Odisee vacatures - Docent voor klas

2020-CO-33 - Projectcoördinator en/of onderzoeker ESF project 'Kwalificerende trajecten voor sociale professionals'

Odisee vacatures - Call to action afbeelding

Iets voor jou?

Solliciteer

Wij Odisee, geloven in de kracht van mensen

We beschouwen verschillen als een verrijking. We vormen hoogopgeleide professionals. Onze focus logt op mensen hun talenten en ontwikkeling.

Lees onze missie

Solliciteren voor deze job kan tot uiterlijk 25 oktober 2020

Odisee is dé co-hogeschool van Vlaanderen en Brussel, omdat ze 100% wil inzetten op co-creatie. Bij Odisee denken en doen we zoveel mogelijk ‘in co’. 

Studenten, docenten, onderzoekers, bedrijven én de maatschappij werken samen aan een boeiend onderwijsproject. We bundelen onze krachten om de complexe uitdagingen van vandaag aan te pakken – binnen de hogeschool én op de werkvloer van onze bedrijfspartners. Op die manier stomen we jongeren én volwassenen klaar voor een steeds sneller veranderende maatschappij.

Onze hogeschool omarmt verschillen en diversiteit. Ze wil samen met studenten, bedrijven en andere partners experimenteren en ondernemen. Ze is gericht op levenslang leren en duurzaam praktijkgericht onderzoek, waar de maatschappij ook echt iets mee is.

 

In het studiegebied Sociaal-agogisch werk (SAW) worden verschillende opleidingen aangeboden: Bachelor Gezinswetenschappen, Bachelor Orthopedagogie, Bachelor Sociaal werk, Banaba psycho-sociale Gerontologie en een Graduaat Maatschappelijk werk (en dit op drie campussen: Schaarbeek, Dilbeek en Brussel centrum). 

De opleidingen in het studiegebied SAW werken vanuit het perspectief van kenniscreatie en –deling, in nauwe samenwerking met het werkveld. Vanuit dat perspectief zetten we in op het samenstromen van onderzoek en opleiding, waarbij we ambiëren om maatschappelijke ontwikkelingen niet enkel op te volgen, maar ook mee te sturen. 

 

Jouw taakinhoud

Het studiegebied SAW kreeg de goedkeuring voor het ESF-project ‘Kwalificerende trajecten voor sociale professionals’ en zoekt nu een projectcoördinator en onderzoeker voor dit project (goedgekeurd tot einde 2022).

Met dit project beogen we proeftuinen op te zetten die werkenden toeleiden naar een (eerste of bijkomende) kwalificatie als ‘sociale professional’.

We ontwikkelen twee proeftuinen die personen toegang verschaffen tot een job in de sociale sector.

Deze personen zijn werkend, maar beschikken vandaag nog niet over de kwalificatie of vooropleiding voor een functie als sociale professional. Vooraleer we de proeftuinen opstarten is er een analysefase waarbij we mogelijke drempels voor volwassenen om deel te nemen aan kwalificerende trajecten in kaart brengen.

De proeftuinen geven ons de kans te experimenteren met (deel)oplossingen, die we wensen te verankeren op langere termijn.

De proeftuinen worden ontwikkeld in nauw overleg met het werkveld, waarbij werkplekleren een essentieel onderdeel zal vormen van het traject van de lerende. Het project levert verschillende producten op: analyserapport, proeftuinen met inhoudelijke lesmodules en werkplekleren, en beleidsaanbevelingen.

In het projectteam moeten verschillende rollen opgenomen worden, waaronder:

 • projectcoördinatie
 • onderzoek
 • lesgeven.

We zijn op zoek naar een projectcoördinator (20%) en onderzoeker (70%-80%).

De rol van projectcoördinator en onderzoeker kan gecombineerd worden.

Er zijn binnen het project verschillende structuren voorzien ter ondersteuning en sturing van de projectcoördinator en onderzoeker, waaronder een stuurgroep, praktijkgroep en klankbordgroep.

Meer info over het project kan je hier vinden.

Jouw profiel

 • Je bezit een professionele bachelor of master. 
 • Je hebt werkervaring in de sociale sector.
 • Ervaring met praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek is een pluspunt.
 • Je communiceert vlot en helder, zowel schriftelijk als mondeling en dit met verschillende belanghebbenden. 
 • Je bent dynamisch, ondernemend en kan zowel zelfstandig als in team werken.
 • Je hebt een collegiale, kritische houding met zin voor initiatief.

