Deeltijdse co-onderzoeker Man’Aige project (25%)

Vacature Header

Odisee is dé co-hogeschool van Vlaanderen en Brussel, omdat ze 100% wil inzetten op co-creatie. Bij Odisee denken en doen we zoveel mogelijk ‘in co’.

Studenten, docenten, onderzoekers, bedrijven én de maatschappij: we werken samen aan een boeiend onderwijsproject. We bundelen onze krachten om de complexe uitdagingen van vandaag aan te pakken – binnen de hogeschool én op de werkvloer van onze werkveld- en bedrijfspartners. Op die manier stomen we jongeren én volwassenen klaar voor een steeds sneller veranderende maatschappij.

Onze hogeschool omarmt verschillen en diversiteit. Ze wil samen met studenten, bedrijven en andere partners experimenteren en ondernemen. Ze is gericht op levenslang leren en duurzaam praktijkgericht onderzoek, waar de maatschappij ook echt iets mee is.

Van 2017 tot 2019 liepen er 2 voorbereidende projecten (samenwerking van LD³, VUB, Kenniscentrum, Maison Médicale Enseignement) om een zorgzame wijk te creëren in de Martelaarswijk en de OLV Ter Sneeuw wijk te Brussel. Deze mondden uit in een goedkeuring voor een Innoviris co-create project van 3 jaren: Man’Aige.

In november 2019 ging het project van start. De centrale onderzoeksvraag luidt: Hoe bouw je een zorgzame wijk waar iedereen goed kan leven en succesvol ouder kan worden samen met buurtgebruikers? Man'Aige wil een zorgzame, ondersteunende en vriendelijke buurt creëren, gebouwd door de bewoners, winkeliers, werknemers, bedrijven, enz. van de buurt. Dit door alle actoren die de wijken gebruiken, bewonen of regelmatig bezoeken (bewoners, pendelaars en voorbijgangers) bij elkaar te te brengen om gezamenlijk rond een concreet idee te experimenteren.

Doorheen deze experimenten worden resultaten verzameld die een antwoord kunnen bieden op de onderzoeksvraag. De deelnemers aan deze experimenten zijn tevens ook co-onderzoekers.

Voor dit project zijn wij op zoek naar een co-onderzoeker voor het laatste projectjaar.

Referentie 2021-CO-24
Solliciteren kan tot en met 15 augustus '21

Jouw taakinhoud

 • Als co-onderzoeker neem je deel aan dit participatief onderzoeksproject.
 • Je gaat concreet op zoek naar opportuniteiten om buurtgebruikers en buurtbewoners samen te brengen in experimenten. Je neemt actief deel en faciliteert deze experimenten.
 • Je wordt lid van het “comité des cochercheurs”, een overlegorgaan tussen deelnemers aan de verschillende experimenten. Tevens worden tijdens deze maandelijkse vergaderingen via de individuele experimenten antwoorden gezocht op de overkoepelende onderzoeksvragen, nl welke relaties ontstaan er en welke rollen nemen buurtgebruikers en bewoners op om een zorgzame buurt te creëren?

Jouw profiel

 • Je hebt ervaring met of interesse in participatieve onderzoeksmethodologie.
 • Je beschikt over een bachelor of een master met brede interesse voor gezondheidszorg, sociaal werk, orthopedagogie,… 
 • Je begrijpt en leest vlot Frans en je hebt geen problemen om je mondeling in het Frans uit te drukken.
 • Je hebt een affiniteit met Brussel en de grootstedelijke context.

Ons aanbod

 • Samenwerking in een dynamische en stimulerende onderwijsomgeving.
 • Een boeiende, gevarieerde job vol interessante contacten, projecten en mogelijkheden om je competenties aan te scherpen, ook via vorming.
 • Een contractuele aanstelling voor 25% als bediende-onderzoeker met ingang van 1 september 2021 tot en met 31 augustus 2022.
 • Inschaling in weddeschaal 316 (bachelor) of weddeschaal 502 (master). Meer informatie over de weddeschalen is terug te vinden op de website van het Departement Onderwijs: https://onderwijs.vlaanderen.be/salaris.
 • Nuttige beroepservaring opgedaan buiten het onderwijs kan worden opgenomen in de geldelijke anciënniteit, voor zover ze relevant is voor de uit te oefenen functie en ze schriftelijk wordt bewezen.   
 • Beschikbaarheid voor de hogeschool overeenkomstig de gangbare arbeidsduurregeling (38 uur per week voor een voltijdse betrekking), in verhouding tot het percentage van de opdracht.
 • Campus Brussel Terranova is de uitvalsbasis maar je zal vooral op het terrein actief zijn. Een combinatie met thuiswerk kan waar mogelijk ook.    
 • Wij bieden je een aantal bijkomende voordelen, zoals de terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, fietsvergoeding, voordelen en kortingen via de Samenaankoop KU Leuven en de Lerarenkaart, gunstige aansluitingsvoorwaarden hospitalisatieverzekering, interessante verlofregeling, ....
 • Selectieprocedure

  Kandidaten worden gescreend op basis van CV en motivatiebrief. De geselecteerde worden uitgenodigd voor een praktijkrelevante proef en een competentiegericht interview op donderdag 26/08/2021.

 • Diversiteit? Ja!

  Odisee voert een actief diversiteitsbeleid. Verschillen tussen mensen op het vlak van afkomst, leeftijd, gender, cultuur, religie, geaardheid of fysieke uitdaging beschouwen we als een verrijking. We zijn steeds op zoek naar collega's met ervaringen en competenties die dit ondersteunen.

Vervoeg ons team

Is dit een job voor jou?

Wens je bijkomende informatie?

Inhoudelijke informatie kan je via e-mail verkrijgen bij Kate Meier, de projectleider, via e-mail kate.meier@odisee.be.  

Overige inlichtingen zijn te verkrijgen op de Personeelsdienst, tel. 09 331 65 15 of via e-mail caroline.verdoodt@odisee.be.

De diensten van de hogeschool zijn gesloten tijdens de zomervakantie van 11 juli 2021 t.e.m. 15 augustus 2021.

Odisee Meneer Vacature