Beleidsmedewerker Dienst Onderwijsontwikkeling en kwaliteitszorg (a.i.)

Vacature Header

Odisee is dé co-hogeschool van Vlaanderen en Brussel, omdat ze 100% wil inzetten op co-creatie. Bij Odisee denken en doen we zoveel mogelijk ‘in co’. 

Studenten, docenten, onderzoekers, bedrijven én de maatschappij werken samen aan een boeiend onderwijsproject. We bundelen onze krachten om de complexe uitdagingen van vandaag aan te pakken – binnen de hogeschool én op de werkvloer van onze bedrijfspartners. Op die manier stomen we jongeren én volwassenen klaar voor een steeds sneller veranderende maatschappij.

Onze hogeschool omarmt verschillen en diversiteit. Ze wil samen met studenten, bedrijven en andere partners experimenteren en ondernemen. Ze is gericht op levenslang leren en duurzaam praktijkgericht onderzoek, waar de maatschappij ook echt iets mee is.

 

Referentie 2022-CO-21
Solliciteren kan tot en met 22 augustus '22

Jouw taakinhoud

In de Dienst Onderwijs en Kwaliteit zijn we op zoek naar een tijdelijke beleidsmedewerker die samen met een team van ervaren collega's ondersteuning biedt bij de onderwijsontwikkeling en kwaliteitsbewaking in eigen regie in de graduaatsopleidingen. Daarnaast ben je actief bezig met de kennisdeling die gebeurt via het personeelsplatform en de organisatie van de instellingsreview. 

Een greep uit je takenpakket:

 • je begeleidt opleidingen in de verschillende stappen van de kwaliteitsbewaking in eigen regie en in de voorbereiding op accreditatie of toetsen nieuwe opleiding
 • je treedt op als kritische vriend bij de uitrol van onderwijsinnovatieve ontwerpen: intervisiemomenten faciliteren, feedback geven op nieuwe concepten, beperkt literatuuronderzoek rond specifieke topics op vraag, evaluatie en bijsturing na curriculumrevisies …
 • je bent het klankbord voor het projectteam Duaal Leren;
 • je werkt mee aan kennisdeling op het personeelsplatform en zorgt dat de informatiepagina’s van de dienst steeds up-to-date zijn;
 • als lid van het team instellingsreview organiseer je het het verkennend en verdiepend locatiebezoek;
 • je neemt deel aan interne en externe overlegorganen die verband houden met de opdracht.

Jouw profiel

 • Je beschikt over een relevant masterdiploma.
 • Je beschikt over expertise op het vlak van onderwijsbeleid en -ontwikkeling. Een specifieke lerarenopleiding (SLO) of ervaring als docent/leerkracht is een pluspunt.
 • Je wordt uitgedaagd door complexe, dynamische contexten.
 • Je beschikt over een flinke portie ondernemerschap om in onze hogeschool aan de slag te gaan in de context van de graduaatsopleidingen, meer bepaald in het domein werkplekleren.
 • Je kan op een heldere, creatieve en overtuigende manier communiceren, zowel schriftelijk als mondeling, over complexe materie.
 • Je bent gericht op co-creatieve samenwerking, vaak in de rol van proactief procesbegeleider.
 • Je staat open voor nieuwe ontwikkelingen.
 • Je bent analytisch sterk en kan kritisch en autonoom denken.

Ons aanbod

 • Samenwerking in een dynamische en stimulerende onderwijsomgeving. 
 • Een boeiende, gevarieerde job vol interessante contacten, projecten en mogelijkheden om je competenties aan te scherpen, ook via vorming. 
 • Een tijdelijk contract als bediende (vervanging van collega's die in zwangerschapsverlof gaan) vanaf september 2022 tot en met 31 augustus 2023. 
 • Een voltijdse tewerkstelling bedraagt 38 uren/week.
 • Verloning overeenkomstig graad A1 (barema A11) of A2 (barema A21) naargelang de voorgelegde relevante ervaring.
 • Nuttige beroepservaring opgedaan buiten het onderwijs kunnen we opnemen in de geldelijke anciënniteit, voor zover ze relevant is voor de uit te oefenen functie en je ze schriftelijk kan bewijzen. 
 • Je wordt tewerkgesteld op de campus in Brussel. Je bent bereid je te verplaatsen naar de andere campussen in functie van overleg. 
 • Interne kandidaten met een benoeming als lid van het OP krijgen een tijdelijke ambtswijziging van OP naar ATP. De benoeming als OP-er blijft achterliggend behouden.
 • Wij bieden je een aantal bijkomende voordelen, zoals de terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, connectiviteitsvergoeding, voordelen en kortingen via de Samenaankoopdienst en de Lerarenkaart, gunstige aansluitingsvoorwaarden hospitalisatieverzekering, interessante verlofregeling, ....

 

 • Selectieprocedure

  Kandidaten worden gescreend op basis van CV en motivatiebrief.  De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een praktijkrelevante opdracht en/of een competentiegericht interview.

   

 • Diversiteit? Ja!

  Odisee voert een actief diversiteitsbeleid. Verschillen tussen mensen op het vlak van afkomst, leeftijd, gender, cultuur, religie, geaardheid of fysieke uitdaging beschouwen we als een verrijking. We zijn steeds op zoek naar collega's met ervaringen en competenties die dit ondersteunen.

Vervoeg ons team

Is dit een job voor jou?

Wens je bijkomende informatie?

Inhoudelijke informatie kan je verkrijgen bij Paul Garré, Directeur Onderwijsontwikkeling en Kwaliteitszorg, paul.garre@odisee.be

Overige inlichtingen zijn te verkrijgen op de Personeelsdienst via e-mail liesbeth.deryckere@odisee.be.

De diensten van de hogeschool zijn gesloten tijdens de zomervakantie van 9 juli 2022 t.e.m. 15 augustus 2022.

3 personen aan tafel