Odisee vacatures - Docent voor klas

2020-CO-05 - Specialist technieken

Odisee vacatures - Call to action afbeelding

Iets voor jou?

Solliciteer

Wij Odisee, geloven in de kracht van mensen

We beschouwen verschillen als een verrijking. We vormen hoogopgeleide professionals. Onze focus logt op mensen hun talenten en ontwikkeling.

Lees onze missie

Solliciteren voor deze job kan tot uiterlijk 8 juni 2020

Als specialist technieken sta je in voor het preventief en curatief onderhoud van de technische installaties (verwarmingsketels, luchtgroepen, koelingen, elektrische installaties) op onze campus te Brussel. Je werkt nauw samen met je collega’s binnen de technische dienst en bent medeverantwoordelijk voor het correct en conform functioneren van de technische installaties.

Jouw taakinhoud

Deze job houdt volgende taken in:

 • je staat in voor het preventief onderhoud van de technische installaties;
 • je zorgt voor het up-to-date brengen en houden van de technische inventaris en de onderhoudsplanning;
 • je voert kleine installatiewerken uit binnen verwarming, koeling, ventilatie en elektriciteit;
 • je staat in voor het curatief onderhoud: het opsporen en herstellen van diverse defecten;
 • je denkt mee na over onze gebouwbeheerssystemen: je analyseert bestaande gegevens en werkt optimalisatievoorstellen uit;
 • je biedt ondersteuning bij de coördinatie van taken van de gespecialiseerde arbeiders; bij afwezigheid van de coördinator technische dienst neem je bepaalde verantwoordelijkheden over;
 • je intervenieert bij defecten of storingen, desgevallend buiten de werkuren.

Jouw profiel

 • Je hebt een brede technische opleiding genoten op bachelor-of graduaatniveau of bent gelijkwaardig door ervaring.
 • Je beschikt over een sterk organisatietalent en hebt zin voor verantwoordelijkheid.
 • Je bent administratief sterk en kan vlot overweg met basissoftware zoals Microsoft Office.
 • Je hebt kennis van wetgeving inzake overheidsopdrachten en veiligheidsvoorschriften.
 • Je bent bereid de gebruikte softwarepakketten binnen de organisatie aan te leren (Planon, ProCure, …).
 • Je toont interesse en enthousiasme op het werkterrein.
 • Je neemt initiatief en bent een doorzetter.
 • Je werkt nauwkeurig en denkt na vooraleer uit te voeren.
 • Je waakt streng over de veiligheid en de kwaliteit van het uitgevoerde werk.
 • Je kan zowel in team als zelfstandig werken.
 • Je bent handig en bereid om bij te leren.
 • Je werkt stipt en efficiënt.
 • Indien je ervaring hebt met specifieke softwaretools m.b.t. gebouwenbeheer is dit een pluspunt.

Ons aanbod

 • Samenwerking in een dynamische en stimulerende onderwijsomgeving.
 • Een boeiende, gevarieerde job vol interessante contacten, projecten en mogelijkheden om je competenties aan te scherpen, ook via vorming.
 • Een contract van onbepaalde duur als bediende. Overstap naar een statutaire aanstelling is mogelijk.
 • Verloning overeenkomstig graad B1 (weddeschaal 581 of 582) of graad B2 (weddeschaal 592), afhankelijk van de relevante ervaring.
 • Nuttige beroepservaring opgedaan buiten het onderwijs kan worden opgenomen in de geldelijke anciënniteit, voor zover ze relevant is voor de functie in de hogeschool en ze schriftelijk bewezen wordt.
 • Voltijdse tewerkstelling van 38u per week.
 • Volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fietsvergoeding.
 • De opdracht wordt uitgeoefend op de campus in Brussel.

Bijkomende inlichtingen

Inhoudelijke informatie kan je via e-mail verkrijgen bij Gertie De Pourcq, Diensthoofd facilitair en technisch beheer, gertie.depourcq@odisee.be .
Bijkomende inlichtingen zijn te verkrijgen op de personeelsdienst: tel. 02-210 13 16 of via e-mail kristien.staes@odisee.be.

Selectieprocedure

Kandidaten worden gescreend op basis van CV en motivatiebrief. De kandidaten die op basis van deze screening het meest aan het beschreven profiel beantwoorden worden uitgenodigd voor een praktische proef en een interview.

 

Diversiteit? Ja!

Odisee voert een actief diversiteitsbeleid. Verschillen tussen mensen op het vlak van afkomst, leeftijd, gender, cultuur, religie, geaardheid of fysieke uitdaging beschouwen we als een verrijking. We zijn steeds op zoek naar collega's met ervaringen en competenties die dit ondersteunen.