Odisee vacatures - Docent voor klas

2021-STAT-03 - (Praktijk)lector Artificiële intelligentie (50%) en Programmeren (50%) voor de bachelor Toegepaste Informatica

Odisee vacatures - Call to action afbeelding

Iets voor jou?

Solliciteer

Wij Odisee, geloven in de kracht van mensen

We beschouwen verschillen als een verrijking. We vormen hoogopgeleide professionals. Onze focus logt op mensen hun talenten en ontwikkeling.

Lees onze missie

Solliciteren voor deze job kan tot uiterlijk 8 maart 2021

Odisee is dé co-hogeschool van Vlaanderen en Brussel, omdat ze 100% wil inzetten op co-creatie. Bij Odisee denken en doen we zoveel mogelijk ‘in co’.

Studenten, docenten, onderzoekers, bedrijven én de maatschappij werken samen aan een boeiend onderwijsproject. We bundelen onze krachten om de complexe uitdagingen van vandaag aan te pakken – binnen de hogeschool én op de werkvloer van onze bedrijfspartners. Op die manier stomen we jongeren én volwassenen klaar voor een steeds sneller veranderende maatschappij.

Onze hogeschool omarmt verschillen en diversiteit. Ze wil samen met studenten, bedrijven en andere partners experimenteren en ondernemen. Ze is gericht op levenslang leren en duurzaam praktijkgericht onderzoek, waar de maatschappij ook echt iets mee is.

Het team Informatica situeert zich binnen de cluster Digital en verzorgt bachelor- alsook graduaatsopleidingen. Het opleidingsprogramma bestaat uit dag- of avondmodules die aan de hand van labo, les en blended learning op 4, 8 of 12 weken tijd studenten de nodige competenties proberen bij te brengen.

Nu al benieuwd? Surf eens naar: http://odisee.be/ti of http://odisee.be/graduaat-informatica

 

 

Jouw taakinhoud

Enerzijds draai je voor 50% mee in een enthousiast en dynamisch team van 30 (praktijk)lectoren waar je instaat voor het realiseren en uitvoeren van labo- en theorielessen in de eerste fase van de opleiding hoofdzakelijk binnen de leerlijnen “Plan & Build” (= o.a. programmeren en databanken). 

Anderzijds bereid je nieuwe lespakketten voor rond Toegepaste Artificiële intelligentie, die je vanaf september 2021 in de praktijk kan zetten in ons nieuw keuzetraject voor de studenten uit de tweede fase. Tot 15/09 is dit 50% van je werktijd.

Als lector werk je co-creatief samen met het werkveld, bouw je mee aan een kwaliteitsvol onderwijsaanbod en ondersteun je leerprocessen door middel van feedback en beoordelingen. 

Je coacht studenten talentgericht en begeleidt hen op de werkplek, bij het uitwerken van hun projecten en bij het finale eindwerk.

Als lid van het onderwijsteam neem je ook taken in het kader van opleidingsondersteuning op: vergaderingen, toezichten, deelname aan teamdagen, e.d.m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jouw profiel

 • Je gelooft in de visie van Odisee en wil graag mee in ons verhaal stappen.
 • Je beschikt over een bachelor- of masterdiploma in een ICT-gerelateerde richting en je hebt minimaal 2 jaar ervaring in een IT bedrijf.
 • Je bent in staat conceptuele kennis zeer toepassingsgericht aan studenten aan te reiken.
 • Je kan object-georiënteerd programmeren en hebt een goede kennis van:

                       * C#, Python en Javascript

                       * Databases

 • Je hebt aantoonbare ervaring met:

                       * Machine learning-platformen (bv. TensorFlow of Keras)

                       * A.I. cloud toepassingen

 • Je houdt ervan om (jong)volwassenen op een praktijkgerichte manier te coachen en enthousiasmeren.
 • Je gelooft in een goed uitgewerkte mix van online en on-campus onderwijs.
 • Je bent flexibel, zelfkritisch en staat open voor feedback.
 • Je stelt je op als een goede netwerker die toegankelijk en aanspreekbaar is.
 • Mensen doen groeien geeft je energie.

 

Ons aanbod

 •  Samenwerking in een dynamische en stimulerende onderwijsomgeving.
 • Een boeiende, gevarieerde job vol interessante contacten, projecten en mogelijkheden om je competenties aan te scherpen, ook via vorming.
 • Een aanstelling van onbepaalde duur met ingang van 19 april 2021.
 • Afhankelijk van de opdracht bieden we een aanstelling aan als (praktijk)lector in weddeschaal 316 (bachelor) of 502 (master). Meer informatie over de weddeschalen is terug te vinden op de website van het Departement Onderwijs: http://onderwijs.vlaanderen.be/salaris
 • Nuttige beroepservaring opgedaan buiten het onderwijs kan worden opgenomen in de geldelijke anciënniteit, voor zover ze relevant is voor de functie in de hogeschool en ze schriftelijk wordt bewezen.
 • Beschikbaarheid voor de hogeschool in overeenstemming met de gangbare arbeidsduurregeling (38 uur per week voor een voltijdse betrekking), in verhouding tot het percentage van de opdracht (tussen 25% en 100%).
 • Je vaste stek is de centraal gelegen Odisee campus in de bruisende hoofdstad Brussel, daarnaast voorzien we in onze opleidingen ook de mix met online onderwijs van thuis uit .
 • Met jouw talenten en competenties verrijk je ons team van dynamische professionals. We bieden jou een boeiende en gevarieerde job met kansen op groei.
 • De kans om het start-to-teach traject te volgen binnen de hogeschool en zo eventuele drempels rond lesgeven weg te werken.
 • Wij bieden je een aantal bijkomende voordelen, zoals de terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, fietsvergoeding, voordelen en kortingen via de Samenaankoop KU Leuven en de Lerarenkaart, gunstige aansluitingsvoorwaarden hospitalisatieverzekering, interessante verlofregeling, ....

 

 

 

 

 

 

 

Bijkomende inlichtingen

Inhoudelijke informatie kan je via e-mail verkrijgen bij Kevin Picalausa , opleidingshoofd van de bacheloropleiding Toegepaste Informatica en graduaten Programmeren, Systeem- & netwerkbeheer: kevin.picalausa@odisee.be of via telefoon 0494 93 42 39

Overige inlichtingen zijn te verkrijgen op de Personeelsdienst, tel. 02 210 13 14 of via e-mail dorien.buelinckx@odisee.be.

Selectieprocedure

Kandidaten worden gescreend op basis van CV en motivatiebrief. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een online interview en/of een didactische proef op de campus.

Diversiteit? Ja!

Odisee voert een actief diversiteitsbeleid. Verschillen tussen mensen op het vlak van afkomst, leeftijd, gender, cultuur, religie, geaardheid of fysieke uitdaging beschouwen we als een verrijking. We zijn steeds op zoek naar collega's met ervaringen en competenties die dit ondersteunen.