Odisee vacatures - Docent voor klas

2020-STAT-38 - Praktijklector voor de bachelor Verpleegkunde - 70% (ad interim)

Odisee vacatures - Call to action afbeelding

Iets voor jou?

Solliciteer

Wij Odisee, geloven in de kracht van mensen

We beschouwen verschillen als een verrijking. We vormen hoogopgeleide professionals. Onze focus logt op mensen hun talenten en ontwikkeling.

Lees onze missie

Solliciteren voor deze job kan tot uiterlijk 29 oktober 2020

Odisee is dé co-hogeschool van Vlaanderen en Brussel, omdat ze 100% wil inzetten op co-creatie. Bij Odisee denken en doen we zoveel mogelijk ‘in co’.

Studenten, docenten, onderzoekers, bedrijven én de maatschappij: we werken samen aan een boeiend onderwijsproject. We bundelen onze krachten om de complexe uitdagingen van vandaag aan te pakken – binnen de hogeschool én op de werkvloer van onze werkveld- en bedrijfspartners. Op die manier stomen we jongeren én volwassenen klaar voor een steeds sneller veranderende maatschappij.

Onze hogeschool omarmt verschillen en diversiteit. Ze wil samen met studenten, bedrijven en andere partners experimenteren en ondernemen. Ze is gericht op levenslang leren en duurzaam praktijkgericht onderzoek, waar de maatschappij ook echt iets mee is.

Je maakt deel uit van het onderwijsteam verpleegkunde Odisee campus Aalst. De bacheloropleiding Verpleegkunde Odisee wordt aangeboden te Brussel, Aalst en Sint-Niklaas. 

Jouw taakinhoud

 • Als praktijklector coach je studenten in hun talentontwikkeling en in hun groei naar beginnende professional.
 • Je verzorgt lesactiviteiten binnen het domein van verpleegkundige deskundigheid.
 • Je begeleidt studenten tijdens o.a. stages en afstudeerprojecten en werkt mee aan maatschappelijke dienstverlening en/of onderzoeksprojecten.
 • Je bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen van lesmateriaal en gepaste begeleidings-, doceer- en evaluatievormen.
 • Je integreert moderne onderwijstechnieken en –middelen en nieuwe technologieën in het leerproces.
 • Je zoekt naar oplossingen om resultaatgericht om te gaan met diversiteit binnen studentengroepen. 

Jouw profiel

 • Je behaalde een bachelordiploma in de Verpleegkunde, bij voorkeur aangevuld met een specialisatie in de pediatrie;
 • Je hebt bij voorkeur een pedagogisch diploma en/of leservaring in het hoger onderwijs;
 • Je hebt een aantal jaar praktijkervaring binnen het verpleegkundig vakgebied van pediatrie en je bent op de hoogte van de recente ontwikkelingen in het vakgebied;
 • Je voelt je aangetrokken tot onderwijsontwikkeling;
 • Je bent een gepassioneerd lesgever en coach, houdt ervan om met (jong)volwassenen aan de slag te gaan en vindt gemakkelijk aansluiting bij diverse studentengroepen;
 • Je neemt initiatief en ziet noden en speelt erop in;
 • Je werkt graag in team en bent communicatief vaardig;
 • Je hebt een ingesteldheid tot levenslang leren, zowel inhoudelijk als pedagogisch-didactisch;
 • Je beschikt over een rijbewijs B en bent bereid om je te verplaatsen in het kader van stagebegeleidingen en multicampusonderwijs;
 • Interesse in verpleegkundig praktijkgericht onderzoek is een pluspunt.

 

Ons aanbod

 • Samenwerking in een dynamische en stimulerende onderwijsomgeving.
 • Een boeiende, gevarieerde job vol interessante contacten, projecten en mogelijkheden om je competenties aan te scherpen, ook via vorming.
 • Een vervanging van 70% als praktijklector met ingang van 16/11/2020 tot 31/08/2021.
 • Inschaling in salarisschaal 316 Meer informatie over de weddeschalen is terug te vinden op de website van het Departement Onderwijs: http://onderwijs.vlaanderen.be/salaris.
 • Nuttige beroepservaring opgedaan buiten het onderwijs kan worden opgenomen in de geldelijke anciënniteit, voor zover ze relevant is voor de uit te oefenen functie en ze schriftelijk wordt bewezen.
 • Een voltijdse tewerkstelling komt overeen met 38u per week. 
 • De opdracht wordt bij aanvang uitgeoefend op campus Aalst.
 • Verplaatsingen naar andere campussen behoren tot de opdracht.
 • Wij bieden je een aantal bijkomende voordelen, zoals de terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, fietsvergoeding, voordelen en kortingen via de Samenaankoop KU Leuven en de Lerarenkaart, gunstige aansluitingsvoorwaarden hospitalisatieverzekering, interessante verlofregeling, ....

 

 

Bijkomende inlichtingen

Inhoudelijke informatie kan je via e-mail verkrijgen bij Kathy Pletinckx , opleidingshoofd verpleegkunde, kathy.pletinckx@odisee.be

Overige inlichtingen zijn te verkrijgen op de Personeelsdienst, tel. 02/210 13 13 of via e-mail liesbeth.deryckere@odisee.be.

Selectieprocedure

Kandidaten worden gescreend op basis van CV en motivatiebrief. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een didactische proef en een interview op dinsdag 3 november of vrijdag 13 november (beiden in de namiddag).

Diversiteit? Ja!

Odisee voert een actief diversiteitsbeleid. Verschillen tussen mensen op het vlak van afkomst, leeftijd, gender, cultuur, religie, geaardheid of fysieke uitdaging beschouwen we als een verrijking. We zijn steeds op zoek naar collega's met ervaringen en competenties die dit ondersteunen.