Beleidsmedewerker graduaatsopleidingen

Vacature Header

Odisee is dé co-hogeschool van Vlaanderen en Brussel, omdat ze 100% wil inzetten op co-creatie. Bij Odisee denken en doen we zoveel mogelijk ‘in co’.

Studenten, docenten, onderzoekers, bedrijven én de maatschappij: we werken samen aan een boeiend onderwijsproject. We bundelen onze krachten om de complexe uitdagingen van vandaag aan te pakken – binnen de hogeschool én op de werkvloer van onze bedrijfspartners. Op die manier stomen we jongeren én volwassenen klaar voor een steeds sneller veranderende maatschappij.

Onze hogeschool omarmt verschillen en diversiteit. Ze wil samen met studenten, bedrijven en andere partners experimenteren en ondernemen. Ze is gericht op levenslang leren en duurzaam praktijkgericht onderzoek, waar de maatschappij ook echt iets mee is.

In de Dienst Onderwijs en Kwaliteit zijn we op zoek naar een deskundige die zich focust op het begeleiden van de graduaatsopleidingen op vlak van onderwijsbeleid, - ontwikkeling en kwaliteitszorg.  

 

Referentie 2021-CO-16
Solliciteren kan tot en met 22 mei '21

Jouw taakinhoud

Als beleidsmedewerker graduaatsopleidingen bevinden jouw opdrachten zich hoofzakelijk in de volgende domeinen:

 

Onderwijsbeleid:

 • in de hogeschool ben jij dé expert op vlak van werkplekleren/duaal leren en opleidingen op niveau 5 van de VKS: je maakt voorbereidende analyses en formuleert antwoorden op beleidsvragen in dit domein;

 

Onderwijsontwikkeling:

 • je zorgt ervoor dat de interne actoren van de opleidingen op niveau 5 van de VKS elkaar vinden: je faciliteert en organiseert intervisie zodat je kan inspelen op hun noden, goede praktijken kan delen …;
 • je bent mee verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het werkplekleren/duaal leren en de competentiegebonden evaluatievormen in onze hogeschool.

 

Kwaliteitszorg:

 • je coördineert de externe kwaliteitsbewaking voor graduaatsopleidingen en begeleidt opleidingen doorheen dit proces.
 • Je werkt mee aan de kwaliteitsbewaing in eigen regie in de opleidingen op niveau 5 van de VKS; je initieert en begeleidt verbetertrajecten waar nodig.

 

In deze domeinen word je voortdurend uitgedaagd om expertise te delen en verwerven in verschillende overleg-, advies- en andere organen, zowel intern als extern. 

Jouw profiel

 • Je beschikt over een relevant masterdiploma. 
 • Je beschikt over expertise op het vlak van onderwijsbeleid en -ontwikkeling. Een specifieke lerarenopleiding (SLO) of ervaring als docent/leerkracht is een pluspunt. 
 • Je wordt uitgedaagd door complexe, dynamische contexten.
 • Je beschikt over een flinke portie ondernemerschap om in onze hogeschool aan de slag te gaan in de context van de graduaatsopleidingen. 
 • Je bent gericht op co-creatieve samenwerking, vaak in de rol van proactief procesbegeleider.
 • Je staat open voor nieuwe ontwikkelingen.
 • Je bent analytisch sterk en kan kritisch en autonoom denken. 
 • Je kan op een heldere, creatieve en overtuigende manier communiceren, zowel schriftelijk als mondeling, over complexe materie.

Ons aanbod

 • Samenwerking in een dynamische en stimulerende onderwijsomgeving.
 • Een boeiende, gevarieerde job vol interessante contacten, projecten en mogelijkheden om je competenties aan te scherpen, ook via vorming.
 • Een contract van onbepaalde duur als bediende (100%). 4/5-tewerkstelling is bespreekbaar. 
 • Overstap naar een statutaire aanstelling is mogelijk.
 • Verloning overeenkomstig graad A1 (weddeschaal 585) of A2 (weddeschaal 587) naargelang de voorgelegde relevante ervaring.
 • Nuttige beroepservaring opgedaan buiten het onderwijs kan worden opgenomen in de geldelijke anciënniteit, voor zover ze relevant is voor de functie in de hogeschool en ze schriftelijk bewezen wordt.
 • Door COVID 19-maatregelen werk je vooral van thuis uit, in combinatie met een beperkte fysieke aanwezigheid op de campus. Van zodra de situatie het toelaat, wordt de opdracht uitgeoefend op campus Brussel, mogelijks in combinatie met thuiswerk. Verplaatsingen naar andere campussen behoren eveneens tot je opdracht. 
 • Wij bieden je een aantal bijkomende voordelen, zoals de terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, voordelen en kortingen via de Samenaankoopdienst KULeuven, fietsvergoeding, gunstige aansluitingsvoorwaarden hospitalisatieverzekering, interessante verlofregeling, ...
 • Selectieprocedure

  Solliciteren kan tot en met 21 mei. 

  Kandidaten worden gescreend op basis van cv en motivatiebrief. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een praktijkrelevante proef en een competentiegericht interview.

 • Diversiteit? Ja!

  Odisee has an active diversity policy. We consider differences between people in terms of origin, age, gender, culture, religion, orientation or physical challenge as an enrichment. We are always looking for colleagues with experiences and competences that support this.

Vervoeg ons team

Is dit een job voor jou?

Wens je bijkomende informatie?

Kandidaten worden gescreend op basis van cv en motivatiebrief. Inhoudelijke informatie kan je via e-mail verkrijgen bij Paul Garré, Directeur Dienst Onderwijs en Kwaliteit, paul.garre@odisee.be.

Overige inlichtingen zijn te verkrijgen op de Personeelsdienst, via liesbeth.deryckere@odisee.be.

Odisee Meneer Vacature