Gastprofessor Biomedische Laboratoriumtechnologie (45% a.i.)

Vacature Header

Odisee is dé co-hogeschool van Vlaanderen en Brussel, omdat ze 100% wil inzetten op co-creatie. Bij Odisee denken en doen we zoveel mogelijk ‘in co’.

Studenten, docenten, onderzoekers, bedrijven én de maatschappij: we werken samen aan een boeiend onderwijsproject. We bundelen onze krachten om de complexe uitdagingen van vandaag aan te pakken – binnen de hogeschool én op de werkvloer van onze werkveld- en bedrijfspartners. Op die manier stomen we jongeren én volwassenen klaar voor een steeds sneller veranderende maatschappij.

Onze hogeschool omarmt verschillen en diversiteit. Ze wil samen met studenten, bedrijven en andere partners experimenteren en ondernemen. Ze is gericht op levenslang leren en duurzaam praktijkgericht onderzoek, waar de maatschappij ook echt iets mee is.

Referentie 2021-CO-57
Solliciteren kan tot en met 26 oktober '21

Jouw taakinhoud

 • Als gastprofessor sta je in voor het realiseren en uitvoeren van labolessen binnen verschillende leerlijnen in de opleiding Biomedische Laboratoriumtechnologie.
 • Je begeleidt studenten bij stages en bachelorproeven.
 • Je werkt mee aan maatschappelijke dienstverlening en educatief aanbod.
 • Je participeert aan inhoudelijke overlegmomenten met het onderwijsteam Biomedische Laboratoriumtechnologie.

Jouw profiel

 • Je beschikt over een diploma van professionele bachelor Biomedische Laboratoriumtechnologie.
 • Professionele ervaring in een laboratorium en/of onderwijservaring is een meerwaarde.
 • Je bent onmiddellijk beschikbaar.
 • Studenten coachen is je passie.
 • Je onderschrijft de missie van onze co-hogeschool.
 • Je beschikt over goede didactische kwaliteiten.
 • Je kunt studentgericht denken en handelen dankzij een groot inlevingsvermogen in de leefwereld van studenten met verscheidene profielen.
 • Je bent in staat om gestructureerd en met veel enthousiasme studenten te begeleiden in hun leren.
 • Je bent organisatievaardig.
 • Je neemt initiatief, ziet noden en speelt erop in.
 • Je bent resultaatgericht en je hanteert overleg om te komen tot oplossingen.
 • Je bent kwaliteitsbewust, durft dingen in vraag te stellen en je streeft voortdurend naar verbetering.
 • Je bent communicatief vaardig en een teamplayer.
 • Je staat open voor onderwijs- en vakgerichte bijscholingen.

Ons aanbod

 • Samenwerking in een dynamische en stimulerende onderwijsomgeving.
 • Een boeiende, gevarieerde job vol interessante contacten, projecten en mogelijkheden om je competenties aan te scherpen, ook via vorming.
 • Een contractuele vervanging ten belope van 45% als gastprofessor met ingang van 8 november 2021 tot en met 15 september 2022.
 • Inschaling in weddeschaal 316 (bachelor). Meer informatie over de weddeschalen is terug te vinden op de website van het Departement Onderwijs: http://onderwijs.vlaanderen.be/salaris.
 • Nuttige beroepservaring opgedaan buiten het onderwijs kan worden opgenomen in de geldelijke anciënniteit, voor zover ze relevant is voor de uit te oefenen functie en ze schriftelijk wordt bewezen.
 • Een voltijdse tewerkstelling komt overeen met 38u per week. 
 • De opdracht wordt bij aanvang uitgeoefend op campus Gent.
 • Wij bieden je een aantal bijkomende voordelen, zoals de terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, fietsvergoeding, voordelen en kortingen via de Samenaankoop KULeuven en de Lerarenkaart, gunstige aansluitingsvoorwaarden hospitalisatieverzekering, interessante verlofregeling, ...
 • Selectieprocedure

  Kandidaten worden gescreend op basis van CV en motivatiebrief. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een didactische proef en een interview op 28/10/2021.

 • Diversiteit? Ja!

  Odisee voert een actief diversiteitsbeleid. Verschillen tussen mensen op het vlak van afkomst, leeftijd, gender, cultuur, religie, geaardheid of fysieke uitdaging beschouwen we als een verrijking. We zijn steeds op zoek naar collega's met ervaringen en competenties die dit ondersteunen.

Vervoeg ons team

Is dit een job voor jou?

Wens je bijkomende informatie?

Inhoudelijke informatie kan je via e-mail verkrijgen bij Jos Parmentier, opleidingshoofd Biomedische Laboratoriumtechnologie, jos.parmentier@odisee.be.
Overige inlichtingen zijn te verkrijgen op de personeelsdienst, tel. 09 331 65 15 of via e-mail caroline.verdoodt@odisee.be.

 

3 personen aan tafel