Odisee vacatures - Docent voor klas

2020-CO-35 - Medewerker dienst planning

Odisee vacatures - Call to action afbeelding

Iets voor jou?

Solliciteer

Wij Odisee, geloven in de kracht van mensen

We beschouwen verschillen als een verrijking. We vormen hoogopgeleide professionals. Onze focus logt op mensen hun talenten en ontwikkeling.

Lees onze missie

Solliciteren voor deze job kan tot uiterlijk 22 november 2020

Odisee is dé co-hogeschool van Vlaanderen en Brussel, omdat ze 100% wil inzetten op co-creatie. Bij Odisee denken en doen we zoveel mogelijk ‘in co’.

Studenten, docenten, onderzoekers, bedrijven én de maatschappij: we werken samen aan een boeiend onderwijsproject. We bundelen onze krachten om de complexe uitdagingen van vandaag aan te pakken – binnen de hogeschool én op de werkvloer van onze werkveld- en bedrijfspartners. Op die manier stomen we jongeren én volwassenen klaar voor een steeds sneller veranderende maatschappij.

Onze hogeschool omarmt verschillen en diversiteit. Ze wil samen met studenten, bedrijven en andere partners experimenteren en ondernemen. Ze is gericht op levenslang leren en duurzaam praktijkgericht onderzoek, waar de maatschappij ook echt iets mee is.

De dienst planning is verantwoordelijk voor de opmaak en de dagelijkse opvolging van uurroosters en examenroosters.

Jouw taakinhoud

Je fungeert als planningsverantwoordelijke van één of meerdere opleidingen. Dit houdt o.a. in:

 • Inzicht verwerven in het geheel van de planning van één of meerdere studiegebieden/opleidingen.
 • In overleg gaan met de opleidingsverantwoordelijken omtrent de organisatie van uur- en examenroosters.
 • Zelfstandig uur- en examenroosters uitwerken voor studenten en docenten in diverse applicaties.
 • Het college- en examenverloop praktisch opvolgen en wijzigingen doorvoeren indien nodig.
 • Informeren van studenten en docenten i.v.m. afspraken en planning van de uurroosters, examenroosters en lokaalgebruik zodat alle activiteiten vlot verlopen. 

Je neemt eveneens verantwoordelijkheid op voor een aantal logistieke taken (o.a. verwerken van lokaalaanvragen i.k.v. onderwijs en examens).

Jouw profiel

 • Je beschikt minstens over een bachelordiploma.
 • Je kan je vlot inwerken in diverse informatiesystemen en applicaties en bent bereid tot bijscholing op dat vlak.
 • Je kan op een heldere, assertieve en overtuigende manier communiceren, zowel schriftelijk als mondeling, ook over complexe en delicate materies.
 • Je werkt planmatig en georganiseerd in functie van strakke deadlines.
 • Je kan kritisch, analytisch en creatief denken.
 • Je kan anticiperen op vernieuwingen en wijzigingen; je stelt verbeteringen voor en implementeert ze.
 • Je kan autonoom werken en neemt initiatief.
 • Je werkt graag in team en draagt bij tot een goede teamgeest.

 

 

 

 

 

 

Ons aanbod

 • Samenwerking in een dynamische en boeiende onderwijsomgeving.
 • Een boeiende, gevarieerde job vol interessante contacten, projecten en mogelijkheden om je competenties en talenten aan te scherpen.
 • Een contract van onbepaalde duur als bediende. Overstap naar een statutaire aanstelling is mogelijk.
 • Verloning in graad B1  (581, 582), afhankelijk van de voorgelegde expertise en relevante ervaring. Meer informatie over de weddeschalen is terug te vinden op de website van het Departement Onderwijs: http://onderwijs.vlaanderen.be/salaris
 • Nuttige beroepservaring opgedaan buiten het onderwijs kan worden opgenomen in de geldelijke anciënniteit, voor zover ze relevant is voor de functie in de hogeschool en ze schriftelijk bewezen wordt.
 • Voltijdse tewerkstelling van 38 uur per week.
 • De opdracht zal voornamelijk worden uitgeoefend op campus Aalst en/of Gent. De opleiding wordt voorzien vanuit campus Brussel.  Verplaatsingen naar andere Odisee-campussen  gecombineerd met thuiswerk maken deel uit van de opdracht.
 • Wij bieden je een aantal bijkomende voordelen, zoals de terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, fietsvergoeding, voordelen en kortingen via de Samenaankoop KU Leuven en de Lerarenkaart, gunstige aansluitingsvoorwaarden hospitalisatieverzekering, interessante verlofregeling, ....

Bijkomende inlichtingen

Inhoudelijke informatie kan je via e-mail verkrijgen bij Bea De Rooms, Diensthoofd planning, via e-mail bea.derooms@odisee.be .

Overige inlichtingen zijn te verkrijgen op de Personeelsdienst bij Regine Roggeman, via e-mail regine.roggeman@odisee.be .

Selectieprocedure

Kandidaten worden gescreend op basis van cv en motivatiebrief. De geselecteerden worden uitgenodigd voor een selectiegesprek en een praktijkrelevante proef.

Diversiteit? Ja!

Odisee voert een actief diversiteitsbeleid. Verschillen tussen mensen op het vlak van afkomst, leeftijd, gender, cultuur, religie, geaardheid of fysieke uitdaging beschouwen we als een verrijking. We zijn steeds op zoek naar collega's met ervaringen en competenties die dit ondersteunen.