Odisee vacatures - Docent voor klas

2020-CO-31 - Jurist

Odisee vacatures - Call to action afbeelding

Iets voor jou?

Solliciteer

Wij Odisee, geloven in de kracht van mensen

We beschouwen verschillen als een verrijking. We vormen hoogopgeleide professionals. Onze focus logt op mensen hun talenten en ontwikkeling.

Lees onze missie

Solliciteren voor deze job kan tot uiterlijk 18 oktober 2020

Odisee is dé co-hogeschool van Vlaanderen en Brussel, omdat ze 100% wil inzetten op co-creatie. Bij Odisee denken en doen we zoveel mogelijk ‘in co’.

Studenten, docenten, onderzoekers, bedrijven én de maatschappij: we werken samen aan een boeiend onderwijsproject. We bundelen onze krachten om de complexe uitdagingen van vandaag aan te pakken – binnen de hogeschool én op de werkvloer van onze werkveld- en bedrijfspartners. Op die manier stomen we jongeren én volwassenen klaar voor een steeds sneller veranderende maatschappij.

Onze hogeschool omarmt verschillen en diversiteit. Ze wil samen met studenten, bedrijven en andere partners experimenteren en ondernemen. Ze is gericht op levenslang leren en duurzaam praktijkgericht onderzoek, waar de maatschappij ook echt iets mee is.

 

Als jurist behandel je, samen met je collega, quasi alle juridische dossiers van de hogeschool.   Deze dossiers situeren zich voornamelijk binnen de domeinen van het onderwijsrecht, verenigingsrecht, zakenrecht, contractenrecht of overheidsopdrachtenrecht.  Je rapporteert aan de Directeur Financiën en Juridische Zaken.

 

Jouw taakinhoud

Als juridisch expert

 • verleen je juridische adviezen in verschillende gebieden van het recht (onderwijsrecht, verenigingsrecht, zakenrecht, burgerlijk recht, overheidsopdrachten, …);
 • werk je mee aan het oplossen van studentengeschillen, aan de coördinatie van de behandeling van interne beroepen en aan de opvolging van de externe beroepen voor de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen;
 • stel je overeenkomsten op (vooral huur, bruikleen, diensten, leveringen, samenwerkingen) en optimaliseer je bestaande overeenkomsten;
 • redigeer je ingebrekestellingen, protesteer je vorderingen en volg je invorderingen op;
 • werk je mee aan de juridische audit en optimalisatie van onderzoeksprojecten en begeleid je de hogeschool juridisch bij problemen tijdens de uitvoering ervan;
 • verzorg je mee de contacten met advocaten, notarissen en andere externe juridische adviseurs.

Daarnaast neem je in het bijzonder de rol op van Data Protection Officer voor Odisee.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jouw profiel

 • Je bent in het bezit van een Masterdiploma in de Rechten.
 • Je hebt een brede juridische kennis.
 • Je bent leergierig en bereid je in te werken in diverse rechtsdomeinen.  Ervaring in één of meerdere rechtsdomeinen is een sterk pluspunt.
 •  Je bent bereid om een opleiding Data Protection Officer te volgen of hebt deze reeds gevolgd.
 • Je bent organisatorisch sterk en beschikt over goede project management vaardigheden.
 • Je werkt nauwkeurig en biedt grondig onderbouwde oplossingen voor problemen.
 • Je bent in staat om autonoom te werken aan dossiers, maar deelt ook relevante kennis en inzichten met jouw collega jurist.
 • Je kan zowel mondeling als schriftelijk helder communiceren in het Nederlands.
 • Je kan ook Franstalige en Engelstalige dossiers behandelen.                                                                                                                                          

Ons aanbod

 • Een boeiende, gevarieerde job vol interessante contacten, projecten en mogelijkheden om je competenties aan te scherpen, ook via vorming.
 • Een contract van onbepaalde duur als bediende in een 80% tewerkstelling.
 • Overstap naar een statutaire aanstelling is mogelijk.
 • Verloning overeenkomstig graad A1 of A2 (weddeschaal 585 of 587) naargelang de voorgelegde relevante ervaring.
 • Nuttige beroepservaring kan worden opgenomen in de geldelijke anciënniteit, voor zover ze relevant is voor de uit te oefenen functie en ze schriftelijk wordt bewezen.
 • Een voltijdse tewerkstelling komt overeen met 38u/week.
 • De opdracht wordt bij aanvang uitgeoefend op campus Brussel in combinatie met thuiswerk.
 • Wij bieden een aantal bijkomende voordelen, zoals de terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, fietsvergoeding, voordelen en kortingen via de Samenaankoop KU Leuven en de Lerarenkaart, gunstige aansluitingsvoorwaarden hospitalisatieverzekering, interessante verlofregeling, …

Bijkomende inlichtingen

Inhoudelijke informatie kan je via e-mail verkrijgen bij Philippe Van Hellemont , Directeur Financiën en Juridische Zaken, philippe.vanhellemont@odisee.be. 

 Overige inlichtingen zijn te verkrijgen op de Personeelsdienst, via e-mail dorien.buelinckx@odisee.be.

 

Selectieprocedure

 Kandidaten worden gescreend op basis van cv en motivatiebrief. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een praktijkrelevante proef en een competentiegericht interview.

Diversiteit? Ja!

Odisee voert een actief diversiteitsbeleid. Verschillen tussen mensen op het vlak van afkomst, leeftijd, gender, cultuur, religie, geaardheid of fysieke uitdaging beschouwen we als een verrijking. We zijn steeds op zoek naar collega's met ervaringen en competenties die dit ondersteunen.