Odisee vacatures - Docent voor klas

2020-STAT-40 - Praktijklector Medische Beeldvorming en Radiotherapie

Odisee vacatures - Call to action afbeelding

Iets voor jou?

Solliciteer

Wij Odisee, geloven in de kracht van mensen

We beschouwen verschillen als een verrijking. We vormen hoogopgeleide professionals. Onze focus logt op mensen hun talenten en ontwikkeling.

Lees onze missie

Solliciteren voor deze job kan tot uiterlijk 23 november 2020

Odisee is dé co-hogeschool van Vlaanderen en Brussel, omdat ze 100% wil inzetten op co-creatie. Bij Odisee denken en doen we zoveel mogelijk ‘in co’.

Studenten, docenten, onderzoekers, bedrijven én de maatschappij: we werken samen aan een boeiend onderwijsproject. We bundelen onze krachten om de complexe uitdagingen van vandaag aan te pakken – binnen de hogeschool én op de werkvloer van onze werkveld- en bedrijfspartners. Op die manier stomen we jongeren én volwassenen klaar voor een steeds sneller veranderende maatschappij.

Onze hogeschool omarmt verschillen en diversiteit. Ze wil samen met studenten, bedrijven en andere partners experimenteren en ondernemen. Ze is gericht op levenslang leren en duurzaam praktijkgericht onderzoek, waar de maatschappij ook echt iets mee is.

Jouw taakinhoud

We zijn op zoek naar gemotiveerde docenten die studenten willen ondersteunen, begeleiden en coachen om een startbekwame technoloog Medische Beeldvorming te worden, en hen ‘de liefde voor het beroep’ mee te geven. Streef je zelf naar het meest optimale onderzoek voor de patiënt, verdiep je je hierover in de literatuur en zet je je cliënt centraal in de praktijk, dan ben je de geknipte persoon. 

Je zal deel uitmaken van het onderwijsteam Medische Beeldvorming en Radiotherapie. Naast de expliciete expertise die elke docent heeft, streven we er ook naar dat zij multi-inzetbaar zijn. Met andere woorden, je zal niet alleen ingezet worden in de Nucleaire Beeldvorming maar ook in de andere modaliteiten. We houden hierbij rekening met je interesses en eventuele expertise die je in het verleden opgebouwd hebt.

Als praktijklector:

 • Verzorg je praktijklessen binnen de modules Musculoskeletaal, Neuro-NKO, Thorax en Abdomen (Nucleaire beeldvorming en andere modaliteit naar keuze);
 • Begeleid je studenten bij de realisatie van hun afstudeerproject (vroegere bachelorproef);
 • Begeleid je studenten tijdens hun stages.

Jouw profiel

 • Je bezit bij voorkeur een bachelordiploma Medische Beeldvorming.
 • Je bent dynamisch, flexibel, optimistisch, verantwoordelijk en geëngageerd.
 • Je houdt ervan om met (jong)volwassenen aan de slag te gaan en vindt gemakkelijk aansluiting bij diverse studentengroepen.
 • Je streeft naar kwaliteit.
 • Je gaat actief aan de slag met onderwijsvernieuwingen, waaronder hybride leeromgevingen.
 • Je bent een teamplayer en realiseert samen met je collega’s de ideale leeromgeving voor de studenten.
 • Je hebt een kritische ingesteldheid.
 • Je denkt steeds vanuit een evidence based kader.
 • Je hebt een ingesteldheid tot levenslang leren.
 • Een rijbewijs B is een troef in het kader van stagebegeleiding. Onze studenten doen immers stage over heel Vlaanderen.
 • Voldoende basiskennis van het Engels, naast Nederlands, is een troef in de opleiding Medische Beeldvorming en Radiotherapie en dit omwille van de vele Angelsaksische bronnen die de inhoud van de opleiding in grote mate bepalen.

Ons aanbod

 • Samenwerking in een dynamische en stimulerende onderwijsomgeving.
 • Een boeiende, gevarieerde job vol interessante contacten, projecten en mogelijkheden om je competenties aan te scherpen, ook via vorming.
 • De kans om naast het verzorgen van opdrachten in de bacheloropleiding mee de uitbouw van de graduaatsopleidingen en het werkplekleren vorm te geven en uit te rollen in Odisee.
 • Een aanstelling als praktijklector voor 80% met ingang van 01/12/2020.
 • Inschaling in weddeschaal 316 (bachelor). Meer informatie over de weddeschalen is terug te vinden op de website van het Departement Onderwijs: http://onderwijs.vlaanderen.be/salaris.
 • Nuttige beroepservaring opgedaan buiten het onderwijs kan worden opgenomen in de geldelijke anciënniteit, voor zover ze relevant is voor de uit te oefenen functie en ze schriftelijk wordt bewezen.
 • Een voltijdse tewerkstelling komt overeen met 38u per week.
 • De opdracht wordt bij aanvang uitgeoefend op campus Brussel Terranova.
 • Verplaatsingen naar andere campussen behoren tot de opdracht.
 • Wij bieden je een aantal bijkomende voordelen, zoals de terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, fietsvergoeding, voordelen en kortingen via de Samenaankoop KU Leuven en de Lerarenkaart, gunstige aansluitingsvoorwaarden hospitalisatieverzekering, interessante verlofregeling, ....

Bijkomende inlichtingen

Inhoudelijke informatie kan je verkrijgen bij Anne Devesse , opleidingshoofd Medische Beeldvorming en Radiotherapie, tel. 0470 90 15 17 of via e-mail anne.devesse@odisee.be.

Overige inlichtingen zijn te verkrijgen op de Personeelsdienst, tel. 02 210 13 13 of via e-mail liesbeth.deryckere@odisee.be.

Selectieprocedure

Kandidaten worden gescreend op basis van CV en motivatiebrief. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een didactische proef en een interview die digitaal zullen plaatsvinden op vrijdag 27 november 2020 in de namiddag.

Diversiteit? Ja!

Odisee voert een actief diversiteitsbeleid. Verschillen tussen mensen op het vlak van afkomst, leeftijd, gender, cultuur, religie, geaardheid of fysieke uitdaging beschouwen we als een verrijking. We zijn steeds op zoek naar collega's met ervaringen en competenties die dit ondersteunen.