Odisee vacatures - Docent voor klas

2021-CO-05 - Databank-analist/beleidsmedewerker

Odisee vacatures - Call to action afbeelding

Iets voor jou?

Solliciteer

Wij Odisee, geloven in de kracht van mensen

We beschouwen verschillen als een verrijking. We vormen hoogopgeleide professionals. Onze focus logt op mensen hun talenten en ontwikkeling.

Lees onze missie

Solliciteren voor deze job kan tot uiterlijk 1 maart 2021

Odisee is dé co-hogeschool van Vlaanderen en Brussel, omdat ze 100% wil inzetten op co-creatie. Bij Odisee denken en doen we zoveel mogelijk ‘in co’. 

Studenten, docenten, onderzoekers, bedrijven én de maatschappij werken samen aan een boeiend onderwijsproject. We bundelen onze krachten om de complexe uitdagingen van vandaag aan te pakken – binnen de hogeschool én op de werkvloer van onze bedrijfspartners. Op die manier stomen we jongeren én volwassenen klaar voor een steeds sneller veranderende maatschappij.

Onze hogeschool omarmt verschillen en diversiteit. Ze wil samen met studenten, bedrijven en andere partners experimenteren en ondernemen. Ze is gericht op levenslang leren en duurzaam praktijkgericht onderzoek, waar de maatschappij ook echt iets mee is.

Jouw taakinhoud

Co-hogeschool Odisee is op zoek naar een data-analist/beleidsmedewerker om haar Dienst Onderwijs en Kwaliteit te versterken.  Je vormt een hechte tandem met een ervaren collega in het team.  Op vlak van databankwerk, kwaliteitsbevragingen en gegevensontsluiting ondersteun je opleidingen en management bij de interpretatie en inhoudelijke opvolging van meetresultaten.  Je vertolkt een hoofdrol in de ontwikkeling van een data-driven innovatie- en kwaliteitscultuur.  Je hebt zowel oog voor het instellingsperspectief als voor dat van individuele opleidingen en specifieke trajecten (bv. afstandsonderwijs). Je rapporteert hierover mondeling en schriftelijk.

 • Je ondersteunt opleidingen en management bij het omgaan met data.
 • Je fungeert als aanspreekpunt voor cijfergerelateerde onderzoeksvragen (bv. rond studentaantallen, studenten-kenmerken, slaagkansen) met het oog op beleidsondersteuning, onderwijsontwikkeling en kwaliteitszorg.
 • Je stelt onderzoeksvragen scherp, maakt analyses en ontsluit de resultaten via rapporten, infographics en presentaties.
 • Je maakt ook updates van reeds bestaande rapporteringen en denkt daarbij verbetergericht.
 • Daartoe ontwikkel je een zeer grondige kennis van onze SAP-datawarehouse en maak je gebruik van WebI, de SAP-software voor analyse en rapportering
 • Je coördineert en implementeert kwaliteitsbevragingen bij stakeholders van Odisee (studenten, personeel, alumni, werkveld).
 • Je maakt daarbij gebruik van het softwarepakket Qualtrics.

Jouw profiel

 • Je gelooft in de visie van Odisee.
 • Je beschikt over een masterdiploma.
 • Ervaring met databank-werken is een must. Je hebt minstens een grondige kennis van WebI (en PowerBI), SPSS of Access.
 • Je hebt een grondige kennis van Word, Powerpoint, Excel.
 • Je schrijft goed en schept er plezier in om je onderzoeksresultaten op een heldere manier te communiceren (mondeling en schriftelijk met aandacht voor visuele voorstellingswijzen).
 • Je hebt interesse voor beleidsontwikkeling en -ondersteuning.
 • Databank-denken is voor jou een tweede natuur, je gaat op zoek naar het verhaal in de data.
 • Je hebt oog voor nieuwe ontwikkelingen en opportuniteiten tot optimalisering op het vlak van dataverwerking.
 • Je werkt planmatig en gestructureerd.
 • Je werkt vlot samen in een multidisciplinair team.

Ons aanbod

 • Samenwerking in een dynamische en stimulerende onderwijsomgeving. 
 • Een boeiende, gevarieerde job vol interessante contacten, projecten en mogelijkheden om je competenties aan te scherpen, ook via vorming. 
 • Een deeltijdse (80%) contractuele aanstelling van onbepaalde duur. Overstap naar een statutaire aanstelling is mogelijk.
 • Inschaling in weddeschaal A11 of A21, afhankelijk van de relevante ervaring.
 • Nuttige beroepservaring opgedaan buiten het onderwijs kan worden opgenomen in de geldelijke anciënniteit, voor zover ze relevant is voor de uit te oefenen functie en ze schriftelijk wordt bewezen. 
 • Door COVID 19-maatregelen werk je van thuis uit.  Van zodra de situatie het toelaat, wordt de opdracht uitgeoefend op campus Brussel in combinatie met thuiswerk.  Occasionele verplaatsingen naar andere campussen behoren tot de opdracht.
 • Wij bieden je een aantal bijkomende voordelen, zoals de terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, voordelen en kortingen via de Samenaankoopdienst en de Lerarenkaart, gunstige aansluitingsvoorwaarden hospitalisatieverzekering, interessante verlofregeling, ....

Bijkomende inlichtingen

Inhoudelijke informatie kan je verkrijgen bij Paul Garré, Directeur Onderwijs en Kwaliteit, paul.garre@odisee.be, of Tom Colpaert, cel Statistische Analyse en Metingen, tom.colpaert@odisee.be

Overige inlichtingen zijn te verkrijgen op de Personeelsdienst, via greet.dhaese@odisee.be.

Selectieprocedure

Kandidaten worden gescreend op basis van CV en motivatiebrief. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een praktijkrelevante proef en een competentiegericht interview op 11 maart. Wegens de COVID-maatregelen verloopt momenteel de volledige selectieprocedure digitaal.

Diversiteit? Ja!

Odisee voert een actief diversiteitsbeleid. Verschillen tussen mensen op het vlak van afkomst, leeftijd, gender, cultuur, religie, geaardheid of fysieke uitdaging beschouwen we als een verrijking. We zijn steeds op zoek naar collega's met ervaringen en competenties die dit ondersteunen.