Odisee vacatures - Docent voor klas

2020-CO-07 - Financieel medewerker

Odisee vacatures - Call to action afbeelding

Iets voor jou?

Solliciteer

Wij Odisee, geloven in de kracht van mensen

We beschouwen verschillen als een verrijking. We vormen hoogopgeleide professionals. Onze focus logt op mensen hun talenten en ontwikkeling.

Lees onze missie

Solliciteren voor deze job kan tot uiterlijk 20 augustus 2020

Odisee is dé co-hogeschool van Vlaanderen en Brussel, omdat ze 100% wil inzetten op co-creatie. Bij Odisee denken en doen we zoveel mogelijk ‘in co’.

Studenten, docenten, onderzoekers, bedrijven én de maatschappij: we werken samen aan een boeiend onderwijsproject. We bundelen onze krachten om de complexe uitdagingen van vandaag aan te pakken – binnen de hogeschool én op de werkvloer van onze bedrijfspartners. Op die manier stomen we jongeren én volwassenen klaar voor een steeds sneller veranderende maatschappij.

Onze hogeschool omarmt verschillen en diversiteit. Ze wil samen met studenten, bedrijven en andere partners experimenteren en ondernemen. Ze is gericht op levenslang leren en duurzaam praktijkgericht onderzoek, waar de maatschappij ook echt iets mee is.

Onze onderzoekers werken projectvoorstellen uit, doen onderzoek, voeren projecten uit en rapporteren over hun onderzoek. De dienst onderzoek ondersteunt de onderzoekers zoveel mogelijk op administratief en organisatorisch vlak en is daarom op zoek naar een nieuwe medewerker die advies en ondersteuning kan bieden bij begrotingen, financiële rapportering en overeenkomsten.

Jouw taakinhoud

Als financieel medewerker van de dienst onderzoek van Odisee ondersteun je onderzoekers zowel op financieel en juridisch vlak. We zoeken een nieuwe collega die advies en ondersteuning kan bieden bij het uitwerken van begrotingen en financiële rapportering van onderzoeksprojecten. Je stelt in overleg met de juridische dienst en diverse financiers overeenkomsten op om het onderzoek in een duidelijk kader te laten verlopen. Je beheert mee de financiële kerncijfers van Odisee over onderzoek en ondersteunt mee het onderzoeksbeleid.

Jouw taakinhoud

 • Je adviseert collega’s en onderzoekers in verband met begrotingen en afrekeningen van projecten.
 • Je kijkt projectoproepen na op vlak van begrotingsregels, BTW, overheadkosten, financierbare kosten.
 • Je communiceert deze regels op vraag naar de aanvragers en gaat na of opgestelde begrotingen conform deze regels zijn, en optimaliseert de begroting in overleg met de projectleiders.
 • Afrekeningen van projecten controleer je op vlak van de richtlijnen van de financier met als doel een transparante analytische boekhouding.
 • Je ondersteunt en adviseert collega’s en projectleiders en staat in voor een correcte afrekening naar de financier.
 • Je adviseert je collega’s bij het opstellen van samenwerkingsovereenkomsten en andere contracten voor projecten in overleg met de projectleiders, collega’s en de juridische dienst. Je kijkt ook na of deze overeenkomsten vormelijk en inhoudelijk correct zijn en de risico’s voldoende werden afgedekt. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar GDPR.
 • Bij juridische/administratieve problemen tijdens uitvoering van projecten zoek je mee naar oplossingen.
 • Je biedt ondersteuning bij de opmaak van het jaarverslag.

Jouw profiel

 • Je beschikt over een relevant bachelordiploma.
 • Je kan ons overtuigen de onderzoekers en de dienst te ondersteunen op financieel en juridisch vlak.
 • Je kent de basisregels van boekhouding en begrotingen.
 • Je hebt interesse in het financieel-juridische luik van projecten en bent bereid je bij te scholen.
 • Je communiceert helder en bent organisatievaardig.
 •  Je werkt graag samen met collega’s en zorgt mee voor een aangename samenwerking in de dienst en de hogeschool.
 • Je bent op zoek naar een afwisselende job.
 • Je bent klantgericht, zowel intern als extern.
 •  Je bent kwaliteitsbewust, durft dingen in vraag stellen, neemt initiatief en streeft voortdurend naar verbetering.
 • Je onderschrijft de missie van de hogeschool.

Ons aanbod

 • Samenwerking in een dynamische en stimulerende onderwijsomgeving.
 • Een boeiende, gevarieerde job vol interessante contacten en mogelijkheden om je talenten en competenties aan te scherpen, ook via vorming.
 • Een contract van onbepaalde duur als bediende. Overstap naar een statutaire aanstelling is mogelijk.
 • Verloning overeenkomstig graad B1 (weddeschaal 581 of 582)of B2 (weddeschaal 592) naargelang de voorgelegde relevante ervaring.
 • Nuttige beroepservaring opgedaan buiten het onderwijs kan worden opgenomen in de geldelijke anciënniteit, voor zover ze relevant is voor de functie in de hogeschool en ze schriftelijk bewezen wordt.
 • De opdracht wordt bij aanvang uitgeoefend op de campus in het hartje van Brussel met een occasionele verplaatsing naar andere campussen.
 • Wij bieden je een aantal bijkomende voordelen, zoals de terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, voordelen en kortingen via de Samenaankoopdienst KULeuven, fietsvergoeding, gunstige aansluitingsvoorwaarden hospitalisatieverzekering, interessante verlofregeling, ....

Bijkomende inlichtingen

Bijkomende inlichtingen zijn te verkrijgen op de Dienst Personeel, via e-mail personeelsdienst@odisee.be.

Inhoudelijke informatie kan u via e-mail verkrijgen bij Dirk Smits, directeur Onderzoek en Projectbeheer, dirk.smits@odisee.be.

De diensten van de hogeschool zijn gesloten tijdens de zomervakantie van 11 juli 2020 t.e.m. 16 augustus 2020.

Selectieprocedure

Kandidaten worden gescreend op basis van cv en motivatiebrief. De kandidaten die op basis van deze screening het meest aan het beschreven profiel beantwoorden, worden uitgenodigd voor een selectieproef en/of een competentiegericht interview.

Diversiteit? Ja!

Odisee voert een actief diversiteitsbeleid. Verschillen tussen mensen op het vlak van afkomst, leeftijd, gender, cultuur, religie, geaardheid of fysieke uitdaging beschouwen we als een verrijking. We zijn steeds op zoek naar collega's met ervaringen en competenties die dit ondersteunen.