Gastprofessor Verpleegkunde en/of Vroedkunde (10-25% a.i.)

Vacature Header

Odisee is dé co-hogeschool van Vlaanderen en Brussel, omdat ze 100% wil inzetten op co-creatie. Bij Odisee denken en doen we zoveel mogelijk ‘in co’.

Studenten, docenten, onderzoekers, bedrijven én de maatschappij: we werken samen aan een boeiend onderwijsproject. We bundelen onze krachten om de complexe uitdagingen van vandaag aan te pakken – binnen de hogeschool én op de werkvloer van onze werkveld- en bedrijfspartners. Op die manier stomen we jongeren én volwassenen klaar voor een steeds sneller veranderende maatschappij.

Onze hogeschool omarmt verschillen en diversiteit. Ze wil samen met studenten, bedrijven en andere partners experimenteren en ondernemen. Ze is gericht op levenslang leren en duurzaam praktijkgericht onderzoek, waar de maatschappij ook echt iets mee is.

Referentie 2022-CO-26
Solliciteren kan tot en met 18 augustus '22

Jouw taakinhoud

Er zijn drie types van taakinhouden, combinaties zijn mogelijk.

 1. Je begeleidt studenten tijdens praktijklessen (verpleegkundige en/of verloskundige vaardigheden).
 2. Je begeleidt de student tijdens de stage.
 3. Je begeleidt studenten bij het maken van een bachelorproef, een literatuuronderzoek en/of een praktijkonderzoek.

Jouw profiel

 • Je beschikt over een bachelordiploma in de Verpleegkunde en/of Vroedkunde . 
 • Je hebt minstens 2 jaar relevante ervaring in het werkveld als verpleegkundige en/of als vroedvrouw.
 • Je beschikt over goede didactische kwaliteiten.
 • Je onderschrijft de missie van onze co-­hogeschool. 
 • Je kunt studentgericht denken en handelen dankzij een groot inlevingsvermogen in de leefwereld van studenten met verscheidene profielen.
 • Studenten coachen is je passie. 
 • Je bent in staat om gestructureerd en met veel enthousiasme studenten te begeleiden in hun leren.
 • Je bent organisatievaardig.  
 • Je neemt initiatief, ziet noden en speelt erop in. 
 • Je bent resultaatgericht en je hanteert overleg om te komen tot oplossingen.
 • Je bent kwaliteitsbewust, durft dingen in vraag te stellen en je streeft voortdurend naar verbetering.
 • Je bent communicatief vaardig en een teamplayer. 
 • Je kan flexibel omgaan met veranderingen.   
 • Je staat open voor onderwijs­ en vakgerichte bijscholingen. 

Ons aanbod

 • Samenwerking in een dynamische en stimulerende onderwijsomgeving. 
 • Een boeiende, gevarieerde job vol interessante contacten, projecten en mogelijkheden om je competenties aan te scherpen, ook via vorming. 
 • Een contractuele aanstelling in een vervangingscontract of een contract van bepaalde duur van 10 tot 25% als gastprofessor met ingang van 16/09/2022 tot en met 15/09/2023. In totaal is er een opdracht van 60% te verdelen. De taken zijn combineerbaar of kunnen opgesplitst worden.
 • De opdracht kan eventueel aangevuld worden met een contract van 50% a.i. ter vervanging van een collega in ziekteverlof.
 • Inschaling in weddeschaal 316 (bachelor). Meer informatie over de weddeschalen is terug te vinden op de website van het Departement Onderwijs: http://onderwijs.vlaanderen.be/salaris.
 • Nuttige beroepservaring opgedaan buiten het onderwijs kan worden opgenomen in de geldelijke anciënniteit, voor zover ze relevant is voor de uit te oefenen functie en ze schriftelijk wordt bewezen.
 • Beschikbaarheid voor de hogeschool overeenkomstig de gangbare arbeidsduurregeling (38 uur per week voor een voltijdse betrekking), in verhouding tot het percentage van de opdracht.  
 • De opdracht wordt bij aanvang op Campus Sint-Niklaas uitgeoefend, maar verplaatsingen i.f.v. stagebezoeken en vergaderingen behoren eveneens tot de opdracht.
 • Wij bieden je een aantal bijkomende voordelen, zoals de terugbetaling woon­werkverkeer met het openbaar vervoer, fietsvergoeding, voordelen en kortingen via de Samenaankoop KU Leuven en de Lerarenkaart, gunstige aansluitingsvoorwaarden hospitalisatieverzekering, interessante verlofregeling, connectiviteitsvergoeding, ... 
 • Selectieprocedure

  Kandidaten worden gescreend op basis van CV en motivatiebrief.

  De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een didactische proef en een interview op 22 augustus 2022 in de voormiddag, of 24 augustus 2022 vanaf 14.30 uur.

   

 • Diversiteit? Ja!

  Odisee voert een actief diversiteitsbeleid. Verschillen tussen mensen op het vlak van afkomst, leeftijd, gender, cultuur, religie, geaardheid of fysieke uitdaging beschouwen we als een verrijking. We zijn steeds op zoek naar collega's met ervaringen en competenties die dit ondersteunen.

Vervoeg ons team

Is dit een job voor jou?

Wens je bijkomende informatie?

Inhoudelijke informatie kan je verkrijgen bij Katrien De Wilde, opleidingshoofd Verpleegkunde en Vroedkunde, via e­-mail katrien.dewilde@odisee.be.

Overige inlichtingen zijn te verkrijgen op de Personeelsdienst, tel. 09 331 65 15 of via e-­mail caroline.verdoodt@odisee.be.

De diensten van de hogeschool zijn gesloten tijdens de zomervakantie van 11 juli tot en met 15 augustus.

 

3 personen aan tafel