Ervaren vormingsmedewerk(st)er (50%)

Vacature Header

Odisee is dé co-hogeschool van Vlaanderen en Brussel, omdat ze 100% wil inzetten op co-creatie. Bij Odisee denken en doen we zoveel mogelijk ‘in co’.

Studenten, docenten, onderzoekers, bedrijven én de maatschappij: we werken samen aan een boeiend onderwijsproject. We bundelen onze krachten om de complexe uitdagingen van vandaag aan te pakken – binnen de hogeschool én op de werkvloer van onze bedrijfspartners. Op die manier stomen we jongeren én volwassenen klaar voor een steeds sneller veranderende maatschappij.

Onze hogeschool omarmt verschillen en diversiteit. Ze wil samen met studenten, bedrijven en andere partners experimenteren en ondernemen. Ze is gericht op levenslang leren en duurzaam praktijkgericht onderzoek, waar de maatschappij ook echt iets mee is.

 

Op de Campus Schaarbeek wordt de opleiding Bachelor in de Gezinswetenschappen georganiseerd, alsook de activiteiten van het Kenniscentrum Gezinswetenschappen. Het kenniscentrum voert wetenschappelijk praktijkgericht onderzoek naar gezinsgerelateerde onderwerpen, in het bijzonder ook de leefsituatie van kwetsbare gezinnen in een bredere maatschappelijke context. Het kenniscentrum stelt de manier waarop de leefsituatie verbetert kan worden centraal in haar projecten. 

De vormingsmedewerk(st)er gaat aan de slag in het project “Kansen voor begeleide kinderen in asielopvang versterken.” (AMIF 2020-2022). In het project ontwikkelen we op basis van onderzoek en in co-creatie met de opvangsector een gedragen visie voor het begeleiden en beschermen van (begeleide) kinderen in het opvangnetwerk, met als onderdeel een ‘child protection, provision and participation policy’. Deze visie heeft zowel betrekking op begeleiding van, hulpverlening aan kinderen in opvang als op infrastructurele en organisatorische voorwaarden. 

Op basis hiervan ontwikkelen en implementeren we een Nederlandstalig en een Franstalig vormingsaanbod voor de opvangcentra, dat hen ondersteunt om kinderen beter te begeleiden en beschermen, in lijn met de ontwikkelde visie. Hiervoor ontwikkelen we een werkboek en een reeks vormingen, die zich richten zich tot alle geledingen in het opvangnetwerk: van hulpverleners en begeleiders in de centra tot leidinggevenden, maar ook tot de ondersteunende en operationele diensten, en tot nieuwe personeelsleden in de organisaties. Als vormingsmedewerker ontwikkel je samen met de onderzoekers dit vormingsaanbod en geef je mee de vormingen.

Referentie 2021-CO-14
Solliciteren kan tot en met 24 mei '21

Jouw taakinhoud

Als vormingsmedewerk(st)er 

 • ontwikkel je samen met de onderzoekers tweetalige vormingen over kindvisie in de opvang,  veiligheid en gezinsdynamieken in de opvangcentra 
 • organiseer en geef je mee de vormingen voor opvangmedewerkers 
 • werk je mee aan academische en werkveldgerichte publicaties. 

Deze taken voer je uit in nauw overleg met de promotor, copromotoren en hoofdonderzoekster van dit onderzoeksproject. 
Je overlegt en stemt af met andere onderzoekers die rond gelijkaardige thema’s werken. 
Je werkt actief mee aan de positieve uitstraling van het kenniscentrum zowel binnen als buiten de instelling.

Jouw profiel

 • Je beschikt over een diploma van het hoger onderwijs. De vacature staat zowel open voor mensen met een bachelordiploma die voldoende relevante ervaring kunnen voorleggen als mensen met een masterdiploma. 
 • Je bent tweetalig Nederlands-Frans en je spreekt Engels op een zeer goed niveau.
 • Je bent bereid om een Train the Trainer vorming van het Becoming Safe project te volgen van 12 tot en met 15 juli 2021 in Budapest.
 • Je beschikt over aantoonbare ervaring in het ontwikkelen en geven van praktijkgerichte vormingen.
 • Je hebt affiniteit met de doelgroep, ervaring in de sector van begeleiding van vluchtelingengezinnen is een pluspunt. 
 • Je hebt voeling met thema’s zoals seksueel geweld, familiaal geweld, trauma. Ervaring in vorming geven rond deze thema’s is een sterk pluspunt. 
 • Je hebt aandacht voor interactieve vormen van leren. 
 • Je kan vlot een netwerk uitbouwen, zowel met de wetenschappelijke wereld als het betrokken werkveld. 
 • Je beschikt over een goede werkorganisatie, kan plannen en organiseren, en de inbreng van verschillende partners in het onderzoek coördineren.
 • Je werkt mee aan een actief pluralistische onderwijsomgeving waarin diversiteit als rijkdom gezien wordt.
 • Je kan zowel zelfstandig als in team werken. 
 • Je werkt resultaatsgericht. 
 • Je schrijft vlot en graag.
 • Je bent bereid om je te verplaatsen in België om de vormingen te gaan geven.
 • Rijbewijs B en eigen wagen is een pluspunt. 
 • Je bent bereid om sporadisch op zaterdag te werken.

Ons aanbod

 • Samenwerking in een dynamische en stimulerende omgeving. 
 • Een boeiende, gevarieerde job vol interessante contacten, projecten en mogelijkheden om je competenties aan te scherpen, ook via vorming. 
 • Een aanstelling als contractuele bediende-onderzoeker (50%), zo snel als mogelijk vanaf de maand juni 2021 (en ten laatste op 1 september 2021) voor een periode van 6 maanden (met mogelijkheid tot verlenging).
 • Inschaling in weddeschaal 502 (master) of 316 (bachelor). Meer informatie over de weddeschalen is terug te vinden op de website van het Departement Onderwijs: http://onderwijs.vlaanderen.be/salaris.  
 • Nuttige beroepservaring opgedaan buiten het onderwijs kan worden opgenomen in de geldelijke anciënniteit, voor zover ze relevant is voor de uit te oefenen functie en ze schriftelijk wordt bewezen.
 • Een voltijdse tewerkstelling komt overeen met 38u per week. 
 • De opdracht wordt uitgeoefend op campus Schaarbeek.
 • Verplaatsingen naar andere campussen behoren mogelijk tot de opdracht.
 • Volledige terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of een fietsvergoeding. 
 • Wij bieden je een aantal bijkomende voordelen, zoals de terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, fietsvergoeding, voordelen en kortingen via de Samenaankoopdienst en de Lerarenkaart, gunstige aansluitingsvoorwaarden hospitalisatieverzekering, interessante verlofregeling, ....
 • Selectieprocedure

  Kandidaten worden gescreend op basis van CV en motivatiebrief. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een competentiegericht interview op maandag 31 mei 2021 of op woensdagvoormiddag 2 juni 2021.

  Solliciteren kan uiterlijk tot 23 mei 2021.

   

 • Diversiteit? Ja!

  Odisee has an active diversity policy. We consider differences between people in terms of origin, age, gender, culture, religion, orientation or physical challenge as an enrichment. We are always looking for colleagues with experiences and competences that support this.

Vervoeg ons team

Is dit een job voor jou?

Wens je bijkomende informatie?

Inhoudelijke informatie kan je verkrijgen bij Dirk Geldof, via e-mail dirk.geldof@odisee.be of via telefoon 0475 48 40 15.
Overige inlichtingen zijn te verkrijgen op de personeelsdienst via 02-210 13 16 en via e-mail kristien.staes@odisee.be.

Odisee Meneer Vacature