Odisee vacatures - Docent voor klas

2020-STAT-37 - (Praktijk)lector (ad interim) voor de opleiding Bewegingsopvoeding BAKO - 50%

Odisee vacatures - Call to action afbeelding

Iets voor jou?

Solliciteer

Wij Odisee, geloven in de kracht van mensen

We beschouwen verschillen als een verrijking. We vormen hoogopgeleide professionals. Onze focus logt op mensen hun talenten en ontwikkeling.

Lees onze missie

Solliciteren voor deze job kan tot uiterlijk 27 september 2020

Odisee is dé co-hogeschool van Vlaanderen en Brussel, omdat ze 100% wil inzetten op co-creatie. Bij Odisee denken en doen we zoveel mogelijk ‘in co’.

Studenten, docenten, onderzoekers, bedrijven én de maatschappij: we werken samen aan een boeiend onderwijsproject. We bundelen onze krachten om de complexe uitdagingen van vandaag aan te pakken – binnen de hogeschool én op de werkvloer van onze werkveld- en bedrijfspartners. Op die manier stomen we jongeren én volwassenen klaar voor een steeds sneller veranderende maatschappij.

Onze hogeschool omarmt verschillen en diversiteit. Ze wil samen met studenten, bedrijven en andere partners experimenteren en ondernemen. Ze is gericht op levenslang leren en duurzaam praktijkgericht onderzoek, waar de maatschappij ook echt iets mee is.

Jouw taakinhoud

 • Onderwijsopdachten bewegingsopvoeding kleuteronderwijs;
 • Begeleiding en coaching van studenten in functie van stages en persoonlijke groei;
 • Begeleiding van stages in kleuteronderwijs vanuit een brede en actuele kijk op het curriculum van de basisschool;
 • Begeleiding van studenten bij het realiseren van bachelorproeven, innovatieve projecten en supervisies;
 • Opleidingsondersteuning (examentoezicht, infodag,…).

Jouw profiel

 • Bachelor of Master in Lichamelijke opvoeding met het diploma van ‘leraar’. Een Educatieve Bachelor Kleuteronderwijs of Educatieve Bachelor Lager Onderwijs zijn pluspunten.
 • Aantoonbaar competent en getalenteerd wat betreft de didactiek van kleuteronderwijs, in het bijzonder de vakdidactiek bewegingsopvoeding.
 • Open en dynamische teamspeler, die anderzijds ook zelfstandig initiatief kan nemen en doordacht kan handelen.
 • Een onbevangen kijk hebben op de leraar in opleiding.
 • Zich mondeling en schriftelijk zeer vlot kunnen uitdrukken in Standaardnederlands.
 • Zich vlot kunnen verplaatsen in functie van stagebezoeken en vergaderingen.
 • Goed kunnen werken met PC-toepassingen en online-applicaties.

 

 

 

 

 

 

Ons aanbod

 • Samenwerking in een dynamische en stimulerende onderwijsomgeving.
 • Een boeiende, gevarieerde job vol interessante contacten, projecten en mogelijkheden om je competenties aan te scherpen, ook via vorming.
 • Een vervangingsopdracht van 50% als (praktijk)lector (weddeschaal 316 of weddeschaal 502) van 01/10/2020 tot 18/12/2020.
 • Nuttige beroepservaring opgedaan buiten het onderwijs kan worden opgenomen in de geldelijke anciënniteit, voor zover ze relevant is voor de uit te oefenen functie en ze schriftelijk wordt bewezen.
 • Een voltijdse tewerkstelling komt overeen met 38u per week. 
 • De opdracht wordt bij aanvang uitgeoefend op campus Brussel.
 • Wij bieden je een aantal bijkomende voordelen, zoals de terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, fietsvergoeding, voordelen en kortingen via de Samenaankoopdienst van KU Leuven en de Lerarenkaart, gunstige aansluitingsvoorwaarden hospitalisatieverzekering, interessante verlofregeling, ....

Bijkomende inlichtingen

Inhoudelijke informatie kan je via e-mail verkrijgen bij Els Mertens, els.mertens@odisee.be.

Overige inlichtingen zijn te verkrijgen op de Personeelsdienst, tel. 02 210 13 13 of via e-mail liesbeth.deryckere@odisee.be.

Selectieprocedure

Kandidaten worden gescreend op basis van CV en motivatiebrief. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een didactische proef en een interview in de week van 21 september.

Diversiteit? Ja!

Odisee voert een actief diversiteitsbeleid. Verschillen tussen mensen op het vlak van afkomst, leeftijd, gender, cultuur, religie, geaardheid of fysieke uitdaging beschouwen we als een verrijking. We zijn steeds op zoek naar collega's met ervaringen en competenties die dit ondersteunen.