerkstelling van 100% komt overeen met 38u per week.
 • De opdracht wordt uitgeoefend op de campus in Aalst. Nu en dan zijn verplaatsingen naar andere campussen van de hogeschool vereist. In functie van stagebegeleiding zijn er frequente verplaatsingen naar basisscholen.
 • Wij bieden je een aantal bijkomende voordelen, zoals de terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, fietsvergoeding, voordelen en kortingen via de Samenaankoop KU Leuven en de Lerarenkaart, gunstige aansluitingsvoorwaarden hospitalisatieverzekering, interessante verlofregeling, ...

Bijkomende inlichtingen

Inhoudelijke informatie kan je via e-mail verkrijgen bij Ann Martin, studiegebieddirectuer, via e-mail ann.martin@odisee.be.

 

Bijkomende inlichtingen zijn te verkrijgen op de personeelsdienst, via e-mail regine.roggeman@odisee.be.

Selectieprocedure

Kandidaten worden gescreend op basis van hun CV en motivatiebrief. De kandidaten die op basis van deze screening het meest aan het beschreven profiel beantwoorden worden uitgenodigd voor een praktische/didactische proef en een interview in de week van 21 september 2020.

Diversiteit? Ja!

Odisee voert een actief diversiteitsbeleid. Verschillen tussen mensen op het vlak van afkomst, leeftijd, gender, cultuur, religie, geaardheid of fysieke uitdaging beschouwen we als een verrijking. We zijn steeds op zoek naar collega's met ervaringen en competenties die dit ondersteunen.