Vacature Header

Odisee is dé co-hogeschool van Vlaanderen en Brussel, omdat ze 100% wil inzetten op co-creatie. Bij Odisee denken en doen we zoveel mogelijk ‘in co’.

Studenten, docenten, onderzoekers, bedrijven én de maatschappij werken samen aan een boeiend onderwijsproject. We bundelen onze krachten om de complexe uitdagingen van vandaag aan te pakken – binnen de hogeschool én op de werkvloer van onze bedrijfspartners. Op die manier stomen we jongeren én volwassenen klaar voor een steeds sneller veranderende maatschappij.

Onze hogeschool omarmt verschillen en diversiteit. Ze wil samen met studenten, bedrijven en andere partners experimenteren en ondernemen. Ze is gericht op levenslang leren en duurzaam praktijkgericht onderzoek, waar de maatschappij ook echt iets mee is.

Referentie 2021-STAT-12
Solliciteren kan tot en met 27 juni '21

Jouw taakinhoud

Wij zoeken een directeur onderzoek die inzet op de vier assen die het onderzoeksbeleid van Odisee verder vorm en maturiteit geven:

 1. Onderzoekers in Odisee zijn actieve partners in innovatie. 
 2. Onderzoek in Odisee versterkt en bestuift het onderwijs, zowel het basisaanbod als het aanbod aan levenslang leren.
 3. Onderzoek situeert zich in een netwerk met werkveld en wetenschappelijke wereld.
 4. Odisee is een kenniscentrum voor welomschreven toegepast onderzoek. 

Vanzelfsprekend zoeken we een directeur onderzoek die ondernemerschap stimuleert. 

 

Als directeur onderzoek

 • neem je de verantwoordelijkheid op voor het hogeschoolbrede beleid met betrekking tot onderzoek, internationalisering en wetenschappelijke dienstverlening;
 • ben je voorzitter van de Onderzoeksraad;
 • fungeer je als centraal aanspreekpunt binnen en buiten de instelling voor het onderzoek en internationalisering;
 • vertegenwoordig je Odisee bij de Vlaamse Hogescholenraad, Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Associatie KU Leuven,…;
 • begeleid je de administratieve en organisatorische ondersteuning voor praktijkgericht onderzoek en internationalisering in overleg met de leidinggevenden in de verschillende  clusters en diensten en zorgt voor afstemming binnen de instelling;
 • zorg je voor het in een early stage valoriseren van onderzoeksresultaten;
 • stem je initiatieven in de verschillende onderzoeksgroepen op elkaar af, cluster je onderzoek en projecten en stimuleer je mogelijke dwarsverbanden binnen de hogeschool;
 • stimuleer je de kwaliteit van het onderzoek;
 • zorg je ervoor dat de verwevenheid van en de wederzijdse beïnvloeding tussen onderwijs, onderzoek, levenslang leren en dienstverlening op de werkvloer het nieuwe normaal wordt;
 • ben je verantwoordelijk voor het stimuleren van wetenschapscommunicatie;
 • draag je mee zorg voor een optimale samenwerking met de ondersteunende diensten.

Jouw profiel

 • Je beschikt als directielid over een brede kijk en expertise zodat je een fundamentele bijdrage aan het overkoepelende strategisch beleid kan leveren, vertrekkend vanuit de missie, visie en strategie van Odisee. 
 • Je hebt een duidelijke visie op onderzoek in de context van hoger onderwijs.
 • Je bent een gedreven en autonomie-ondersteunende leidinggevende die medewerkers kan inspireren en oog heeft voor hun motivatie en verdere ontwikkeling. Je onderschrijft de waarden die wij vooropstellen voor alle leidinggevenden (Odisee leiderschapscharter).
 • Je beschikt over ruime managementervaring en een duidelijke kijk op het management binnen (hoger)onderwijs. 
 • Je beschikt over het vermogen om de hogeschoolgemeenschap co-creatief door vernieuwingsprocessen te loodsen: je slaagt erin mensen samen te brengen en te enthousiasmeren om veranderingen mogelijk te maken. 
 • Je beschikt over uitstekende vaardigheden als coach.
 • Je hebt een verbindende en inspirerende persoonlijkheid.
 • Je beschikt over een masterdiploma. 
 • Ervaring in het hoger onderwijs is een pluspunt.

Ons aanbod

 • Je neemt een strategische functie op met impact. 
 • Je komt in een dynamische en vernieuwende omgeving terecht met intellectuele uitdagingen op verschillende vlakken. 
 • Je kan terugvallen op het sterke en professionele netwerk van de hogeschool en van de Associatie KU Leuven. 
 • Je krijgt de gelegenheid om breed te netwerken. 
 • Je bouwt mee aan het onderwijs van de toekomst. 
 • Je wordt aangesteld als statutair personeelslid in weddeschaal 591. Gedurende de eerste 8 jaar van je functie word je onderliggend aangesteld als lid van het ATP in graad A3 (weddeschaal 596) of in het ambt van hoofddocent (weddeschaal 515).
 • We bieden een contract van onbepaalde duur aan. 
 • Verder bieden wij een aantal bijkomende voordelen zoals een correcte onkostenvergoeding, gunstige aansluitingsvoorwaarden hospitalisatieverzekering en een interessante verlofregeling. 
 • Selectieprocedure

  Hogeschool Odisee screent kandidaten op basis van cv en motivatiebrief. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een verkennend gesprek. Vervolgens nodigen we de best gerangschikte kandidaten uit voor deelname aan een extern assessment en eventueel een gesprek met de selectiecommissie.

 • Diversiteit? Ja!

  Odisee voert een actief diversiteitsbeleid. Verschillen tussen mensen op het vlak van afkomst, leeftijd, gender, cultuur, religie, geaardheid of fysieke uitdaging beschouwen we als een verrijking. We zijn steeds op zoek naar collega's met ervaringen en competenties die dit ondersteunen.

Vervoeg ons team

Is dit een job voor jou?

Wens je bijkomende informatie?

Inhoudelijke informatie kan je verkrijgen bij Ann Verreth, algemeen directeur van Odisee via ann.verreth@odisee.be of 0495 20 35 73.

Odisee Meneer Vacature