 

Als projectcoördinator (20%) ben je verantwoordelijk voor het aansturen, opvolgen en de resultaatgerichtheid van dit project.

Daartoe beschik je over volgende competenties: 

 • Conceptueel en beleidsgericht denken: het idee van de proeftuinen is helder, maar dient nog in detail uitgewerkt te worden. De proeftuinen moeten leiden tot beleidsaanbevelingen.
 • Coördinerende vaardigheden: het project wordt gerealiseerd ism externe partners en interne docenten en werkplekbegeleiders. De projectcoördinator is de draaischijf van het project. De coördinator kan het project ook vertegenwoordigen tav de ESF-projectbeheerder en het lerend netwerk dat door ESF zal opgezet worden.
 • De coördinator kan projectmatig werken en kan zich specifieke financierings- en administratieve kaders eigen maken (in concreto ESF-kader).
 • Redactionele en administratieve vaardigheden.

 

Als onderzoeker (70%-80%) ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen en in praktijk brengen van de proeftuinen en dit in nauw overleg met de werkveldpartners.

Daartoe beschik je over volgende competenties:

 • Kennis hebben van opleidingsprocessen in het hoger onderwijs en van de sociale werkvloer.
 • Kunnen werken met de beoogde doelgroep (volwassen leerders).
 • Projectmatig kunnen werken en werken vanuit het ESF-kader (projectfinanciering en administratieve verwachtingen).
 • Redactionele en administratieve vaardigheden.
 • Je hebt kennis van methodieken en tools om aan vernieuwing te werken en deze vernieuwing om te zetten in nieuwe praktijken.
 • Je bent creatief en oplossingsgericht.
 • Meertaligheid is een troef.

 

Ons aanbod

 • Samenwerking in een dynamische en stimulerende onderwijsomgeving. 
 • Een boeiende, gevarieerde job vol interessante contacten, projecten en mogelijkheden om je competenties aan te scherpen, ook via vorming. 
 • Een aanstelling als contractueel bediende met ingang van 15 november 2020 tem 31 december 2022 met weddeschaal 316 (bachelor) of 502 (master). 
  De aanstelling kan opgesplitst worden in 20% als projectcoördinator en 70%-80% als onderzoeker.
  Meer informatie over de weddeschalen is terug te vinden op de website van het Departement Onderwijs: http://onderwijs.vlaanderen.be/salaris.
 • Nuttige beroepservaring opgedaan buiten het onderwijs kan worden opgenomen in de geldelijke anciënniteit, voor zover ze relevant is voor de uit te oefenen functie en ze schriftelijk wordt bewezen.
 • Een voltijdse tewerkstelling komt overeen met 38u per week. 
 • Een deeltijdse aanstelling is bespreekbaar.
 • Zaterdag- en/of avondwerk zijn mogelijk.
 • De opdracht wordt hoofdzakelijk uitgeoefend op campus Brussel.
 • Volledige terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of een fietsvergoeding. 
 • Wij bieden je een aantal bijkomende voordelen, zoals voordelen en kortingen via de Samenaankoopdienst en de Lerarenkaart, gunstige aansluitingsvoorwaarden hospitalisatieverzekering, interessante verlofregeling, ...

Bijkomende inlichtingen

Inhoudelijke informatie kan je via e-mail verkrijgen bij Jos Sterckx , via e-mail jos.sterckx@odisee.be , via telefoon  0477 44 97 14.

Overige inlichtingen zijn te verkrijgen op de Personeelsdienst, tel. 02 210 13 16 of via e-mail kristien.staes@odisee.be

Selectieprocedure

Kandidaten worden gescreend op basis van cv en motivatiebrief. De geselecteerde worden uitgenodigd voor een praktijkrelevante proef en een competentiegericht interview.

 

Diversiteit? Ja!

Odisee voert een actief diversiteitsbeleid. Verschillen tussen mensen op het vlak van afkomst, leeftijd, gender, cultuur, religie, geaardheid of fysieke uitdaging beschouwen we als een verrijking. We zijn steeds op zoek naar collega's met ervaringen en competenties die dit ondersteunen.